лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Комп’ютерна система «Spectrum» допомагає виховати у дослідника соціальну відповідальність за свої дії. Все це досягається завдяки використанню комп’ютерних моделей двох типів:

 • аналітичних,
 • інформаційно-пізнавальних.

Аналітичні моделі дають можливість:

 • охарактеризувати сучасний стан та динаміку розвитку пев­ного процесу (чисельності населення, народжуваності та смерт­ності);
 • визначити перспективи розвитку на майбутнє (коротко-, середньо- та довгострокові прогнози);
 • скласти різні сценарії розвитку процесу (подальше падіння рівнів народжуваності або уповільнення цього процесу). Наприклад, сценарії прогнозу можна складати, змінюючи стартові параметри прогнозу (структуру дітородного контингенту, вікову плідність тощо) або періоду прогнозу за незмінних стартових параметрів.

Інформативно-пізнавальні моделі демонструють:

 • стан процесів, їх зміну та наслідки можливих змін;
 • шляхи приборкання негативних змін або сприяння прогресивним змінам.

До групи аналітичних моделей належать «Демпродж» та «Фемплен». Інші дві моделі «РЕПІД» та «МПС» інформативно-пізнавальні, оскільки мають на меті викликати відповідну реакцію зацікавлених кіл. Втім, для здійснення прогнозів у сфері планування сім’ї, розповсюдження СНІДу треба мати прогнозні рівні чисельності населення, в тому числі жінок плідного віку тощо. Тому всі три моделі: «Фемплен», «РЕПІД» та «МПС» ґрунтуються на базовій моделі «Демпродж». Отже, першим етапом моделювання є складання демографічного прогнозу.
Комп’ютерний модуль «Демпродж» виконує такі демографічні прогнози:

 • чисельності населення в цілому та окремих вікових груп (0—4 роки, 5—14, 15—64, 65 та старше);
 • чисельності населення в розрізі місцевості (міська/сільська);
 • чисельності населення окремих регіонів (областей, країн);
 • показників різних демографічних процесів природного руху (смертності, очікуваної тривалості життя, народжуваності та плідності), а також міґрації, природного приросту (абсолютного та відносного), відтворення населення.

Прогноз здійснюється в кілька етапів:

 • вибір регіону ;
 • обґрунтування прогнозного періоду, а саме базисного та кінцевого року (короткостроковий 1—5 років, середньостроковий 5—10 років, довгостроковий 20—50 років);
 • підготовка (збирання) та введення базових реальних даних у такій послідовності: чисельність наявного населення в розрізі віку та статі, сумарний коефіцієнт народжуваності (плідності), вікові коефіцієнти народжуваності (плідності), співвідношення статі серед народжених, середня очікувана тривалість життя при народженні в розрізі статі, модельна таблиця смертності, сальдо міґрації в розрізі статі;
 • висування припущення щодо гіпотетичних рівнів зазначених вище показників, окрім чисельності та структури населення;
 • складання альтернативних прогнозів;
 • подання результатів моделювання у графічній або табличній формі;
 • аналіз та порівняння результатів моделювання за різними сценаріями прогнозу.

Моделі можуть створюватись двома шляхами:

 • редагуванням існуючого базового файлу, який міститься в програмному забезпеченні «Spectrum» (папка Data);
 • побудовою нових прогнозів.

Навігація модулем «Демпродж» редагуванням базового файла
Пуск ® Програми ® «Spectrum» ® «Spectrum»
Далі встановлюється мова. Для цього на панелі меню обирається кнопка «Опции» ® «Окружение» ® Язык ® Русский ® Chart font ® Ms Sans Serif ® Ok.
Потім відкривається базовий файл ukraine1 із розширенням pjn:
Файл ® Открыть прогноз ® ukraine1.pjn ® Сохранить как ® Новое имя файла (ukraine2.pjn) ® Ok.
Ім’я файла записується без проміжків, а знак * знімається.
Далі здійснюється редагування:
Редактировать ® Прогноз ® Установить последний год ® Все активные модули отключены ® Ok.
Редактировать ® Демография ® Параметры прогноза ® Шкала (тысячи).
Не включать прогноз города/ села ® Валюта 1995 $ США ® Ok.
Демографические данные ® Відкривається меню, де зазначено такі позиції: Население 1-го года, Возрастные коэффициенты рождаемости (ВКР), Суммарный коэффициент рождаемости (СКР), Соотношение полов, Продолжительность жиз­ни, Модельная таблица смертности, Внешняя миграция. Потім вводяться фактичні дані за перший рік та гіпотетичні в останньому році прогнозу, а в проміжку прогнозного періоду дані
інтерполюються (відповідна кнопка) або дублюються до кінця прогнозного періоду. Для цього весь прогнозний проміжок виділяється, охоплюючи початковий та кінцевий рівні ряду, та натискується кнопка «Интерполировать» (Дублировать).
Існують деякі особливості введення демографічних даних:

 • чисельність населення (тис. осіб) записується через знак
  коми «,»;
 • вікові коефіцієнти народжуваності в початковому році записуються за фактичними даними, а після цього перераховуються в % до підсумку командою «Нормализовать». Після чого знов виділяється період прогнозу та дані дублюються до кінця прогнозного періоду або інтерполюються, якщо використовуються гіпотетичні рівні;
 • модельні таблиці смертності обираються з числа типових запропонованих моделей. В Україні використовуються спеціально розроблені модельні таблиці смертності, що враховують існуючий режим дожиття чоловічого та жіночого населення, а також реальний рівень смертності немовлят. Такою модельною таблицею є «Обычай». Зазначена модель ґрунтується на вікових коефіцієнтах дожиття в розрізі статі. Важливо, що їх рівні по всіх областях України описуються майже однаковими кривими розпо­ділу, тому модельна таблиця «Обычай» може використовуватись як базова для України та її областей. Якщо прогноз здійснюється для іншої держави, тоді варто обрати одну з запропонованих модельних таблиць, що мають близькі значення загального показника смертності та смертності немовлят, а також невелику варіацію вікових коефіцієнтів дожиття, середньої очікуваної трива­лості життя та відповідну вікову структуру населення і режим його відтворення;
 • сальдо зовнішньої міґрації вводиться окремо для чоловіків та жінок, виходячи з середньорічного за останні два роки загального сальдо та поточної (за останній рік) статевої структури всього населення регіону. Такий підхід використовується з метою погашення суттєвих річних коливань сальдо міґрації, що мають місце в Україні протягом останніх років.

Введені дані можна інтерполювати, якщо існує стійка тенденція зміни сальдо міґрації або використовуються прогнозні рівні інших авторитетних досліджень. В іншому випадку сальдо міґрації дублюється.
По закінченні введення даних (Ok) у діалоговому меню «Демографические данные» натиснути «Закрыть» та перейти до показу результатів моделювання. На панелі меню «Показать» ® Демография ® обирається будь-який аспект статистичного аналізу ® (населення, народжуваність, смертність тощо), Напри-
клад, Рождаемость ® Суммарный коэффициент рождаемости (плодовитости) ® Вводы редактированы ® Перепрогнозировать ® Да ® Конфигурировать ® Указать интервал (1 год, если ежегодные данные; 5 лет и т. д.) ® Тип диаграммы ® Последний год (выбрать) ® Ok ® Закрыть ® Файл ® Сохранить прогноз ® Печать ® Выход.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.