лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 


Література

1. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / За ред. В. С. Стешенко — К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. — 560 с.
2. Народонаселение. Энциклопедический словарь. – М.: Больш. рос. энц., 1994. — С. 344—345.
3. Пирожков С. И. Демографические процессы и возрастная структура населения. — М.: Статистика, 1976. — С. 120—155.
4. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. — М.: Статистика, 1966. — С. 355—416.
5. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. – К.: Вища шк., 1993. — С. 386—414.

Термінологічний словник

Метод компонентів — метод прогнозування чисельності і складу населення, що полягає в поступовому переміщенні населення з однієї вікової групи до наступної.
Перспективні розрахунки — це обчислення очікуваної чисельності та статево-вікової структури населення певного регіону.

Плани практичних занять

Заняття 1

 1. Моделювання загальної чисельності населення регіону.
 2. Короткострокові перспективні розрахунки чисельності та статево-вікової структури населення методом компонентів.

Заняття 2
Проведення самостійної роботи.

Навчальні завдання

 1. Визначте перспективну чисельність населення регіону через 5 років, якщо в поточному році вона становила 1,4 млн осіб,
  а її середньорічне скорочення складало 1,2 ‰.
 2. Розрахуйте прогнозну чисельність населення області з періодом упередження 4 роки, враховуючи, що протягом останніх десяти років вона скоротилась на 200 тис. осіб і в поточному році становила 1,6 млн осіб.
 3. Розрахуйте перспективну чисельність населення в цілому по регіону та в розрізі статі, з періодом упередження 5 років, якщо в поточному році вона становила 2,6 млн осіб і щорічно зро-
  стала на 0,4 %. У поточному році частка жінок у всьому населенні складала 54 %.
 4. За наведеними в таблиці даними зробіть перспективні розрахунки чисельності дівчаток у перший та другий роки після перепису населення:

Вік, років

Табличний коефіцієнт
дожиття, Рх

Чисельність дівчаток за даними перепису, осіб,

0

0,98854

238 215

1

0,99816

241 668

2

0,99906

256 590

 1. За даними завд. 4 розрахуйте чисельність дівчаток, наро-
  джених у рік перепису, які досягнуть 3-річного віку.

6. У таблиці наведено дані таблиці дожиття хлопчиків і матеріали перепису населення.


Вік хлопчиків, років

Табличний коефіцієнт дожиття

Чисельність хлопчиків за даними перепису, осіб

Вікова група
жінок, років

Вікові коефіцієнти
плідності

Чисельність жінок вікової групи у році

перепису

наступного
за переписом

0

0,98545

249 053

15—19

0,0343

1 308 374

1 308 360

1

0,99848

253 581

20—24

0,0995

1 212 656

1 212 700

2

0,99912

268 054

25—29

0,0605

1 461 538

1 461 600

3

0,99942

263 013

30—34

0,0348

1 478 235

1 478 205

4

0,99949

273 177

35—39

0,0096

1 445 475

1 445 455

5

9,99956

276 975

40—44

0,0035

1 026 532

1 026 324

6

0,99960

254 773

45—49

0,0002

1 123 235

1 123 100

Розрахуйте:

 1. чисельність хлопчиків, народжених у рік перепису, які досягнуть шкільного віку;
 2. перспективний шкільний контингент хлопчиків у році перепису населення та в наступному за переписом.

Результати проаналізуйте.

Розв’язування типових задач

За наведеними в таблиці даними виконайте перспективні розрахунки повікової кількості хлопчиків методом компонентів:

Вік, років

Табличний коефіцієнт дожиття, Рх

Кількість хлопчиків за даними перепису, осіб,

Перспективна чисельність хлопчиків
на початок наступного року, осіб

перший рік,

другий рік,

0

0,9956

370 680

1

0,9985

379 109

369 049

2

0,9991

397 772

378 540

368 495

. . .

 

 

 

 

Кількість хлопчиків, які досягнуть однорічного віку в перший рік після перепису становитиме 369 049 осіб:

На другий рік після перепису з числа народжених у рік перепису дворічного віку досягнуть 368 495 осіб:

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.