лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Плани практичних занять
Заняття 1

  1. Визначення та аналіз загальних показників відтворення.
  2. Обчислення та інтерпретація показників відтворення жіночого покоління.
  3. Розрахунок індексів показників відтворення.

Заняття 2
1. Розрахунок середньої довжини жіночого покоління.

  1. Визначення показників тривалості співіснування поколінь. Інтерпретація результатів.

Навчальні завдання
1. Користуючись наведеними в таблиці демографічними показ­никами, обчисліть коефіцієнт загального відтворення населення окремо по кожному виду поселення та в цілому по регіону.


Вид поселення

Кількість народжених за рік

Кількість померлих
за рік, тис. осіб

тис. осіб

на 1000 населення

Міське

15

6,5

35

Сільське

5

7,8

13

2. Відтворення жіночого покоління в регіоні характеризується такими даними:


Вікова
група, років

Вікові коефіцієнти плідності для 5-річного інтервалу, ‰

Вікові коефіцієнти плідності
з урахуванням смертності жінок
для 5-річного інтервалу, ‰

15—19

280

277

20—24

637

628

25—29

350

341

30—34

155

150

35—39

56

54

40—44

12

11

45—49

1

1

Визначте:

  1. сумарний коефіцієнт плідності жінок;
  2. брутто-коефіцієнт відтворення.

Результати проаналізуйте.
3. За даними завд. 2 розрахуйте чистий сумарний коефіцієнт плід­ності та нетто-коефіцієнт відтворення. Результати проаналізуйте.
4. Нижче наведено дані про відтворення жіночого покоління в сільській місцевості регіону:


Вікова
група, років

Вікові коефіцієнти плідності для 5-річного інтервалу, ‰

Вікові коефіцієнти плідності
з урахуванням смертності жінок
для 5-річного інтервалу, ‰

15—19

413

403

20—24

890

866

25—29

436

422

30—34

196

188

35—39

78

75

40—44

19

18

45—49

1

1

Визначте брутто- і нетто-коефіцієнти відтворення жіночого покоління. Зробіть висновки щодо характеру відтворення.
5. Останніх 5 років вікова плідність жінок регіону зазнала таких змін:


Вікова
група, років

Вікові коефіцієнти плідності
для 5-річного інтервалу в році, ‰

Число тих, хто живе
в інтервалі віку в році, осіб

базисному

поточному

базисному

поточному

15—19

260

160

98 100

98 325

20—24

640

470

97 750

98 060

25—29

320

288

97 450

97 700

30—34

135

130

96 885

97 205

35—39

44

42

96 305

96 550

40—44

10

9

95 300

95 600

45—49

1

1

93 800

94 220

Обчисліть індекс, що характеризує зміну нетто-коефіцієнта відтворення в цілому та окремо за рахунок факторів: вікової плід­ності жінок і числа тих, хто живе у віковому інтервалі. Результати проаналізуйте.
6. Віковий розподіл плідності жінок, що мешкають у міській місцевості регіону, наведено нижче:


Вікова група, років

Вікові коефіцієнти плідності з урахуванням
смертності жінок для 5-річного інтервалу, ‰

15—19

226

20—24

542

25—29

309

30—34

136

35—39

47

40—44

9

45—49

Визначте нетто-коефіцієнт відтворення та середню довжину жіночого покоління. Результати проаналізуйте.
7. За даними завд. 6 розрахуйте істинний коефіцієнт відтворення населення та тривалість співіснування поколінь, якщо середня очікувана тривалість життя жінок складала 73,5 роки. Результати проаналізуйте.
8. За наведеними в таблиці показниками визначте:

  1. істинний коефіцієнт природного приросту населення кожної країни;
  2. показники тривалості співіснування покоління дочок і матерів, онучок і бабусь. Результати порівняйте.

Країни

F0, дітей

, років

 років

Німеччина

0,65

28,6

80,3

Франція

0,84

29,3

82,1

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.