лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ТЕМА 7


РЕЖИМ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ.
МОДЕЛІ НАСЕЛЕННЯ

Методичні вказівки
Процес відтворення населення статистика досліджує з двох боків. Вивчається й оцінюється відтворення всього населення як процес його оновлення внаслідок заміщення померлих людей поколінням народжених. І, з другого боку, відтворення жіночого покоління, тобто жінок репродуктивного віку.
Відтворення всього населення характеризують абсолютні та відносні показники природного приросту De i ke:
= n m.
Від’ємне чи додатне значення , що подається в промільних пунктах, свідчить про певний характер відтворення населення. Відтворення може бути розширеним, якщо > 0, простим, якщо  = 0; звуженим, якщо < 0.
Відтворення жіночого покоління характеризують показники: сумарної плідності, чистий сумарний коефіцієнт плідності, брутто-коефіцієнт і нетто-коефіцієнт відтворення. Усі показники визначаються за методом умовного покоління.
Сумарний коефіцієнт плідності Fsum показує середнє число дітей, яке може народити одна жінка протягом усього дітородного періоду за повної відсутності смертності жінок та за умов існуючих на час обчислення рівнів плідності.
Проте не всі жінки проживають повністю дітородний період (15—49 років). Тому потрібно врахувати існуючий режим вимирання (дожиття) жінок у цьому віці. Показник, що враховує чинник смертності жінок, називається чистим сумарним коефіцієнтом плідності.
Чистий сумарний коефіцієнт плідності F0 характеризує середнє число дітей, що їх може народити одна жінка за умов реального рівня смертності та існуючих рівнів плідності на час розрахунку.
Обчислення F0 здійснюється корегуванням вікових коефіцієнтів плідності Fx (поданих у частках) на  — середнє число жінок, які живуть в інтервалі віку від х до х + 1 з таблиці дожиття:
.
Останнім часом в Україні розрахунки F0 здійснюються інакше. За методикою, що використовується Держкомстатом України, коефіцієнти Fx, що подані у проміле, зважуються на tx — середнє число років, що їх залишилося прожити в середньому одній жінці з одно- або п’ятирічного вікового інтервалу:
,
де , а  — середнє число жінок, які живуть у віковому п’ятирічному інтервалі.
У подальшому відтворенні населення братимуть участь не всі народжені діти, а лише дівчатка. Тому кожний із попередніх показників відтворення потрібно зважити на частку дівчаток серед новонароджених, d = 0,488. В Україні останнім часом вона коливається в межах 0,485—0,487.
Зваживши сумарний коефіцієнт плідності на d, одержимо брутто-коефіцієнт відтворення R, який показує середнє число дівчаток, що їх може народити одна жінка, проживши весь дітородний період:
R = d Fsum.
Нетто-коефіцієнт відтворення R0 показує середнє число дочок, що їх може народити одна жінка за умов реального режиму смертності та плідності жінок. Він обчислюється як добуток сумарного чистого коефіцієнта плідності та частки дівчаток серед новонароджених:
R0 = d F0     або   
Нетто-коефіцієнт відтворення — один з основних показників, що визначає режим відтворення. Якщо R0 > 1, режим відтворення розширений, якщо R0 = 1 — просте відтворення, якщо R0 < 1 — режим відтворення звужений, тобто кожне наступне покоління матерів менше від попереднього.
Нетто-коефіцієнт відтворення аналізується в динаміці з урахуванням впливу окремих чинників. Для цього складаються індексні моделі:
     або   
Тривалість зміни поколінь характеризує показник середньої довжини жіночого покоління  і обчислюється як середня арифметична зважена віку матерів (жінок дітородного віку) на нетто-коефіцієнт відтворення:
      або    
Середня довжина жіночого покоління має і друге тлумачення — це середній вік матері при народженні останньої дочки. Значення  варіюють у природних межах 25—30 років, але трапляються випадки, коли воно виходить за ці межі. Так,  років, якщо за низької народжуваності одночасно підвищується смертність жінок старшого репродуктивного віку, через що зростає частка молодих материнських груп. І навпаки,  років, коли за низької народжуваності одночасно скорочується смертність жінок старшого віку.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.