лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. За даними, наведеними у завд. 5, розрахуйте спеціальний і загальний коефіцієнти народжуваності, якщо відомо, що частка жінок дітородного віку в усьому населенні складає 25 %. Результати оцініть за міжнародною шкалою.
7. Динаміка вікової плідності жінок регіону характеризується даними:


Вікова група, років

Чисельність жінок дітородного віку в % до підсумку

Вікові коефіцієнти плідності, ‰

базисний рік

поточний рік

базисний рік

поточний рік

15—19

13,0

14,0

61,7

51,0

20—24

13,6

14,2

166,4

110,4

25—29

16,1

12,9

95,5

62,5

30—34

16,2

14,3

46,1

26,5

35—39

15,7

16,0

17,1

9,3

40—44

12,2

15,0

4,0

2,0

45—49

13,2

13,6

0,2

0,1

Разом

100,0

100,0

х

х

Визначте загальні коефіцієнти плідності окремо в кожному році, а також індекс плідності жінок змінного складу. Зробіть висновки.
8. За даними завд. 7 обчисліть індекси середньої плідності жінок фіксованого складу та структурних зрушень. Результати проаналізуйте.
9. Користуючись даними завд. 7, розрахуйте прямим методом стандартизований загальний коефіцієнт плідності. Результат проаналізуйте.
10. В останні роки кількість зареєстрованих народжень і абортів змінилась таким чином:


Зареєстровано за рік, тис.

Рік

базисний

поточний

Живонароджень

557

389

Вагітностей

1380

856

в т. ч.

 

 

— пологів

550

386

— абортів

830

470

Розрахуйте за кожний рік:

  • коефіцієнти поширеності абортів;
  • загальний коефіцієнт плідності жінок, якщо їхня чисельність у дітородному віці збільшилась з 12 440 тис. осіб у базисному році до 12 770 тис. осіб у поточному.

Порівняйте динаміку зміни плідності жінок і поширеності абортів. Результати проаналізуйте.
Розв’язування типових задач
Нижче наведено вікові коефіцієнти плідності жінок України за 2000 рік.

Вікова група,
років

Віковий коефіцієнт плідності, ‰, Fx

Частка жінок
х-вікової групи, sx

Fx sx

15—19

32,1

0,140

4,49

20—24

92,7

0,141

13,07

25—29

55,8

0,129

7,20

30—34

26,4

0,144

3,80

35—39

8,7

0,159

1,38

40—44

1,9

0,149

0,28

45—49

0,1

0,138

0,01

У цілому

217,7

1,000

30,23

Визначте:

  • Спеціальний коефіцієнт народжуваності.
  • Загальний коефіцієнт народжуваності, якщо відомо, що
    частка жінок дітородного віку в усьому населенні 2000 р. становила 25,8 %.
  • Сумарний коефіцієнт плідності.

Зробіть узагальнюючі висновки, оцінивши рівні народжуваності та плідності за міжнародною шкалою.
Спеціальний коефіцієнт народжуваності обчислюється на основі вікових коефіцієнтів плідності:
.
За результатами розрахунків, наведених в останній графі таблиці F15 – 49 = 30,23 ‰, тобто на кожну тисячу жінок репродуктивного віку народилось у середньому трохи більше як 30 немовлят, що за оцінною шкалою (дод. 1) свідчить про надзвичайно низький рівень плідності.
Загальний коефіцієнт народжуваності обчислюється через взаємозв’язок зі спеціальним:
,
тобто на кожну тисячу українського населення за рік народжувалось близько 8 дітей, що також свідчить про надзвичайно низький рівень народжуваності.
Сумарний коефіцієнт плідності розраховується як сума вікових по 5-річний віковий інтервал:
Fsum = (5 ? 217,7) ? 1000 = 1,089 дитини.
Таким чином, кожна українська жінка може народити 1 дитину за все своє дітородне життя, за умови існуючого режиму плідності і відсутності смертності в інтервалі віку 15—49 років.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.