лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 Література
1. Жилка Н., Іркіна Т., Стешенко В. Стан репродуктивного здоров’я в Україні. — К.: МОЗ України, НАН, Ін-т екон., 2001. — С. 14—23.
2. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / За ред. В. С. Стешенко — К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. — 560 с.
3. Народонаселение. Энциклопедический словарь. — М.: Больш. рос. энц., 1994. — С. 369—371, 209.
4. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. — М.: Статистика, 1966. — С. 172— 254.
5. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — С. 307—331.
Термінологічний словник
Репродуктивний вік—вік жінки, в якому вона здатна народити дитину.
Черговість народжень — вказує на порядок народження дитини в матері.
Запитання для самоконтролю
  1. Як статистика вирізняє поняття народжуваності і плідності?
  2. Чи завжди збігаються в часі події народження і їх реєстрація?
  3. Який показник плідності залежить від постаріння дітородного контингенту?
  4. Який показник характеризує потенційну плідність умовного покоління жінок?

План практичного заняття

  1. Складання типологічних групувань новонароджених за віком матері.
  2. Визначення загального та спеціального показників наро-
    джуваності, оцінювання їх рівнів за міжнародною шкалою.
  3. Розрахунок часткових показників плідності з урахуванням їх зв’язку із загальним показником плідності.
  4. Визначення стандартизованих показників плідності. Побудова індексних моделей плідності та народжуваності.

 Навчальні завдання
1. У місті за рік зареєстровано 1600 народжених у матерів, молодших 20 років.

Вік матерів, років

Кількість народжених дітей

До 16

25

16

110

17

260

18

500

19

705

Разом

1600

Розрахуйте структуру народжених за віком матері, а також питому вагу дітей, народжених у матерів до 20 років в загальній кількості народжених, яка становила 10 тис. дітей.
2. За наведеними нижче даними визначте спеціальний коефіцієнт народжуваності та сумарний коефіцієнт плідності жінок регіону. Зробіть висновки.


Вікова група, років

Кількість народжених

тис. осіб

на 1000 жінок вікової групи

15—19

41,2

32,5

20—24

110,3

87,0

25—29

63,4

51,8

30—34

28,8

23,8

35—39

11,5

7,8

40—44

2,2

1,6

45—49

0,1

0,1

3. За даними, наведеними у завд. 2, розрахуйте часткові коефіцієнти плідності для жінок раннього віку (до 20 років), найпродуктивнішої вікової групи (20—29 років) та у віці 30 і старше років. Результати інтерпретуйте.
4. Народжуваність і плідність у міській та сільській місцевості регіону характеризується такими даними:

Вид місцевості

Кількість народжених за рік, тис.

Загальні коефіцієнти, ‰

народжуваності

плідності

Міська

275

8,0

29,4

Сільська

167

10,3

48,8

Визначте в цілому по регіону загальний рівень народжуваності і плідності, оцініть їх значення за міжнародною шкалою.
5. Плідність і структура жінок дітородного віку характеризується даними:

Вікова група, років

Структура дітородного контингенту, %

Вікові коефіцієнти
плідності, ‰

15—19

14,0

51,0

20—24

14,2

110,4

25—29

12,9

62,5

30—34

14,3

26,5

35—39

16,0

9,3

40—44

15,0

2,0

45—49

13,6

0,1

Разом

100,0

?

Визначте середній, модальний і медіанний вік матерів та сумарний коефіцієнт плідності. Результат оцініть за міжнародною шкалою.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.