лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За віковими (частковими) коефіцієнтами шлюбності визначається сумарний коефіцієнт шлюбності:

де h — величина вікового інтервалу (1, 5 або 10 років). Коефіцієнт показує, скільки разів у середньому кожна людина візьме шлюб за все своє життя. Сумарний коефіцієнт обчислюється як сума вікових коефіцієнтів шлюбності. Оскільки останні розраховуються в проміле, то для визначення кількості шлюбів у середньому на одну особу сума коефіцієнтів ділиться на 1000.
На основі взаємозв’язаних коефіцієнтів шлюбності (розлучуваності) складаються багатофакторні індексні моделі.
Література
1. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / За ред. В. С. Стешенко. — К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. — 560 с.
2. Народонаселение. Энциклопедический словарь. — М.: Больш. рос. энц., 1994. — С. 45—49, 204, 205.
4. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. — М.: Статистика, 1966. — С. 195—213.
5. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк., 1993. — С. 260—281.
6. Чуйко Л. В. Браки и разводы. — М., 1975.
Термінологічний словник
Консесуальний шлюб — юридично не оформлені шлюбні стосунки.
Лаг віку нареченихрізниця між віком (середнім) нареченого і нареченої.
Шлюб — соціальний інститут, який узаконює, впорядковує сімейні відносини між чоловіком і жінкою, а також взаємні права та обов’язки стосовно дітей.
Шлюбоздатний вік — законодавчо встановлений мінімальний вік укладання шлюбу.
Юридичний шлюб — шлюб, що зареєстрований у відповідній державній установі.
 Запитання для самоконтролю
  1. Чим відрізняються поняття шлюбного стану і шлюбного процесу?
  2. Який спосіб статистичного спостереження дає можливість зареєструвати кількість консесуальних шлюбів?
  3. Чи зіставні в часі між собою складові коефіцієнта несталості шлюбів?
  4. Які коефіцієнти шлюбності і розлучуваності не зазнають впливу вікової структури населення, зокрема частки дітей?

План практичного заняття

  1. Визначення структури шлюбних партнерів за шлюбним станом.
  2. Обчислення системи показників шлюбності та розлучуваності.
  3. Статистична оцінка шлюбної ситуації.

Навчальні завдання
1. Розподіл зареєстрованих шлюбів за шлюбним станом подружжя характеризується даними:

Шлюбний стан

За рік зареєстровано шлюбів

чоловіками

жінками

Ніколи не перебували у шлюбі

6830

6910

Овдовілі

170

246

Розлучені

1650

1494

Разом

8650

8650

Розрахуйте структуру шлюбних партнерів за їхнім шлюбним станом, а також частку повторних шлюбів. Результати порівняйте в межах статі і проаналізуйте.
2. У країні загальний коефіцієнт шлюбності становить 6 ‰, частка чоловіків шлюбоздатного віку, які не перебувають у шлюбі, серед усіх чоловіків шлюбоздатного віку дорівнює 35 %, а частка чоловіків шлюбоздатного віку в усьому населенні — 30 %. Визначте чистий спеціальний коефіцієнт шлюбності чоловіків.
3. Загальний коефіцієнт шлюбності становить 8‰, чистий спеціальний коефіцієнт шлюбності жінок дорівнює 64‰, а частка жінок шлюбоздатного віку в усьому населенні — 40%. Визначте частку самотніх жінок шлюбоздатного віку.
4. За даними перепису у віці 25—29 років у регіоні нараховується 22 тис. одружених чоловіків та 46 тис. заміжніх жінок. Кількість неодружених становила: серед чоловіків — 18 тис. осіб,
а серед жінок — 12 тис. осіб. Визначте коефіцієнти шлюбного стану та шлюбної ситуації в регіоні.
5. Середньорічна чисельність населення регіону становила 2609 тис. осіб, у т. ч. шлюбоздатного віку — 2143 тис. осіб. Протягом року було зареєстровано 20 тис. шлюбів. Визначте загальні та спеціальні коефіцієнти шлюбності.
6. Середньорічна чисельність населення регіону становила 3500 тис. осіб, у т. ч. шлюбоздатного віку — 2200 тис. осіб. За рік зареєстровано 12 тис. розлучень. Визначте загальні та спеціальні коефіцієнти розлучуваності.
7. Протягом року в регіоні зареєстровано 9,6 тис. шлюбів та 6 тис. розлучень. Загальна чисельність населення регіону становила 1600 тис. осіб. Розрахуйте загальні коефіцієнти шлюбності і розлучуваності, а також коефіцієнт несталості шлюбів.
8. За наведеними нижче даними обчисліть спеціальні та часткові коефіцієнти шлюбності і розлучуваності жінок:

Вік укладання шлюбу

Кількість укладених шлюбів за рік, тис.

Кількість
зареєстрованих
розлучень за рік, тис.

Середньорічна
чисельність населення, тис. осіб

15—19

100

1

6424

20—49

320

154

10568

50 і старше

20

21

5988

Разом

440

176

22980

Результати проаналізуйте.
9. За даними завд. 8 визначте загальний та вікові коефіцієнти несталості шлюбів, а також загальні коефіцієнти шлюбності та розлучуваності, якщо відомо, що частка жінок шлюбоздатного віку в усьому населенні становить 35 %.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.