лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


10. За даними демографічної сітки, наведеної в завданні 9, визначте імовірність померти (побічний метод) для немовлят за 2 і 4 роки навколо перепису.
Розв’язування типових завдань

  1. Користуючись наявними даними, визначте всі показники таблиці дожиття жінок України. Оцініть рівень середньої очікуваної і загальної тривалості життя жінок. Результати розрахунків поясніть.

Таблиця 1


Вік (років)

Число осіб,
які доживають
до віку х років

Число осіб,
які вмирають
у віці від х
до х + 1 років

Імовірність
померти у віці
від х до х + 1
років

Імовірність
дожити від х
до х + 1 років

Число осіб,
які живуть у віці
від х до х + 1 років

Число людино-років життя від х років і старше

Середня очіку­вана тривалість життя

Коефіцієнт дожиття

15

98 343

 

0,00039

 

 

5 875 563

 

 

16

 

 

0,00046

 

 

 

 

 

17

 

 

0,00052

 

 

 

 

 

За даними про імовірність померти у віці 15 років визначимо табличне число померлих дівчат у цьому віці d15= l15 · q15=
= 98 343 · 0,00039 = 38 осіб та імовірність дожити до 16 років p15 = 1 – q15= 1 – 0,00039 = 0,99961. Отже, з такою імовірністю до шістнадцятирічного віку доживе l16 = l15 · p15 = 98 343 · 0,99961 =
= 98 305 дівчат, або l16 = l15 – d15 = 98 343 – 38 =98 305.
На основі числа осіб, які доживають до віку х, розрахуємо  L15 = 0,5 (98 343 + 98 305) = 98 324 особи, тобто в інтервалі віку між 15 і 16 роками живуть в середньому 98 324 дівчини. Користуючись наведеним значенням числа людино-років життя від 15 років і старше, обчислимо середню очікувану тривалість життя покоління 15-річних дівчат  
= 5 875 563 : 98 343 = 59,75 років. Таким чином, за існуючого режиму дожиття покоління п’ятнадцятирічних дівчат може прожити в середньому 59,75 років, а їхня загальна тривалість життя становитиме  років, що свідчить про досить довгу тривалість життя, притаманну жінкам України.
Табличний коефіцієнт дожиття  потребує даних із наступної вікової групи, що обчислюються аналогічно групі 15-річ­них. Значення P16 і P17 розрахувати неможливо через брак даних про L17 та L18.Результати подальших розрахунків наведено в табл. 2.
Таблиця 2


Вік (років)

Число осіб,
які доживають
до віку х років

Число осіб,
які вмирають
у віці від х
до х + 1 років

Імовірність
померти у віці
від х до х + 1 років

Імовірність дожити від х до х + 1 років

Число осіб,
які живуть у віці
від х до х + 1 років

Число людино-років життя від х років
і старше

Середня очікувана тривалість життя

Коефіцієнт дожиття

15

98 343

38

0,00039

0,99961

98324

5 875 563

59,75

0,99957

16

98 305

45

0,00046

0,99954

98283

5 777 239

58,77

17

98 260

51

0,00052

0,99948

5 678 956

57,80

  1. За даними демографічної сітки визначте:

а) числа тих, хто живе першого та другого роду для однорічних хлопчиків, народжених у 1988 році;
б) для однорічних дітей сукупності померлих першого роду за 2 роки навколо перепису;
в) сукупність померлих другого роду в 1989 році для дітей, народжених у 1988 році;
г) сукупність померлих третього роду за 2 роки навколо перепису для 1-річних дітей;
д) імовірність померти для однорічних хлопчиків за 2 роки навколо перепису прямим і побічним методом.

 

 

Число тих, хто живе першого роду для однорічних хлопчиків l1, можна визначити двома способами:
відніманням числа померлих немовлят від кількості новонароджених у 1988 році l1= 375 702 – 5022 – 1044 = 369 636 осіб;
відніманням від кількості немовлят, зареєстрованих переписом, числа померлих немовлят у 1989 р. із сукупності народжених у 1988 р. l1= 370 680 – 1044 = 369 636 осіб. Отже, з покоління народжених хлопчиків у 1988 р. до однорічного віку доживе 369 636 осіб.
Кількість тих, хто живе другого роду, для однорічних хлопчиків, народжених у 1988 р.:
L1= 369 636 – 431 = 369 205, тобто в інтервалі віку від 1 до 2 років жило 369 205 хлопчиків, або на початок 1990 року була така кількість однорічних хлопчиків.
Сукупність померлих першого роду для однорічних на сітці позначено пунктиром. Із покоління народжених у 1987 р. в інтервалі віку від 1 до 2 років померло М1 = 581 + 334 = 915 хлопчиків.
Сукупність померлих другого роду в 1989 році для дітей, народжених у 1988 році, обмежена вертикальним паралелограмом і охоплює М0 – 1 = 1044 + 431 = 1475 осіб.
Сукупність померлих третього роду за 2 роки навколо перепису для 1-річних дітей позначено жирною лінією: М1= 374 + 581 +
+ 334 + 431 = 1720 однорічних дітей померло протягом двох років (навколо перепису).
Імовірність померти для однорічних хлопчиків за 2 роки навколо перепису прямим методом становить q1 = (581 + 334) :
: (379 109 + 581) = 915 : 379 690 = 0,00241, тоді імовірність дожити до дворічного віку р1 = 1 – 0,00241 = 0,99759.
Для обчислення q1 побічним методом спочатку визначається табличний коефіцієнт дожиття  за сукупністю померлих третього роду:

де осіб.
Тоді за формулою переходу q1= (2 · 0,00225) : (2 + 0,00225) =
= 0,00224. Отже, побічний метод дає меншу імовірність померти.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.