лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розв’язування типових задач
1. За даними про кількість померлих в Україні серед міського та сільського населення окремих вікових груп визначте:

  • вікові та спеціальні коефіцієнти смертності;
  • загальний коефіцієнт смертності на основі спеціальних;
  • фактичний і стандартизований індекси надсмертності сільського населення. Результати проаналізуйте.

Групи населення за віком, років

Середньорічна чисельність населення в місцевості, осіб

Кількість померлих за рік, осіб

Вікові коефіцієнти смертності, ‰

міській

сільській

міській

сільській

міській

сільській

  0—15

6 126 407

3 273 710

5353

3700

0,87

1,13

16—59

21 180 295

8 486 735

124 214

57 262

5,90

6,75

60
і старше

6 069 537

4 109 621

325 026

239 388

53,50

58,30

У цілому

33 376 239

15 870 066

454 593

300 350

13,60

18,90

Серед міського населення допрацездатного віку рівень смертності становив: m0 – 15 = (5353 : 6 126 407) · 1000 = 0,87 ‰, а серед сільського — 1,13 ‰, тобто на кожну тисячу сільського населення у віці до 16 років припадала в середньому одна померла особа. Рівень смертності міського населення оцінюється спеціальним
коефіцієнтом смертності mм = (454 593 : 33 376 239) · 1000 = 13,6 ‰. Отже, смертність міського населення згідно з міжнародною шкалою відповідає середньому рівневі (дод. 1), а сільського — 18,9‰ оцінюється як високий.
Загальний рівень смертності можна визначити безпосередньо через абсолютну кількість померлих або через взаємозв’язок зі спеціальними коефіцієнтами смертності за формулою m = mм ? sм +
+ mс ? sс, де sм, sс, відповідно частки міського та сільського населення в загальній його чисельності. Тобто sм = (33 376 239 :
: 49 246 305) = 0,677, а sс = 0,323, де 49 246 305 = 33 376 239 +
+ 15 870 066. Тоді m= 13,6 ? 0,677 + 18,9 ? 0,323 = 15,3 ‰. Таким чином, на кожну тисячу населення припадає в середньому 15 померлих, що свідчить про високий рівень смертності (15 ‰ і більше).
Фактичний індекс надсмертності сільського населення становить  = 18,9 : 13,6 = 1,39, тобто смертність сільського населення в 1,4 раза перевищує цей показник у містах. Така значна різниця рівнів смертності пов’язана не лише з різними умовами життя міського і сільського населення, а і з різною їхньою віковою структурою. Відомо, що сільське населення за віковим складом старіше (див. тему 2). Очистити коефіцієнт смертності від впливу структурного чинника можна шляхом його стандартизації.
Розрахуємо стандартизований показник смертності прямим способом, в якому за базу порівняння береться міське населення з меншим рівнем смертності. Для цього обчислимо частки окремих вікових груп у загальній чисельності міського населення: s0–15 =
= 6 126 407 : 33 376 239 = 0,183, аналогічно s16–59 = 0,635, s60+ = 0,182.
Тоді mst = 1,13 ? 0,183 + 6,75 ? 0,635 + 58,3 ? 0,182 = 15,1‰, отже, якби вікова структура сільського населення була такою, як у містах, тобто більш молодою, то в середньому за рік на кожну тисячу сільського населення припадало б 15 померлих, а не 19 за умов фактичного вікового складу.
Стандартизований індекс надсмертності становить  = 15,1 : 13,6 =
= 1,11. Таким чином, смертність сільського населення перевищує смертність міського в 1,11 раза за умов усунення впливу старої вікової структури сільського населення.
2. Розглянемо розрахунок коефіцієнта смертності немовлят в одній з областей України.
Таблиця 6.3


Стать
немовлят

Всього народилось живих дітей за рік

Померло за рік дітей

базисний

поточний

всього

з них народжених
у календарному році

базисному

поточному

Хлопчики

7840

7855

100

20

80

Дівчатка

7600

7550

70

14

56

Коефіцієнт смертності хлопчиків дорівнює:
‰,
а для дівчаток ‰.
Таким чином, для хлопчиків характерний середній рівень смертності (12—15‰), а для дівчаток — дуже низький (7—10‰) (дод. 1). Смертність хлопчиків до 1-го року перевищувала смертність дівчаток в 1,36 раза, або на 36 %.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.