лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Визначте диференційовані коефіцієнти смертності та індекс надсмертності чоловіків у цілому по регіону. Зробіть висновки.
4. Смертність населення кожної статі від найпоширеніших причин характеризується в регіоні такими даними:


Причини смерті

Кількість померлих
за рік, осіб

Коефіцієнт смертності
в поточному році, ‰

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

Новоутворення

2195

1807

218,7

158,2

Хвороби системи кровообігу

7311

9822

728,3

860,6

Нещасні випадки, вбивства, самогубства

2499

781

249,0

 69,1

Розрахуйте диференційовані коефіцієнти смертності та індекси надсмертності в цілому, а також індекси надсмертності по
кожній причині смерті. Результати проаналізуйте.
5. Нижче наведено результати порівняння смертності населення європейської та азійської країн:

Вік працездатності

Структура середньорічної
чисельності населення країни, %

Коефіцієнт смертності
в країні, ‰

Європи

Азії

Європи

Азії

Допрацездатний

17

30

1,2

 2,4

Працездатний

53

57

4,3

10,7

Післяпрацездатний

30

13

85,4

67,8

Разом

100

100

?

?

Визначте загальні коефіцієнти смертності населення кожної країни та порівняйте їх зі стандартизованим коефіцієнтом смертності, розрахованим прямим способом стандартизації, взявши за стандарт європейську структуру населення. Результати проаналізуйте.
6. Нижче наведено дані про смертність дітей до 1-го року в одній з областей України:

Стать
немовлят

Всього народилось дітей за рік

Померло за рік дітей

базисний

поточний

всього

з них народжених у календарному році

мертвими

живими

мертвими

живими

базисному

поточному

Хлопчики

66

7830

64

7753

106

21

85

Дівчатка

39

7525

41

7464

72

14

58

Розрахуйте загальний коефіцієнт смертності немовлят області в поточному році та оцініть його рівень за міжнародною шкалою.
7. У таблиці наведено віковий розподіл населення регіону та коефіцієнти смертності за поточний рік:


Вік, років

Середньорічна чисельність населення, осіб

Вікові коефіцієнти
смертності, ‰

Міська місцевість

Сільська місцевість

Міська
місцевість

Сільська місцевість

обидві статі

чоловіки

жінки

обидві статі

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

жінки

0—4

40212

20898

19314

46368

23883

22485

2,6

2,0

3,4

2,1

5—9

54117

27750

26367

55575

28373

27202

0,1

0,4

0,4

0,2

10—14

66134

33617

32517

62830

32099

30731

0,5

0,3

0,5

0,4

15—19

70953

35461

35492

55975

28821

27154

1,3

0,5

1,5

0,6

20—24

68094

33116

34978

53697

27358

26339

2,1

0,7

2,7

0,8

25—29

73875

36929

36946

56195

29483

26712

3,2

0,9

3,6

1,0

30—34

59118

27862

31256

52966

28533

24433

4,7

1,4

5,7

1,2

35—39

66521

31022

35499

54328

27363

26965

5,9

1,4

7,3

2,2

40—44

67467

31438

36029

52179

26084

26095

8,9

2,3

11,7

3,7

45—49

65279

30256

35023

49460

23855

25605

12,2

3,2

14,9

4,3

50—54

54075

25240

28835

43707

19493

24214

16,1

5,9

22,5

6,8

55—59

40123

18339

21784

56370

23137

33233

23,1

8,5

26,3

10,2

60—64

48185

21266

26919

80879

33006

47873

33,1

14,6

39,8

15,6

65—69

26156

10680

15476

56444

21031

35413

40,8

20,4

50,4

23,2

70 +

64556

21123

43433

153567

39499

114068

92,5

75,4

99,4

79,9

У цілому

864865

404997

459868

930540

412018

518522

13,0

10,4

21,1

22,4

Визначте для покоління «батьків» міської місцевості:
1) диференційовані коефіцієнти смертності;
2) загальний коефіцієнт смертності на основі диференційованих;
3) оцініть загальний рівень смертності в регіоні за міжнародною шкалою.
Результати проаналізуйте.
8. За даними завд. 7 визначте для покоління «батьків» сіль-
ської місцевості:
1) диференційовані коефіцієнти смертності;
2) загальний коефіцієнт смертності на основі диференційованих;
3) фактичний індекс надсмертності чоловіків.
9. Користуючись даними, завд. 7, розрахуйте для населення регіону в цілому:
1) диференційовані коефіцієнти смертності;
2) стандартизований прямим способом коефіцієнт смертності;
3) фактичний та стандартизований індекси надсмертності.
Зробіть висновки. Результати проаналізуйте.
10. За даними, наведеними в завданні 7, обчисліть:
1) для покоління «прабатьків» коефіцієнти смертності міського і сільського населення;
2) індекс надсмертності сільського населення;
3) стандартизований індекс надсмертності.
Результати проаналізуйте.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.