лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розрахуйте:

 • структуру міського і сільського населення за контингентами населення;
 • загальний коефіцієнт демографічного навантаження. Результати порівняйте і проаналізуйте.
 • За даними завдання 4 визначте:
 • тип вікової структури міського і сільського населення, розрахувавши його склад за демографічними поколіннями;
 • оцініть рівень старіння міського і сільського населення за міжнародною шкалою. Зробіть висновки.
 • За даними статево-вікового розподілу населення країни на 1.01.2001 р., наведеного в додатку 2, визначте окремо для кожної статі:
 • середній вік;
 • модальний і медіанний вік;
 • напрям асиметрії розподілу за віком. Зробіть висновки.
 • За даними статево-вікового розподілу населення країни на 1.01.2001 р., наведеного в додатку 2:
 • побудуйте статево-вікову піраміду;
 • визначте тип вікової структури населення згідно з моделями Г. Зундберга. Зробіть висновки.

Розв’язування типових задач
За наведеними в таблиці даними про віковий розподіл постійного населення міст і сіл України станом на 1.01.2001 р. визначте:

 • показники старіння та демографічного навантаження;
 • структуру населення за демографічними поколіннями;
 • тип вікової структури міського і сільського населення згідно з моделями Г. Зундберга. Зробіть висновки.

Вікові групи, років

Чисельність населення, млн осіб

міських поселень

сільських поселень

0—14

5,46

2,97

15—59

20,83

8,31

в т. ч. 15—49

18,00

7,20

Усього осіб віку:

 

 

працездатного

20,36

8,05

післяпрацездатного

6,91

4,52

У цілому (р. 1 + р. 2 + р. 5)

33,2

15,8

Рівень старіння сільського населення d60+ = 4,52 : 15,8 = 0,286 або 28,6 % значно вищий,ніж у міських поселеннях d60+ =20,8 %. За міжнародною оцінною шкалою і міське, і сільське населення вважається надзвичайно старим (20 % і більше). Загальний демографічний тягар сільських «батьків»  осіб майже в півтора рази перевищує відповідний показник у містах 687 осіб. Отже, в сільських регіонах України надзвичайно гостра проблема соціально-економічного забезпечення дітей (Кн.д = 412 осіб), і особливо осіб старшого віку (Кн.с =
= 628 осіб).
Частка покоління дітей серед міського населення України становила (5,46 : 33,2) ? 100 =16,4 %, а серед сільського населення — 18,8 %. Чисельність прабатьків у міській місцевості становила: (33,2 – 5,46 – 18,0) = 9,74 млн осіб, а їхня питома вага дорівнювала (9,74 : 33,2) ? 100 = 29,3 %. Результати аналогічних розрахунків можна навести в таблиці:

Демографічні покоління

Структура населення, в % до підсумку

міських поселень

сільських поселень

Діти

16,4

18,8

Батьки

54,3

45,6

Прабатьки

29,3

35,6

У цілому

100,0

100,0

Отже, в сільській місцевості України частки покоління дітей і прабатьків дещо вищі, ніж у містах, як результат вищих рівнів сільської народжуваності і смертності. Загалом, населенню України притаманний регресивний тип вікової структури незалежно від виду помешкання, оскільки і в містах, і в селах покоління прабатьків переважає над поколінням дітей.

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.