лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План практичного заняття

 1. Розрахунок середньорічної чисельності населення за даними про природний і механічний рух.
 2. Визначення показників демографічного навантаження і старіння населення.
 3. Розроблення програмно-методологічних питань статистичного аналізу статево-вікового складу населення.
 4. Обґрунтування системи показників екстенсивного аналізу складу населення.
 5. З’ясування методики побудови статево-вікової піраміди і напрямів її аналізу.

Навчальні завдання

 1. Населення регіону протягом року зазнало таких змін:

 

тис. осіб

прибуло на постійне місце проживання

5

в т. ч. отримали статус біженців

1

вибуло на термін до 6 місяців

2

народилось немовлят

16,2

в т. ч. живими

16,0

померло людей

23,0

одружилось пар

14,0

розлучилось пар

8,0

На початок року чисельність населення становила

230,0

Визначте середньорічну чисельність наявного населення.

 1. За даними поточного обліку чисельність постійного населення міста протягом року зазнала змін і становила, осіб: 1.01 — 5258; 1.04 — 5240; 1.07 — 5203; 1.10 — 5248; 1.01 — 5264.

Визначте середньорічну чисельність населення міста і густоту населення на початок року, враховуючи, що територія міста становила 105,16 км2.

 1. За наведеними нижче даними визначте:
 2. коефіцієнт старіння населення кожної країни;
 3. коефіцієнти демографічного навантаження дітьми та особами старшого віку. Порівняйте рівні показників у межах обох країн та зробіть висновки щодо ступеня старіння їхнього населення.

Вікова група, років

Чисельність населення, млн осіб

європейської країни

азійської країни

0—14

9,2

10,2

0—15

10,0

11,0

15—49

25,3

26,0

Всього осіб віку:

 

 

працездатного

28,2

30,0

післяпрацездатного

11,8

4,0

 1. Розподіл постійного населення області за окремими віковими групами характеризується даними:

Вікова група, років

Чисельність населення, тис. осіб

міське

сільське

0—14

144

88

в т. ч.: 1—6

54

39

7—14

81

43

15—59

518

236

в т. ч: 15—49

455

212

60 і старше

170

108

Разом

832

432

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.