лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Демографічна статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Статистика вивчає населення за національністю, рідною мовою та громадянством. Джерелом інформації є дані перепису населення на основі самовизначення національності та мови, яка вважається рідною.
Результати перепису дають можливість визначити чисельність і частку населення кожної національності в цілому та за видами поселень і регіонами країни; чисельність та частку громадян України й осіб без громадянства, а також іноземних громадян; співвідношення чисельності корінного населення та інших національностей або чисельності з мовою своєї національності чи українською.
На основі структурних і типологічних групувань здійснюється аналіз змін у національному та лінгвістичному складі населення за міжпереписний період — тобто визначаються структур­ні зрушення.
Склад населення за суспільними групами — один із головних серед соціальних розрізів. На відміну від демографічних ознак, соціальні є такими, що зазнають змін залежно від форми устрою країни та форми власності. У період переходу до ринкової економіки виникають і стають вагомішими нові суспільні групи, змінюється сутність існуючих. Так, органи державної статистики виокремлюють суспільні групи за статусом зайнятості: працюючі за наймом (робітники та службовці); роботодавці (підприємці, власники, які мають постійних найманих працівників); члени колективного підприємства, кооперативу; члени сім’ї, які працюють безоплатно на сімейному підприємстві; самозайняті (працюють за патентом, ліцензією).
Склад населення за джерелами засобів існування утворюється за такими групами: робота за наймом (на підприємстві, в організації, установі, селянському (фермерському) господарстві, в ок­ремих громадян); робота не за наймом (на власному підприємстві, на індивідуальній основі, у власному селянському (фермерському) господарстві, на сімейному підприємстві без регулярної оплати праці, в особистому підсобному господарстві, отримують прибуток від власності, отримують: пенсію, стипендію, допомогу (крім допомоги по безробіттю), інший вид державного забезпечення; на утриманні інших осіб, інші джерела. Джерело такої інформації — переписи населення, вибіркові спостереження, моніторинги окремих соціальних груп.
Статистичне вивчення соціального складу населення ґрунтується на визначенні чисельності, частки та співвідношення окремих соціальних груп; на побудові розподілів населення за суспіль­ними групами, джерелами засобів існування залежно від статі.
Інформація про розподіл населення за зазначеними соціальними групами використовується при вивченні економічної структури населення, соціального та майнового його розшарування, зайнятості населення, бюджетів домогосподарств тощо.
Література
1. Демографічні дослідження. — К.: НАН Ін-т економіки, 2000. — Вип. 22. — С. 18—23.
2. Народонаселение. Энциклопедический словарь. — М.: Больш. рос. энц., 1994. — С. 33—37.
3. Пирожков С. И. Демографические процессы и возрастная структура населения. — М., 1976. — С. 25—48.
4. Пресса Р. Народонаселение и его изучение. — М.: Статистика, 1966. — С. 255—295.
5. Стеценко С. Г., Швець В. Г. Статистика населення: Підручник. — К.: Вища шк.., 1993. — С. 3—20.
6. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / За ред. В. С. Стешенко. — К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. — 560 с.
Термінологічний словник
Баланси категорій населення — співвідношення між чисельністю постійного і наявного населення, з урахуванням тимчасово відсутніх і тимчасово проживаючих осіб.
Вік балансування — вік, в якому чисельність чоловіків та жінок врівноважується.
Старіння населення — процес підвищення частки старших вікових груп населення за рахунок скорочення молодших.
 



Запитання для самоконтролю
    • Як відрізняються категорії постійного та наявного населення за своїм статистичним призначенням ?
    • Як пов’язані між собою коефіцієнти демографічного навантаження та в чому їхня суть?
    • У чому особливість побудови статево-вікової піраміди за віковим розподілом населення з нерівним інтервалом?
    • Як на статево-віковій піраміді відображається процес постаріння населення?
    • Який тип вікової структури населення притаманний сучасному українському населенню?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.