лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
загрузка...
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Є. Г. ПАНЧЕНКО

МІЖНАРОДНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 


 


 


ББК 65.290-2                                                                                                                          
П 16

 

 

Рецензенти:
В. С. Будкін, д-р екон. наук, проф.
(Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України)
А. І. Кредісов, д-р екон. наук, проф.
(Інститут міжнародних відносин
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2087 від 04.12.2003

 


 

Панченко Є. Г.
П 16       Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: кнеу, 2004. — 468 с.
ISBN 966–574–643–Х

У навчально-методичному посібнику, складеному за навчальною програмою курсу «Міжнародний менеджмент», основну увагу приділено розкриттю тем за допомогою додаткового навчально-методичного забезпечення всіх тем курсу. Для кожної теми послідовно визначено навчальні цілі, навчальні завдання для самостійної роботи, контрольні запитання, тести і рекомендовану літературу, подано методичні поради для опанування основних положень, логічно-ілюстративний матеріал. Особлива увага приділяється формуванню у слухачів практичних навичок міжнародного менеджменту за допомогою розв’язання завдань, що містяться у кейсах (реальних ситуаціях).
Для слухачів магістерських програм різного фахового спрямування і практиків-бізнесменів.
ББК 65.290-2a Є. Г. Панченко, 2004
ISBN 966–574–643–Х                                                                      a КНЕУ, 2004

Навчальне видання

Панченко Євген Григорович

Міжнародний менеджмент

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор  Т. Зарембо
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  С. Фіялка
Верстка  О. Михолат

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.