лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в статистиці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

  

 

 

 

 


Передмова............................................ 3
Розділ 1. Характеристика системи державної статистики та інформаційної системи Державного комітету статистики України............................. 5

  1. Роль і завдання державної статистики в системі
   економічного управління.......................... 5
  2. Організаційна структура і функції органів державної
   статистики України.............................. 7
  3. Структура інформаційно-обчислювальної системи
   статистики України............................. 20

Розділ 2. Статистична інформація як об’єкт автоматизованого
оброблення
................................... 27

  1. Статистична інформація — основа для управління... 27
  2. Структура і потоки статистичної інформації....... 30
  3. Уніфікація форм первинної і зведеної статистичної звітності  34

Розділ 3. Забезпечувальні підсистеми інформаційної системи
статистики
................................... 41

  1. Інформаційне забезпечення.................... 41
  2. Технічне забезпечення........................ 56
  3. Програмне забезпечення...................... 66
  4. Організаційно-методичне забезпечення........... 81

Розділ 4. Інформаційна технологія розв’язання реґламентних
статистичних задач
............................. 95

  1. Класифікація функціональних підсистем інформаційної
   системи статистики............................. 95
  2. Характеристика реґламентних статистичних задач... 98
  3. Технологічні процеси розв’язання реґламентних
   статистичних задач............................. 119
  4. Організація розв’язання реґламентної економічної
   задачі з аналіз обсягу продукції (робіт, послуг) програмного виробництва у вартісному і натуральному вимірі....................................... 126
  5. Розв’язання реґламентних економічних задач про залишки та використання паливно-енергетичних ресурсів і звіту праці........................... 133

Розділ 5. Автоматизоване оброблення даних статистичних
спостережень та обстежень
...................... 169

  1. Загальна характеристика задач статистичного
   спостереження та інформаційні технології їх розв’язання 169
  2. Автоматизоване оброблення статистичних даних спостережень ділової активності підприємств    176
  3. Автоматизоване оброблення статистичних даних
   обстежень умов життя домогосподарств............. 187
  4. Автоматизоване оброблення статистичних даних
   обстежень споживачів цін........................ 192

Розділ 6. Комерційна діяльність у сфері автоматизованого
розповсюдження статистичної інформації
.......... 198

  1. Політика Держкомстату України щодо комерційної
   діяльності органів державної статистики............. 198
  2. Інформаційні джерела і технологія їх використання для інформаційного наповнення КАБСД 213
  3. Комп’ютерні технології розповсюдження
   статистичної інформації......................... 218
  4. Основи побудови банку статистичних даних для комерційної діяльності     220
  5. АРМ користувача комерційного автоматизованого банку статистичних даних 230

Розділ 7. Організація оброблення інформації Всеукраїнського
перепису населення
............................ 233

  1. Значення перепису населення................. 233
  2. Основні вимоги до проведення даних та етапи
   технології Всеукраїнського перепису населення....... 242
  3. Технічне і програмне забезпечення оброблення
   матеріалів перепису населення.................... 249

Література......................................... 253
Додатки............................................ 255

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.