лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

симального значення влітку до спаду комерційної активності взимку.
Таблиця Д. 5.4
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ВО «УКРЛАКОФАРБА» ЗА 2001 р.

Назва підприємства

Обсяг реалізації ЛФМ

Чисельність працівників, осіб

Рівень рентабельності, %

тис. грн

тонн

ВАТ «Галлак»,
м. Бориспіль

16 617

5806

818

28

ВАТ «Дніпропетровський ЛФЗ»

77 582

38 828

1018

35

ВАТ «Ліфар»

7177

1856

172

18

ВАТ «ЛАКМА», м. Київ

20 171

5474

336

20

ЗАТ «Сурковський завод»,
м. Кривий Ріг

10 381

3493

228

43

ВАТ «Львівський ЛФЗ»

3273

1215

289

4

ВАТ «ЕЛАКАС», м. Одеса

22 600

7351

581

5

ЗАТ «Красний хімік»,
м. Харків

3248

698

132

22

ВАТ «Чернівецький
хімзавод»

8858

2463

221

17

Значною є залежність ЗАТ «Ліфар» від зовнішніх постачальників сировинних матеріалів. У складі прямих виробничих витрат, що класифікуються як сировинні, понад 75 % мають іноземне походження. До основних постачальників належать концерн «БАСФ» (Німеччина), фірми «ОМІА» (Австрія), «Поліфарб» та «Нобілес» (Польща), «Тіккуріла» (Фінляндія). Серед вітчизняних найбільшими постачальниками є Сумське ВО «Хімпром» та ВО «Кримтитан» м. Армянськ.

 

 

 

Додаток 6

ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ФІНАНСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ

 

Група коефіцієнтів, що характеризують різноманітні особливості діяльності підприємства

Показник

1

Операційний аналіз

 • Коефіцієнт зміни валового продажу
 • Коефіцієнт валового доходу
 • Коефіцієнт операційного прибутку
 • Коефіцієнт чистого прибутку

2

Аналіз операційних витрат

 • Коефіцієнт виробничої собівартості реалізованої продукції
 • Коефіцієнт витрат від реалізації
 • Коефіцієнт загальних та адміністративних витрат
 • Коефіцієнт процентних платежів

3

Управління активами

 • Оборотність активів
 • Оборотність постійних активів
 • Оборотність чистих активів
 • Оборотність дебіторської заборгованості
 • Середній період погашення дебіторської заборгованості
 • Оборотність товарно-матеріальних запасів
 • Оборотність кредиторської заборгованості
 • Середній період погашення кредиторської заборгованості

4

Показники ліквідності

 • Коефіцієнт поточної ліквідності
 • Коефіцієнт швидкої ліквідності
 • Коефіцієнт абсолютної ліквідності

5

Показники прибутковості

 • Рентабельність оборотних засобів
 • Рентабельність активів
 • Рентабельність власного капіталу
 • Рентабельність чистих активів

6

Показники структури капіталу

 • Відношення заборгованості до активів;
 • Співвідношення залученого та влас­ного капіталу
 • Відношення заборгованості до влас­ного капіталу
 • Коефіцієнт капіталізації

Закінчення дод. 6

 

Група коефіцієнтів, що характеризують різноманітні особливості діяльності підприємства

Показник

7

Показник обслуговування бор­гу

 • Показник забезпеченості відсотків
 • Показник забезпеченості відсотків та основної частини боргу

8

Ринкові показники

 • Прибуток на одну акцію
 • Зростання ціни акцій
 • Дивідендний дохід
 • Загальна дохідність звичайних акцій
 • Коефіцієнт виплат
 • Прибуток на 1 акцію

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.