лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додаток 4

ОПИС СИТУАЦІЇ НА РИНКУ СИСТЕМ
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В УКРАЇНИ
1
Одним з найбільш поширених методів очищення води серед населення України є кип’ятіння. Цей спосіб більш-менш ефективний щодо боротьби із деякими мікроорганізмами. Що ж стосується багатьох небажаних речовин, які містяться у водопровідній воді, то тут потрібне старанне доочищення за допомогою фільтрів. На сьогодні ринок систем очищення води вже склався в Україні. Найбільш поширені системи за їх основними характеристиками подано у табл. Д. 4.1.

Таблиця Д. 4.1

ТЕХНІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ


Назва

Сорбція

Іонообмін

Зворотний
осмос

Ціна, грн

Ресурс, л

фільтра

картриджа

Барьер — 3

+

+

35—53

29

500

Барьер — 4

+

+

35—53

23

500

BRITA

+

+

50—90

12

150

INSTAPURE F — 3 CE

+

30—50

8—10

760

БОРКУТ —
УНІВЕРСАЛ

+

+

75

20

5000

ГЕЙЗЕР

+

+

19

500
(регенерується)

NIMBUS
CS — 2

700—750

1 рік

Основними методами, які використовуються практично в усіх си-
стемах очищення води, є механічна фільтрація, сорбція та іонообмін. Перший з них — найбільш простий — це фільтрація за допомогою дріб­ного сита (мембрана з діаметром до 0,4 мікрона), але продуктивність його дуже низька (до 25 л води за добу). Повна очистка не досягається: частки розміром з молекулу води проходять механічні перепони. Ефективним у використанні цей метод уважається для умов військових дій та стихійного лиха.
Сорбція дозволяє видалити з води розчинені в ній солі важких металів, мікроорганізми і вільний хлор, водночас зберегти у воді необхідні корисні речовини. Недоліком цих систем є нагромадження на поверхні сорбенту великої кількості мікроорганізмів, що зумовлює необхідність його заміни. Для вповільнення «насичення» сорбенту його покривають сріблом.
Досить поширеним останнім часом є метод очищення за допомогою іонообмінних матеріалів. Тут використовується принцип вибіркового обміну одних розчинених іонів іншими. Для знезараження в таких фільт­рах найчастіше використовується йодована смола, яка, у свою чергу, очищується від надлишку йоду іншими іонообмінними елементами.
Системи «Барьер» і BRITA (табл. Д. 4.1) є найбільш популярними. Вони не потребують підключення ані до джерела енергії, ані до водоводу; мають чимало модифікацій, в яких використовують переважно стандартні картриджі. У склад картриджа «Барьер — 4» не входить знезаражувальний елемент, тому він годиться для доочищення водопровід­ної води. «Барьер — 3» може використовуватись для природних джерел, а BRITA — для отримання дистильованої води.
Система INSTAPURE F — 3 CE призначена для доочищення води в районах зі сприятливою екологічною ситуацією, тому вона безсила в разі підвищення концентрації іонів та важких металів.
Ще більш глибоке очищення здійснюють системи на основі напівпроникних тонкоплівкових або ацетатцелюлозних мембран (зворотний осмос). Вони дають змогу отримати воду, близьку за складом до дистильованої. Звертає на себе увагу низька економічність щодо водозатрат: на кожен літр відфільтрованої води 3 л виливається в каналізацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ОПИС СИТУАЦІЇ

Закрите акціонерне товариство «Ліфар» (ЗАТ «Ліфар») створено 09.02.94 акціонуванням орендного підприємства «Ліфар». Підприєм­ство має досить багату історію, яка почалася в 1921 р. із заснування промислово-кооперативної артелі чисельністю персоналу 20 осіб. За станом на 01.01.02 чисельність персоналу ЗАТ «Ліфар» становила 178 осіб, переважна більшість — його акціонери. Порядок розподілу акціонерного капіталу ЗАТ «Ліфар» наведено в табл. Д. 5.1.

Таблиця Д. 5.1

РОЗПОДІЛ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ ЗАТ «ЛІФАР» У 2001 р.

Категорія
персоналу

Чисельність, осіб

Кількість акцій, шт.

Частка акцій, %

Керівники

10

4830

13,8

Спеціалісти

43

8365

23,9

Робітники

81

13 510

38,6

Інші акціонери

55

8395

23,7

Предметом діяльності ЗАТ «Ліфар» є випуск лакофарби та іншої продукції побутової хімії для населення та промислових підприємств.
Структура управління підприємством зображена на рис. Д.5.1.
Останніми роками на підприємстві набули актуальності чимало проблем, пов’язаних з організацією управління:

  • розпорошеність управлінських повноважень та зростання чисельності працівників функціональних служб; дублювання службами завдань;
  • відсутність ясних цілей, чітко сформульованої стратегії розвитку; недооцінка системи планування, епізодичний характер планів;
  • відсутність надійної системи інформаційного забезпечення управлінських рішень.

1 За даними журналу “Фінансова консультація” №27 (листопад 1997р.).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.