лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Розрахунково-ситуаційні завдання
№ 1. Подати цифрову інформацію у зручній для аналітика та наочній для користувача формі. За даними табл. 1.2 перегрупувати інформацію кількома способами з тим, щоб залежність між величинами X та Y стала очевидною. Виявити кількісну форму залежності.

Таблиця 1.2

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ X та Y у 1999—2002 рр.

Значення, од.

Рік

1999

2000

2001

2002

Х

108

60

89

51

Y

206

158

187

149

№ 2. Склад основного обладнання підприємства за віком подано у табл. 1.3.


Таблиця 1.3
СКЛАД ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗА ВІКОМ


Група
обладнання

Разом,
шт.

Кількість одиниць

у тому числі: за віком, років

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

Металорізальне

 

2

3

2

2

2

1

1

3

1

1

3

1

1

Торцуваль­не

 

1

4

1

1

1

3

1

2

3

1

2

1

Подпись: 19Вантажно-розвантажувальне

 

1

2

1

1

1

1

3

Шліфуваль­не

 

3

2

3

1

1

1

1

1

1

Деревообробне

 

1

1

1

2

6

1

3

Разом основне обладнання

 

1

3

7

9

2

5

5

15

2

2

5

5

3

5

1

3

1

2

3

1

2

 

 

  


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.