лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічна діагностика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Література
[7; 12; 14; 16; 52; 54]
Термінологічний словник
Евристика — сукупність спеціальних методів, що сприяють виявленню нового, раніше невідомого.
Економічна діагностика — визначення стану об’єкта, що дослід­жується (економічної організації), за прямими та непрямими ознаками.
Метод Дельфі — метод експертного прогнозування шляхом організації системи збору експертних оцінок, їх математико-статистичної обробки і послідовного коригування на основі результатів кожного з циклів обробки ( на практиці не більше чотирьох).
Метод «круглого столу» — обговорення спеціальною комісією проблем із метою узгодження поглядів і відпрацювання єдиної спільної думки.
Параметри — показники стану об’єкта, які не підлягають однознач­ному та точному визначенню (невимірювані).
НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Теми для рефератів

 1. Можливості функціонально-вартісного аналізу в економічному діагностуванні.
 2. Методичне забезпечення аналітичних робіт на сучасному підприємстві.
 3. Програмні комп’ютерні пакети в економічній діагностиці.
 4. Різновиди економічної діагностики та особливості їх використання на практиці.

Питання для дискусій

 1. Економічна діагностика — наука чи практичний інструментарій?
 2. Чи здатне і якої мірою сучасне підприємство без сторонньої допомоги (консалтингової фірми) проводити економічне діагностування?
 3. Як правильно здійснювати вибір методик, способів та інструментів для проведення економічної діагностики?
 4. Переваги та недоліки методів експертних оцінок.

Запитання для самоперевірки знань

  • У чому полягає сутність економічної діагностики? Яким є її функціональне призначення?
  • Що нового внесено у комплекс аналітичних робіт на підприємстві економічною діагностикою?
  • Яким є загальний порядок проведення діагностичного дослідження?
  • Які методи, прийоми та способи використовуються в економічній діагностиці?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.