лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Державне регулювання зайнятості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Передмова ............................................ 3
Розділ 1. Теоретичні основи державного регулювання
зайнятості
.......................................... 6
1.1.Державна політика зайнятості в Україні ............... 6
1.1.1. Сутність, мета, завдання і предмет дисципліни.
Суб’єкти державного регулювання зайнятості................. 6
1.1.2. Державна політика зайнятості як складова
соціально-економічної політики........................... 10
1.1.3. Зайнятість населення — сутність і функції............... 12
1.1.4. Класифікація форм і видів зайнятості.................. 15

Запитання для самоконтролю............................ 20

1.2. Ринок праці як сфера здійснення зайнятості............ 21
1.2.1. Сфера здійснення зайнятості, відтворення робочої сили
і суспільного поділу праці............................... 21
1.2.2. Зайнятість на внутрішньофірмовому ринку праці......... 24
1.2.3. Двоїстість ринку праці та її вплив на зайнятість.......... 26
1.2.4. Зв’язок гнучкості ринку праці із зайнятістю............. 28
1.2.5. Зайнятість в основних моделях ринку праці............. 34
1.2.6. Дискримінація на ринку праці і зайнятість.............. 36

Запитання для самоконтролю............................ 39

1.3. Механізми регулювання зайнятості.................... 40
1.3.1. Використання ринкового механізму в державному
регулюванні зайнятості.................................. 41
1.3.2. Вплив ціни і вартості робочої сили на зайнятість......... 47
1.3.3. Вплив доходів населення на зайнятість................. 49
1.3.4. Інституціональний механізм регулювання зайнятості...... 56

Запитання для самоконтролю............................ 58

1.4. Попит і пропозиція праці............................ 58
1.4.1. Поняття попиту і фактори впливу на попит на працю...... 59
1.4.2. Короткостроковий і довгостроковий попит на працю...... 62
1.4.3. Індивідуальна пропозиція праці...................... 69
1.4.4. Сукупна пропозиція праці........................... 78
1.4.5. Джерела пропозиції робочої сили..................... 82

Запитання для самоконтролю............................ 85

1.5. Безробіття та його запобігання...................... 86
1.5.1. Сутність  безробіття і причини його виникнення.......... 86
1.5.2. Види безробіття................................... 91
1.5.3. Безробіття і макроекономічні показники................ 96
1.5.4. Соціальний захист безробітних...................... 100
1.5.5. «Вхід» у безробіття і теорія пошуку роботи............. 102
1.5.6. Основні напрями щодо запобігання розширенню
безробіття та зростання зайнятості........................ 105

Запитання для самоконтролю............................ 108

Розділ 2. Забезпечення та організація державного
регулювання зайнятості
...................... 109
2.1. Інформаційне і наукове забезпечення держаного
регулювання зайнятості
............................... 109
2.1.1. Розвиток системи інформаційного забезпечення державного регулювання зайнятості в Україні     109
2.1.2. Методи інформаційного забезпечення державного регулювання зайнятості   111
2.1.3. Аналіз, наукове забезпечення, моніторинг і прогнозування зайнятості в Україні     118

Запитання для самоконтролю ........................... 122

2.2. Правове забезпечення державного регулювання зайнятості. 122
2.2.1. Конституційні норми державного регулювання
зайнятості й ринку праці в Україні ....................... 123
2.2.2 Стосовно Закону України «Про зайнятість населення»..... 124
2.2.3. Стосовно Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття»........ 128
2.2.4. Інші нормативні акти державного регулювання
зайнятості........................................... 133

Запитання для самоконтролю............................ 137

2.3 Організація державного регулювання зайнятості......... 138
2.3.1. Взаємозв’язок методів державного регулювання зайнятості. 138
2.3.2. Активна і пасивна політика держави в сфері зайнятості.... 141
2.3.3. Державна і регіональні програми зайнятості населення.... 149
2.3.4. Трудова активність, трудова мотивація, трудова
мобільність і трудова міграція............................ 155

Запитання для самоконтролю............................ 164

2.4. Органи державного регулювання зайнятості.
Профспілки на ринку праці
............................. 165
2.4.1. Інфраструктура ринку праці. Мінпраці України.......... 166
2.4.2. Система державної служби зайнятості України.......... 171
2.4.3. Профспілки на ринку праці......................... 176

Запитання для самоконтролю............................ 186

Розділ 3. Глобалізація економіки і зайнятість населення... 187

3.1. Роль глобалізації у розвитку сучасного світу............. 187
3.1.1. Сутність і роль глобалізації......................... 187
3.1.2. Вплив глобалізації на зайнятість і соціально-трудові
відносини........................................... 192
3.1.3. Глобалізація і МОП............................... 196

Запитання для самоконтролю............................ 199

3.2. Особливості і проблеми зайнятості та безробіття
в Україні
........................................... 200
3.2.1. Особливості та етапи формування ринку праці.......... 200
3.2.2. Роль окремих соціально-демографічних груп
населення в сфері зайнятості............................. 205
3.2.3. Особливості й тенденції в структурі зайнятості.......... 210
3.2.4. Проблеми якості робочої сили в Україні............... 217

Запитання для самоконтролю............................ 221

Основні поняття та економічні категорії.................... 222
Використана література................................. 245

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.