лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Державне регулювання зайнятості

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

Васильченко Віталій Сергійович

Державне регулювання зайнятості

 

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 


 

 

Рецензенти:
В. В. Онікієнко, д-р екон. наук, проф.
(Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ);
Г. І. Купалова, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);
Т. П. Петрова, канд. екон. наук
(Міністерство праці і соціальної політики України)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2386 від 16.12.02

             Васильченко В. С.
В 19          Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 252 с.
ISBN 966-574-426-7
Розглядаються сутність, принципи, теоретичні основи і забезпечення державної  політики зайнятості, а також механізми її впровадження, тобто державного регулювання. Поруч з відомими теоретичними концепціями розкривається сучасна державна практика регулювання зайнятості з урахуванням як позитивних, так і негативних тенденцій глоба­лізації, яка здійснює зростаючий вплив на національні економіки та соціальну політику.
Для викладачів вузів, аспірантів, студентів, спеціалістів і керівників державної служби зайнятості, а також слухачів системи підвищення кваліфікації кадрів державної служби зайнятості.

ББК 65.240

                                                                                                    

Навчальне видання

Васильченко Віталій Сергійович

Державне регулювання зайнятості

Навчальний посібник


ІSBN 966–574–426–7                                                                  © В. С. Васильченко, 2003
© КНЕУ, 2003

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.