лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Таблиця 15.3

Норматив прямих затрат, грн.

Показник

Всього

На 1 га

На 1 ц

Затрати праці

66

3

0,06

Оплата праці з нарахуванням

108,28

4,33

0,04

Коефіцієнт додаткової оплати

4,0

4,0

4,0

Додаткова оплата з нарахуванням

433,15

17,32

0,18

Всього оплата праці

541,44

21,65

0,22

Процент на відпускні

9,3

9,3

9,3

Відпустки

50,35

2,01

0,03

РАЗОМ (оплата + відпускні)

591,79

23,67

0,26

Насіння

121,00

4,84

0,09

Добрива всього

600,00

24,00

0,49

У тому числі:

 

 

 

органічні,

 

 

 

мінеральні

600,00

24,00

0,49

Засоби захисту

 

 

 

Амортизація

83,19

3,32

0,06

Поточний ремонт

217,35

8,69

0,17

Оплата ремонту

18,3

0,73

0,01

ПММ

1831,00

73,24

1,49

Послуги всього

582,73

23,31

0,47

У тому числі

 

 

 

електроенергія

61,00

2,44

0,05

автотранспорт

166,01

6,64

0,13

інші

355,72

14,22

0,29

Інші прямі витрати

166,22

6,64

0,13

Накладні витрати

95,51

3,82

0,07

Загальнобригадні

165,96

6,63

0,13

ВСЬОГО прямих

4473,07

178,92

3,42

Процент відрахування загальних фондів

90,7

90,7

90,7

Сума відрахувань, грн.

5959,35

238,37

4,87

ВАРТІСТЬ всього

10432,42

417,29

 

основна:

т

10297,23

411,88

8,44

? товарна

60

6720,00

268,80

11,20

? насіння

20

2240,00

89,60

11,20

? населення

 

 

 

 

? фураж

39

1337,23

53,48

3,42

побічна

86

135,19

5,40

0,15

ДОВІДКОВО

Вартість мастила, грн. / кг

1,80

Мастило в % від палива, %

5,0

Витрати на поточний ремонт трактора, грн/ум.га

1,22

Амортизаційних відрахувань трактора, грн/ум.га

0,17

Витрати на поточний ремонт комбайна, грн./га

13,63

Амортизаційних відрахувань комбайна, грн./га

2,95

Середньомісячна оплата, грн.

130,30

У тому числі:

 

І період

135,64

ІІ період

130,49

ІІІ період

114,30

ІV період

127,48

Норма висіву, кг/га

220

Вартість насіння, грн./кг

0,22

Витрати електроенергії, кВт?год/га

80

Вартість електроенергії, грн./кВт?год

0,03

Оплата на ремонті, % від основної

30,0

Вартість протруєння насіння, грн./т

3,84

Вартість очистки зерна, грн./т

2,74

Середня відстань перевезення, т

8

Вартість 1 тонно-км (ЗІЛ), грн.

0,17

Затрати на побічну продукцію, %

0

% відрахувань до фондів із соломи

 

Амортизація сільськогосподарських знарядь, грн./ га

2,06

Поточний ремонт сільськогосподарських знарядь, грн./га

14,00

Накладні, грн./га

3,82

Проте там є можливість визначення планової собівартості окремих видів робіт і послуг, визначення загальної кількісної і вартісної потреби в ресурсах на програму. Тому пакетом передбачено одержання ще таких машинограм:

? «Кількість і вартість технологічних матеріалів для виробництва продукції рослинництва» (окремо по підрозділах і господарству);

? «Кількість і вартість робіт і послуг для виробництва продукції рослинництва» (окремо по підрозділах і господарству);
? «Виробничі затрати, собівартість і продуктивність праці по бригаді»;
? «Розцінки за продукцію і валовий доход по бригаді».

Форму машинограми «Кількість і вартість технологічних матеріалів для виробництва продукції рослинництва бригадою» наведено
в табл. 15.4.

Аналогічну форму має і машинограма «Кількість і вартість робіт та послуг для виробництва продукції рослинництва», тільки в графах 5, 6 і 8 замість матеріалів вказуються роботи і послуги.

Таблиця 15.4

Кількість і вартість технологічних матеріалів
для виробництва продукції рослинництва на 1997 рік

Господарство «Перемога»

Відділок 5    Культура      Пшениця озима на зерно           Група культур       Зернові

Бригада 5    Технологія   Звичайна на богарних землях    Підгрупа культур Озимі

Коди

Назва операції

Код виду

Норма на 1 га

Назва виду
матеріалу

Нормативні
витрати, грн.

опе-ра-ції

групи мате-ріалу

об’єк-та

пе-ріо-ду

Назва групи
матеріалів

мате-ріалу

(1 ц про-дукції)

і одиниці ви-
мірювання

Кіль-кість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підготовка приманок для боротьби з гризунами, га

5

1

1

0

Насіння і посадковий матеріал (крім розсади)

1

0,10

Насіння і посадковий ма теріал (крім розсади)

10

15,00

150,00

і т. д.

 

Машинограми кількості і вартості технологічних матеріалів чи робіт і послуг по господарству в цілому мають форму зазначених щойно бригадних машинограм, але в них відсутні графи 1, 3, 4, 7 і 10.

В машинограмі «Виробничі затрати, собівартість і продуктив­ність праці по бригаді» у розрізі об’єктів вказуються витрати в частині витрат минулих років, праці та заробітної плати, технологічних матеріалів, робіт та послуг, витрат з утримання основних засобів, страхових платежів, інших витрат та загальної суми витрат, а також собівартості продукції і затрат праці на одиницю продукції.

В машинограмі розцінок за продукцію і валового доходу по бригаді вказується сума зарплати для розрахунків за продукцію (з розбивкою на тарифну і основну), стимулюючі виплати за валовий доход і вся оплата за валовий доход, вартість валової продукції, матеріальні витрати, валовий доход і розцінки за 100 грн. валової продукції, валового доходу та за 1 ц продукції.

Дані автоматизовано розраховуваних технологічних карт можуть використовуватися і для складання госпрозрахункових завдань, оскільки в них є вся інформація про планові витрати, вихід продукції, собівартість, постатейні нормативи. Але часто госпрозрахункові завдання роздруковуються на комп’ютері з використанням спеціальних програм.

В пакетах «Прогноз» і «Прайс» основна увага приділяється визначенню планової потреби в ресурсах та собівартості і рентабельності продукції, формуванню договірної ціни та аналізу структури витрат, визначенню межі беззбитковості. Із цією метою (відповідно у рослинництві і тваринництві) передбачається одержання таких основних машинограм:

? «Розрахунок договірної (реалізаційної) ціни на продукцію»;
? «Виробнича програма, витрати та собівартість продукції»;
? «Рентабельність реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках»;
? «Функціональна структура витрат»;
? «Функціональна структура витрат та межа беззбитковості».
Форми вказаних машинограм в обох пакетах практично однакові, але з пакетом «Прогноз» (для рослинництва) одержують ще машинограму «Кількість та вартість технологічних матеріалів», а з
пакетом «Прайс» (для тваринництва) — аналогічної форми машинограму «Кількість та вартість кормів і технологічних матеріалів». Переважно однаковий і зміст шапок машинограм, в яких вказується порядковий номер і назва показника, одиниця вимірювання та числове значення показника чи кількісне і вартісне значення показника (за винятком машинограми функціональної структури витрат).
Форму машинограми «Розрахунок договірної (реалізаційної) ціни на продукцію» в пакеті «Прайс» наведено в табл. 15.5.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.