лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Вихідна і вхідна інформація для розв’язування задач в ІС планування

Вихідною інформацією при розв’язуванні прогнозних і планових задач є перш за все машинограми і відеокадри, а також масиви на магнітних і інших носіях з урахуванням конкретної необхідності і можливості. В прогнозній системі «Victoria», наприклад, перевага віддається динамічним графікам і діаграмам у вигляді відеокадрів, хоч є можливість і друку.

Як при використанні ЕОМ загального призначення, так і при застосуванні ПЕОМ форми машинограм максимально пристосовуються до зручного заповнення затверджених і віддрукованих форм планових документів. Так, при складанні планових документів за згадуваним проектом розрахунків виробничо-фінансового плану форми одержуваних документів були максимально наближені до форм таблиць виробничо-фінансового плану. Наприклад, отримувану на ЕОМ таблицю «Калькуляція собівартості молодняку худоби (у живій вазі)» вказаного виробничо-фінансового плану наведено в табл. 15.1.

Деяку відмінність мали лише таблиці, в рядку яких було більше знаків, ніж можна було роздрукувати на друкуючому пристрої. Тому такі таблиці складалися з двох частин. Не складалася на ЕОМ лише таблиця фінансового плану, яку доцільніше було заповнювати вручну.

Таблиця 15.1

Таблиця 23-А. Калькуляція собівартості молодняку худоби (в живій вазі)

 

 

Велика рогата худоба

Свині

 

ряд-

ка

кіль-кість голів

жива вага, ц

вартість
крб.

кіль-кість голів

жива вага, ц

вартість крб.

Поголів’я на початок року


01


838


1657


249593,90
Приріст маси і

 

 

 

 

 

 

 

вартість вирощування (відгодівлі)

 

02

 

 

1250

 

211021,60

 

 

 

Приплід
і т. д.

03

813

174

23581,65

   

  Форми машинограм технологічних карт, одержуваних на ПЕОМ, також копіюють затверджені МінАПК і Мінстатом бланки технологічних карт, або максимально до них наближені. Наприклад, технологічна карта, що складається на ПК за власним проектом в КСП села Великі Дмитровичі Обухівського району Київської області, має форму, показану в табл. 15.2 і 15.3. Технологічну карту аналогічної структури одержують і в «АРМ агронома-рільника», але для зручності перегляду карти на екрані дисплея (без горизонтального зміщення екрана) її шапка розбивається на дві частини. Прямі ж затрати показуються також з розбивкою на періоди робіт, але без деталізації нормативів на 1 ц продукції.

  В пакеті планування виробництва продукції рослинництва УПТЦ «Агропромсистема» також передбачається складання машинограм зі змістом технологічних карт (машинограма «Поопераційні затрати праці, заробітної плати і основного пального»), але без виокремлення періодів робіт.

  ТЕХНОЛОГІЧНА
  Площа посіву 25 га         Урожайність 48,9 ц/га
  Урожайність 34,2 ц/га

   

   

   

  Оди-

  Об’єм

   

   

  Коеф.
  пере-

   

  Нор-ма

  Кількість
  нормо-
  змін

  Тарифна
  ставка

  Найменування робіт

  ниця ви-міру

  в фі-зич.
  оди-ни-

  в умов. оди-
  ни-

  Склад
  агрегату

  воду в умовні оди-ниці

  ви- ро- біт- ку

  Ме-ханіза-торів

  Інших пра-цівни- ків

  Ме-ханіза- торів

  Інших-пра-цівни- ків

   

   

  цях

  цях

   

   

   

   

   

   

   

  І період
  Дискув.
  стерні в 2 сл
  Оранка
  Культив. +
  боронув.  га
  га

  га  50
  25

  50  26
  37

  21  ДТ-75+БДТ-7
  ДТ+ПЛН-4-35

  ДТ+КПС-4  1,0
  1,0

  1,0  13,5
  4,7

  16,7  3,7
  5,3

  3,0

     0,90
  1,02

  0,90

   

  Всього за І період

   

   


  84

   

   

   


  12,0

   

   

   

  ІІ період
  Передпосівна культивація
  Посів
  і т. д.
  га
  га
  50
  25
  21
  9
  ДТ+2КПС-4
  МТЗ+СЗ-3,6
  1,0
  0,7
  16,7
  13,5
  3,0
  1,9

   
  0,90
  1,02

   

  Всього
  за IV період

   

   


  54

   

   

   


  17,0


  31,0

   

   

  Разом по культурі

   

   


  177

   

   

   


  35,0


  31,0

   

   

  1.  
  2.  

  1. Таблиця 15.2
  2.  

  КАРТА  вирощування Озимого жита
  Валовий збір 122 т — основна продукція
  Валовий збір 86 т — побічна продукція

  Заробітна плата по тарифу на весь обсяг

  Підвищ. опл.
  за шкідл. умови

   

  % на-раху-

  Всього опл.
  з нарах., грн.

  Паливо

  Меха-ніза-

  Інших пра-

  механі-
  заторів

  іншим пра­цівникам

  внь на оплату праці

  Меха-ніза-

  Інших пра-

  Кількість

  Вартість, грн.

  торів

  цівни-ків

  %

  сума

  %

  сума

   

  торів

  цівни-ків

  кг на
  одиницю

  Усьо-го, ц

  Оди-ниці

  Усьо-
  го  3,33

     12  0,39

   

     67,98  6,26

     6,7  3,4  73,15  241,71

  5,41

   

  12

  0,65

   

   

  67,98

  10,18

   

  25,0

  6,3

  73,15

  450,84


  2,70

   


  12


  0,32

   

   


  67,98


  5,08

   


  4,1


  2,1


  73,15


  153,61


  11,44

   

   


  1,38

   

   

   


  21,52

   

   


  11,8

   


  846,16
  2,70

   
  12
  0,32

   

   
  67,98
  5,08

   
  3,3
  1,7
  73,15
  124,35

  1,94

   

   

   

   

   

  67,98

  3,26

   

  2,1

  0,5

  73,15

  36,57


  16,86


  28,1

   

   

   

   

   


  28,3


  47,3

   


  7,0

   


  526,75


  34,55


  28,1

   


  1,77

   

   

   


  61,01


  47,3

   


  23,0

   


  1624,00


   

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.