лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 Технологія розв’язування задач в ІС нормування

Технологія машинного розв’язування задач нормування полягає в підготовці, введенні, машинному обгрунтуванні і коригуванні
необхідних даних, запуску для виконання відповідних програм, одержуванні, контролюванні й аналізі вихідних даних. Орієнтовну укрупнену схему автоматизованого і автоматичного коригування нормативів зображено на рис. 14.2. Для спрощення схеми блок запуску програм на схемі не вказаний (див. рис. 9.2).

 

 

Рис. 14.2. Схема коригування нормативної бази:

Н1 — масив нормативів; Н1к — скоригований масив нормативів;
М1 – М3 — масиви бухгалтерських, статистичних, довідкових даних.

Подальша робота з пакетами після їх старту здійснюється в діалоговому режимі з допомогою систем меню. Таких меню може бути багато рівнів, але першим на екрані дисплея з’являється головне меню, яке є керівництвом для наступного спілкування із системою. У головному меню перелічуються виконувані системою головні види робіт, вибір яких з допомогою інверсного курсора-смуги, набором цифри з клавіатури (порядкового номера виду робіт) чи іншим способом викликає на екран наступний рівень меню. У згадуваному пакеті «Агро­промсистеми» головне меню має зміст, наведений на рис. 14.3.

 

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

1. Установка року

2. Нормативно-довідкова інформація

3. Оперативна інформація

4. Формування запиту

5. Друк запиту

6. Розрахунок вихідних даних

7. Друк вихідних форм

8. Адміністратор

9. Кінець роботи

 

Рис. 14.3. Меню першого рівня

 

Після переміщення інверсного курсора в режим «2 Нормативно-довідкова інформація» і натискання на клавіш «Enter» на екрані з’явиться меню другого рівня (рис. 14.4).

 

НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Культури

11. Агрегати

2. Групи культур

12. Довідник операцій

3. Підгрупи культур

13. Набір операцій по культурах

4. Технологія вирощування культур

14. Нормативи технологій вирощування

5. Групи технологічних матеріалів

15. Об’єкти нормування

6. Групи робіт і послуг

16. Прейскурант видів матеріалів

7. Коефіцієнти змін тарифних ставок     трактористів-машиністів

8. Коефіцієнти змін тарифних ставок

17. Прейскурант робіт і послуг

18. Витрати на силові технологічні
машини

    інших працюючих

9. Силові машини

10. Робочі машини

19. Витрати на робочі технологічні
машини

20. Повернення

 

Рис. 14.4. Меню другого рівня

 

В режимі роботи «4 Формування запиту» видається меню другого рівня з переліком форм відомостей нормативів, з яких можна вибирати чергову відомість для заповнення нормативів.

Головне меню «АРМ агронома-рільника» зображено на рис. 14.5.

 

 


  Рис. 14.5. Головне меню «АРМ агронома-рільника»

   

  Після підведення курсора-смуги на прямокутник «Робота з довідниками» і натискання «Enter» появиться меню другого рівня з переліком 24 довідників, подібно переліку довідників на рис. 14.4. Вибір відповідного довідника і натискання «Enter» спонукає появу меню третього рівня зі змістом першого запису у вибраному довіднику. При цьому на екрані з’являються два підменю: у лівій частині підменю зі змістом запису довідника, а у правій — підменю з переліком видів робіт, які можна виконувати з довідником, номер поточного запису та загальна кількість записів у довіднику. Наприклад, у разі роботи з довідником «Технології сільгосппідприємства» меню третього рівня виглядає так, як зображено на рис. 14.6.

   

   

  Рис. 14.6. Меню третього рівня «АРМ агронома-рільника»

   

  Така технологія використовується і в програмному комплексі планування тваринництва (КНЕУ), але підменю з видами робіт при виборі довідника вказуються у верхньому рядку екрана.

  Перед використанням пакетів «Прогноз» і «Прайс» в MS DOS запускається драйвер українських літер «nls.com». Ім’я стартового файла пакета «Прайс» — «vv1.exe». Головне меню пакетів розмі­щується в одному верхньому рядку дисплея. В пакеті «Прайс» воно включає такі режими (види) робіт і підменю в частині роботи з нормативними та іншими базами даних (рис. 14.7).

  Рис. 14.7. Режими головного меню і підменю роботи з базами даних

   

  Ідентифікатори баз даних розшифровуються так: Т0 — внутрі­господарська продуктова та технологічна спеціалізація господарства чи іншого об’єкта; Т1 — виробнича програма по кожній технологічній групі кожного підрозділу; Т3 — оцінка одиниці робіт і послуг допоміжних та обслуговуючих виробництв; Т4 — структура зоотехнічних груп кормів за поживністю та інших технологічних матеріалів за фізичною вагою в розрізі технологічних груп; Т5 — поживність в кормових одиницях кожного виду кормів у розрізі технологічних груп; Т6 — поточна ціна одиниці кормів чи технологічних матеріалів; Т7 — коефіцієнти та індекси грошових витрат; Т9 — додаткова інформація для визначення цінових пропозицій; Т10 — додаткова інформація для визначення рентабельності реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; ТН — нормативні витрати по кожній технологічній групі кожного виду тваринницької продукції відповідного підрозділу; АВС1 — поточний аналіз витрат та собівартості по підрозділах; АВС2 — поточний аналіз витрат та собівартості по господарству.

  Вхід у головне меню здійснюється клавішею «Аlt» (або з допомогою миші в Windows), а перехід в режими чи підрежими (підменю) роботи — клавішами управління переміщення курсором (або мишею). Вхід у режим чи підрежим — клавішем «Enter».

  У підрежимі «Господарство» режиму «Вхід» при налагодженні пакета вказується назва господарства, рік і місяць налагодження, імена керівника, технолога й економіста господарства, масштабний коефіцієнт розрахунків.

  У режимі «Формування баз даних» при налагодженні системи створюються відповідні бази даних. Повторна спроба сформувати існуючу базу даних сприймається системою як заміна старої БД і призводить до знищення старої БД. Коригування баз даних здійснюється в режимі «Робота з БД». Оскільки бази даних Т1, Т9, Т10 і ТН сформовані раніше в режимі «Формування БД», то в режимі «Робота з БД» користувач не може коригувати коди і текстову інформацію, а лише кількісні і вартісні показники.

  Система багаторівневих меню використовується і в пакетах «Орендар», «АСОТ» УкрНДПІ «Агроресурси» та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.