лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ПЕРЕДМОВА

 

У сучасних ринкових умовах аграрний менеджер має бути професіоналом широкого профілю. Навіть у великих господарствах, де його функції можуть бути обмежені окремою підгалуззю чи напрямком діяльності, він мусить мати певні пізнання із суміжних з його діяльністю ділянок. А коли йдеться про окремих орендарів чи керівників невеликих фермерських господарств, то їм одночасно доводиться бути і агрономами, і зоотехніками, і механізаторами, і економістами, і бухгалтерами, і маркетологами. Тому в діяль­ності таких фахівців використання комп’ютерних
систем з різнобічною інформацією та комплексом інструментаріїв для цільового перетворення інформації може стати чи не єдиним способом забезпечення ефективності всіх виконуваних ними робіт.
У пропонованому посібнику докладно розглянуто основи створення й функціонування інформаційних систем в аграрному менеджменті, проаналізовано сучасні методологічні та програмні засоби комп’ютер­ної реалізації найважливіших функцій аграрного менеджменту — нормування, планування, прогнозування, обліку, контролю, аналізу, регулювання.
Призначений для студентів-аграрників, які вивчають курси «Основи інформаційних систем», «Інформа­ційні системи в менеджменті», «Комп’ютерний тренінг», і спеціалістів з аграрного менеджменту.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.