лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

зміст

 

Передмова
Розділ 1. Роль комп’ютерних технологій в управлінні галуззю сільського господарства
1.1. Комп’ютеризація аграрного менеджменту — складова частина удосконалення управління
1.2. Стан і перспективи розвитку інформаційних технологій у сільському господарстві
Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика інформаційних систем в управлінні народним господарством
2.1. Поняття систем. Класифікація інформаційних систем
2.2. Структурні і кібернетичні моделі ІС
Розділ 3. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки
3.1. Поняття і різновиди економічної інформації
3.2. Структуризація економічної інформації
3.3. Подання і оцінювання інформації
3.4. Інформаційні процедури та дослідження інформації
Розділ 4. Засоби формалізованого опису економічної інформації
4.1. Загальні поняття класифікації та кодування
4.2. Поняття і види класифікаторів
4.3. Моделювання елементів економічної інформації
Розділ 5. Організація позамашинної інформаційної бази
5.1. Поняття позамашинної інформаційної бази
5.2. Основні вимоги до носіїв, організації позамашинної ІБ і документообігу
Розділ 6. Організація машинної інформаційної бази
6.1. Склад та характеристика машинної ІБ
6.2. Автоматизований банк даних
Розділ 7. Основи створення комп’ютерних технологій
7.1. Технологічні процеси обробки даних
7.2. Технологія створення і функціонування АБД
7.3. Режими обробки даних у комп’ютерних технологіях і принципи створення технологій
Розділ 8. Організація діалогового та пакетного режимів обробки інформації
8.1. Організація діалогового режиму обробки інформації
8.2. Організація пакетного режиму обробки інформації
Розділ 9. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем
9.1. Склад та характеристика основних видів підтримки (забезпечення) функціонування інформаційних систем
9.2. Організація робіт зі створення та впровадження систем
9.3. Документація на розробку ІС
Розділ 10. Управлінські інформаційні системи
10.1. Суть і етапи створення управлінських ІС
10.2. Принципи побудови і структура управлінських ІС
Розділ 11. Інформаційно-пошукові системи в економіці
11.1. Поняття і класифікація інформаційно-пошукових систем
11.2. Структура ІПС і особливості використання в сільському господарстві
Розділ 12. Системи підтримки прийняття рішень
12.1. Поняття системи підтримки прийняття рішень
12.2. Структура СППР
12.3. Застосування СППР у сільському господарстві
Розділ 13. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці
13.1. Загальні відомості про системи із штучним інтелектом
13.2. Експертні системи в економіці
Розділ 14. Інформаційні системи нормування в аграрному менеджменті
14.1. Склад робіт, задач і засобів їх автоматизованого розв’язування
в інформаційних системах нормування

14.2. Вихідна і вхідна інформація при розв’язуванні задач нормування
14.3. Технологія розв’язування задач в ІС нормування
Розділ 15. Інформаційні системи планування в аграрному менеджменті
15.1. Основні комплекси і різновиди задач в ІС планування
15.2. Особливості використовуваних в ІС планування основних програмних продуктів
15.3. Вихідна і вхідна інформація для розв’язування задач в ІС планування
15.4. Технологія розв’язування задач в ІС планування
Розділ 16. Інформаційні системи обліку, контролю, аудиту, аналізу та регулювання в аграрному менеджменті
16.1. Організаційні особливості, склад та засоби розв’язування задач обліку, контролю, аудиту, аналізу та регулювання в аграрному менеджменті
16.2. Вихідна і вхідна інформація при розв’язуванні задач обліку, контролю, аудиту, аналізу і регулювання
16.3. Технології розв’язування задач в ІС обліку, контролю, аудиту, аналізу і регулювання
Розділ 17. Інформаційні системи аграрного менеджменту на регіональному рівні
17.1. Основні задачі і організація їх розв’язування в інформаційних системах аграрного менеджменту на регіональному рівні
17.2. Інформаційні і технологічні аспекти розв’язування задач в ІС аграрного менеджменту на регіональному рівні
Література

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.