лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи в аграрному менеджменті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Поширенню MS DOS і її аналогів АДОС, АЛЬФА-ДОС, НЕЙРОН-ДОС сприяли суттєві її переваги, пов’язані з можливістю роботи з
16-розрядними ПЕОМ, використанням гнучкої файлової системи поіменованих файлів із зручними в роботі розширеннями імен (.COM; .EXE; .BAT; .BAK і ін.) та ієрархічною структурою каталогів, наданням користувачам розвинутих засобів доступу до ресурсів ПЕОМ, наявністю прийнятної для користувачів командної мови, а з появою для ОС оболонок типу Norton і поліпшеним сервісом при використанні команд. Проте з часом проявились і серйозні недоліки.

Недоліком MS DOS є те, що вона пропонує мінімальне оточення для програм користувачів, які окрім файлової системи зі стандартного системного програмного забезпечення практично нічого не використовують. Система не в змозі підтримувати оперативну пам’ять зверх 640Кбайт та ефективно розподіляти ресурси потужних ПЕОМ, пропонує користувачу всеж збіднений інтерфейс, який зводиться до набирання на клавіатурі команд і який лише дещо поліпшується з використанням спеціальних оболонок і миші. До того ж це — однозадачна однокористувацька система.

Практично всі перелічені недоліки ліквідуються з використанням потужної операційної оболонки Windows 3.х i OC Windows 95 (та більш старших версій Windows фірми Microsoft ). У Windows закладений надзвичайно дружній графічний користувацький інтерфейс. Система призначена для роботи переважно на 32-розрядних потужних ПК і вимагає не менш як 4 Мбайт ОЗП ( в MS DOS – 64 Кбайта) і близько 40 Мбайт вільного дискового простору. Структура системи також файлова, така сама структура, як у MS DOS імені файла, але кількість знаків в імені не обмежуються. Каталоги файлів (папки) і імена файлів при висвітленні їх на екрані для кращого візуального сприйняття супроводжуються також малюнками-пікто­грамами.

Окрім універсальної графіки Windows має такі основні переваги:

? дозволяє не лише працювати зі звичним програмним продуктом, але і пропонує додаткові можливості : одночасний запуск де­кількох програм (у тому числі кілька раз одну й ту саму програму), швидке перемикання з однієї програми на іншу, обмін даними між програмами і т. ін.;
? забезпечується можливість роботи з усіма прикладними програмами MS DOS (що важливо для сільського господарства, де основні програмні напрацювання виконані під MS DOS) і широкою гамою спеціальних додатків для Windows (Microsoft Word for Windows, Microsoft Exel, Equation Editor, WordArt і ін.);
? можливість обміну даними (навіть різнорідними) між різними додатками;
? автоматичний аналіз ресурсів ще у процесі установлення Windows і автоматичний вибір раціонального режиму (реального, стандартного чи розширеного) для якомога повнішого використання апаратури;
? за наявності стандартного графічного інтерфейсу з користува­чем програмістам немає потреби організовувати меню, роботу з клавіатурою та мишею.
? внутрішні команди реального режиму ОС Windows 95 вбудовані прямо в процесор COMMAND.COM, тому програми у вигляді COM- та EXE-файлів і списки команд у вигляді файлів із розширенням ВАТ можна викликати для виконання з допомогою зовнішніх команд MS DOS;
? використання в системі довідкової підсистеми (Help), а в різних додатках — панелей інструментів,робота системи винятково з вікнами (груповими, додатків і документів ) і меню (системних, додатків і контекстних) поліпшує загальний сервіс. Так, нововведеня в Windows 95 у вигляді контекстного меню дозволяє йому з’яв­лятися на екрані при позиціюванні курсора миші на якомусь об’єкті, наприклад, вікна Провідника, і натисканні на правий клавіш миші. Залежно від того, чи вибирається папка, символ дисковода чи документа, контекстне меню пропонує різні варіанти.

  Для використання в локальних мережах і на потужних настіль­них комп’ютерах, у тому числі на серверах і робочих станціях з ар­хітектурою RISC (не сумісних з ІВМ РС), фірмою Microsoft створена ОС Windows NT. Версії цієї системи Windows NT Server 3.5 i Windows NT Workstation 3.5 навіть менш вимогливі до апаратури, але більш продуктивні і підтримують багато мережних клієнтів. Windows NT Server використовується в тому разі, коли необхідні потужні можливості адміністрування в мережі, а Windows NT Work­station забезпечує підвищену захищеність даних і надійність системи, високу інтенсивність обчислень.

  Певною мірою альтернативою Windows 95 за своїми можливостями є спільно розроблена ІВМ і Microsoft багатозадачна операційна система OS/2, а особливо остання її версія фірми ІВМ OS/2 4.0. Система OS/2 4.0 дозволяє також працювати з Windows-програмами і навіть надійніша щодо збоїв від Windows 95, але поки що за поширеністю значно поступається Windows 95.

  Значного поширення набула також ОС UNIX, в якій втілений принцип мобільності програм ( можливість перенесення на ЕОМ різної архітектури ), модульна структура, багатозадачність тощо. Хоч ця система розроблена ще до появи ПЕОМ (перші розробки на початку 70-х років в лабораторії Bell Laboratories), її переваги виявились цінними і тепер. Її мережні можливості покладено в основу і при створенні мережі Internet. А вже тепер у тій самій Bell Laboratories компанії Lucent Technologies розроблена нова версія ОС під назвою INFORNO, яка абсолютно сумісна з усіма типами комп’ютерів, телефонів і інших пристроїв. До того ж і корпорації Hewlett Pаckard i Santa Cruz Operation (SCO) уже завершують розробку нової 64-розрядної версії UNIX-системи і набору відповідних інтерфейсів.

  Компанія Microsoft випустила також дещо спрощену версію Windows для кишенькових комп’ютерів та інших надпортативних пристроїв — ОС Windows CE. Уже тепер ця ОС дозволяє використовувати зменшені версії продуктів для стандартної системи Windows та спеціально розроблені для неї програми, дозволяє підтримувати інтерфейс з двостороннім інфрачервоним зв’язком. Microsoft також удосконалила версію NT, яка дозволяє комп’ю­терним пристроям з ОС Windows CE мати віддалений доступ до сер­верів на базі Windows NT, використовувати як сховища інформації жорсткі диски центрального сервера. Для подібних цілей в комп’ю­терах PSION Series 3a використовується ОС ЕРОС.

  В умовах мереж, окрім описаних вище, використовуються і інші ОС. Зауважимо, що в однорангових мережах ( коли об’єднуються послідовно до 5 рівноправних комп’ютерів без виділення одного центрального і всі вони мають доступ до будь-якого файла чи обладнання мережі) використовуються Windows 95, Artisoft LANtastic, Windows for Workgroups, NetWare Lite, а в потужніших мережах типу «клієнт — сервер» чи дворангових (коли виділяється один потужніший комп’ютер як сервер, а інші клієнтські комп’ютери працюють як робочі станції) застосовуються Windows NT, Novell NetWare, Banyan Vines, Artisoft LANtastic Dedicated Server і ін.

  Усі перелічені вище ОС, що з’явились після MS DOS, досить громіздкі програмні продукти і вимагають значних комп’ютерних ресурсів, яких, на жаль, поки що в галузі надто мало.

  Сервісні програмидоповнюють функції основних програм ОС. Вони необхідні для ініціалізації (форматування) дисків, архівації і розархівації наборів даних тощо. Особливо популярними є утиліти-оболонки роботи з файлами: НОРТОН-КОМАНДЕР (Norton Uti­lities for DOS), ВОЛКОВ-КОМАНДЕР, Norton Utilities for Windows 95 і ін. І якщо багато функцій Norton Utilities for Windows 95 зручно виконувати також за допомогою самої Windows 95, то при використанні МS DOS програми НОРТОН-КОМАНДЕР (чи ВОЛКОВ-КОМАНДЕР) стали просто незамінними (а тому і поширеними в сільському господарстві).

  Здебільшого НОРТОН-КОМАНДЕР запускається в роботу автоматично при включенні комп’ютера, після чого на екрані з’являються два вікна-панелі з можливим переліком файлів двох дисків чи каталогів (визов переліку дисків для вибору необхідного здійснюється одночасним натисканням на два клавіша  ).

  Вибір файлів, вхід в каталоги і підкаталоги здійснюється з допо­могою інверсного курсора-смуги, а для виконання основних дій над файлами використовуються функціональні клавіші F1-F10 чи комбінації клавіш (Cntrl + Е — виведення в командний рядок операційної системи попередньої команди, Cntrl + L — виведення даних про зайнятий і вільний простір на диску і т.п.).

  Як уже зазначалося, більшість функцій Norton Utilities 3.0 for Windows 95 зручно виконувати і засобами операційної системи Win­dows 95, але досить підготовленим користувачам ця версія утиліти може надати деякі додаткові можливості (під час роботи з окремими реєстрами, порядкового порівняння різних версій файлів і т. ін.)

  Серед обслуговуючих програму сільському господарстві обов’язковим стало використання антивірусних програм, оскільки швидке розповсюдження останнім часом програмних вірусів призводить до збоїв програм і втрати даних. Серед таких програм найбільш поширені Aidtest i Doctor Web.

  Переважаючий відсоток серед спеціального програмного забезпеченнязаймають пакети прикладних програм (ППП). З ППП загального призначення поширеними є СУБД, електронні таблиці, графічні системи.

  Однією з перших СУБД для персональних комп’ютерів була розробка фірми Ashton-Tate — система dBASE II, що стала певним стандартом для створення наступних систем (dBASE III, dBASE IV, FOXBASE і ін.). Тепер найпоширенішими СУБД є СУБД FOXPRO, CLIPPER, PARADOX, ORACLE, а з поширенням ОС Wіndows, OS/2 стають популярними ACCESS, VISUAL FOXPRO, DELPHI, DB2, ORACLE 8, INFORMIX UNIVERSAL SERVER. Переважна більшість сучасних СУБД є реляційними і розраховані на потужні комп’ютери та операційні системи. Деякі СУБД, як DB2, що деякий час були менш популярні, після удосконалення значно розширюють коло прихильників. Остання її версія DB2 Universal Database 5.0
  фірми ІВМ стала популярною за рахунок того, що може використовуватись як на портативних ПК, так і в високорівневих багатопроцесорних середовищах з масово-паралельною обробкою. Вона поповнила сервери баз даних, які дозволяють розробникам зберігати бізнес-логіку і правила у вигляді об’єктів, може підтримувати визначені користувачами типи даних. Як і конкуруючі СУБД компаній Oracle i Sybase, може підтримувати функції Rollup i Cube, призначені відповідно для групування даних і кростабличних переходів. Використання великих буферів і 64-розрядного доступу до пам’яті сут­тєво покращують управління пам’яттю.

  Найважливішою перевагою останньої версії DB2 вважається простота, з якою вона може взаємодіяти з багаторівневим Web-середови­щем, можливість підтримки мови Java і інтерфесу Java Database Con­nectivity (JDBC). Система може також взаємодіяти з великими успадкованими системами типу MVS i AS/400, а використання БД-процесо­ра Lotus Approach забезпечує додаткові засоби підтримки прийняття рішень. До того ж використання інструменту візуального управління базами даних Control Center, особливо його графічних можливостей, дозволяє зробити більш дружній інтерфейс при моніторингу продуктивності системи і складанні розкладу виконання різних операцій, оптимізації продуктивності та інших функціях адміністрування.

  Певною мірою такі можливості має і об’єктно-орієнтована СУБД ORACLE 8, версії якої уже використовуються з Windows NT, Sun Solaris, Unix.

  Але поки що більш поширеною СУБД є MS Access для Win­dows 95 (відома також як Access 7.0 i Access 95), яка розроблена дещо раніше DB2 5.0.

  СУБД Microsoft Access 7.0 — 32-розрядна система управління реляційною базою даних під Windows 95. Це засіб створення і засіб діалогової роботи з базами даних з використанням графічного інтерфейсу і можливістю з допомогою інструмента «Схема даних» наочного відображення структури створюваної бази даних. Практичним мінімумом для неї є процесор 486DX2/66 і 8Мбайт оперативної пам’яті.

  Як і в інших реляційних СУБД, в Access база даних складається з багатьох взаємозв’язаних двомірних (реляційних) таблиць, що зберігаються в одному файлі. Кожна таблиця складається з однотипних записів-рядків, а записи з полів, що відображають певну сутність. Кожен запис має унікальний ключ (поле чи набір кодових полів ), що забезпечує зв’язок між таблицями для спільного використання даних. Зв’язки можуть бути типу один-до-одного (1:1) чи один-до-багатьох (1:Б).

  Access — об’єктно орієнтована система. До об’єктів відносяться таблиці (Tables — використовуються для зручності зберігання і використання даних в БД), форми (Forms — дозволяють виводити на екран, друкувати в звичному для користувачів вигляді), звіти (Reports- використовуються для формування вихідних документів, спеціально призначених для друку), запити (Queries — необхідні користувачам для вибірки необхідних даних з таблиць, видалення і поповнення даних, створення нових таблиць), макроси (Macros — спрощують опис і автоматизують виконання операцій, що мають виконуватися за певних умов), модулі (Modules — програми користувачів мовою Visual Basic).

  На відміну від попередніх реляційних СУБД типу dBASE номенклатура типів даних значно ширша. Поле даних може мати тип: текстовий (Textтекст чи цифри не більше 255 символів, що не беруть участі в розрахунках), поле МЕМО (Меmoтекстові дані довжиною до 64000 символів), числовий тип (дані для математичних обчислень, окрім грошових розрахунків), грошовий тип (Currency — грошові і інші числові дані, що обчислюються з точ­ністю до 15 знаків в цілій і 4 знаків у дробовій частині), дата/час (Date/Time8-байтне значення дати чи часу), лічильник (Auto­Number4-байтне поле, в яке автоматично після кожного нового запису вводяться зростаючі на одиницю числа), логічний тип (Yes/No1-бітне поле, що може мати значення Так/Ні), поле об’єкта OLE (OLE Objectполе довжиною до 1Гбайта для об’єктів Exсel, Word та інших, зв’язаних чи впроваджених у таблицю Access), майстер підстановок... (Lookup Wizard…поле для запуска майстра підстановок, який будує для поля список значень на основі полів з іншої таблиці).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.