лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна економічна діяльність України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Основні поняття теми

антиципація — передчасне, нерідко примусове стягнення податків державою
бони — 1) кредитні документи, що випускаються державним казначейством, окремими установами і підприємствами, дають їх власнику право одержувати у визначений термін зазначену в них суму, цінності, послуги і т. д.; 2) паперово-грошові знаки дрібного достоїнства, що випускаються тимчасово в оборот як розмінні гроші
бракераж — огляд товару офіційним товарознавцем на предмет його якісних характеристик, придатності до вживання, відповідності встановленому стандарту й умовам договору з метою виявлення недоліків
валоризація — 1) підвищення курсу валюти (цінних паперів, товарів) завдяки державним заходам; 2) система таких державних заходів
дегресія — 1) пропорційне оподатковування зі зниженням відсотка для більш дрібних доходів; 2) один з методів прискореного списання амортизації
демпінг — здійснюваний для витиснення конкурентів і захоплення зовнішніх ринків збуту вивіз товарів із країни за нижчими цінами, ніж усередині країни або на світовому ринку. Може відбуватися за рахунок коштів експортера або державою через субсидування експортних поставок із коштів державного бюджету
денаціоналізація — передача у приватну власність державної власності (промислові підприємства, банки, транспортні засоби), що виникла в результаті націоналізації чи конфіскації майна приватних компаній, будівництво підприємств за державний рахунок
дерегуляція — скасування заходів, що стримують вільну конкуренцію на фінансових ринках
дефіцит — недостатність засобів, ресурсів, порівняно із заздалегідь запланованим рівнем
дефляція — зниження загального (середнього) рівня цін в економіці країни
дібор — облікова ставка
експропріація — примусове позбавлення власності окремого соціального класу, верстви державними органами
ембарго — заборона вивозу з будь-якої країни чи ввозу до будь-якої країни всіх або окремих товарів, валюти, а також затримання суден, вантажів та іншого майна, яке належить іноземній державі
етатизм — ідеологія, що розглядає необхідність панування державної власності і прямого втручання в економіку
інпас — міжнародний термін, що означає дефіцит бюджету
інфляція — підвищення загального (середнього) рівня цін в економіці країни через переповнення сфери обігу паперовими грошима внаслідок надмірного їх випуску
квота — вартісне чи кількісне обмеження імпорту або експор­ту, що вводиться на визначений період часу по окремих товарах, послугах, країнах чи групах країн із протекціоністською метою
квотування — метод регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що відноситься до нетарифного методу
контингентування — синонім квотування
ліцензія — дозвіл на використання якогось відкриття, промислового зразка, технології і т. д., що надається на основі угоди
лобіювання — навмисне встановлення зв’язків з будь-якою посадовою особою чи службовцем будь-якого виконавчого відомства від імені іншої сторони з наміром уплинути на прийняття вигідних офіційних рішень
маржинальний прибуток — один із важливих показників, що використовують на основі механізму взаємозв’язок видатків, обсягу реалізації і прибутку
митний збір — грошовий збір, стягнутий державою за певні види послуг
мито — грошовий збір, який стягують відповідні державні органи за виконання ними певних функцій
омбусмен — спеціальна посадова особа парламенту, що спостерігає за законністю дій державних органів і дотриманням прав та свобод громадян
протекціонізм — уведення мит, імпортних квот та інших державних заходів, спрямованих на обмеження обсягу імпорту. Політика, протилежна політиці «вільної торгівлі»
реторсія — обмежуючі заходи, які застосовує держава у відповідь на аналогічні заходи іншої держави
тариф — офіційно встановлена ставка оподаткування, митних зборів

Тести

1. Прихильники протекціонізму стверджують, що:
а) міжнародний обмін забезпечує глобальну економічну оптимізацію;
б) реальна конкуренція досконала;
в) реальна конкуренція недосконала;
г) міжнародний обмін здійснюється залежно від вільного.
2. Із наведеного визначте основну функцію протекціонізму:
а) забезпечувати рівноправну конкуренцію в міжнародному масштабі;
б) захищати нові галузі виробництва від іноземної конкуренції;
в) запобігати втручанню держави в міжнародну торгівлю;
г) не захищати нові галузі від іноземної конкуренції.
3. Яку роль на сучасному етапі відіграє держава у впровадженні експортної політики?
а) розробка основ селективного розвитку виробничо-експортного потенціалу, регулювання експортних операцій;
б) застосування процедур держзамовлення і держконтракту, регулю­вання експорту за рахунок встановлення мінімальних експортних цін;
в) макроекономічний перерозподіл інвестицій за пріоритетними напрямами державного фінансування.

4. Визначте пріоритетні напрями державної політики в Україні стосовно імпорту на сучасному етапі:
а) поступове розширення селективного і імпорту дефіцитної мінеральної та рослинної сировини з країн, що розвиваються;
б) стимулювання конкурентного середовища на внутрішньому ринку;
в) структурна перебудова імпорту;
г) стимулювання ввезення паливно-енергетичних товарів, дефіцитної сировини, в тому числі на давальницьких умовах, регулювання імпорту.
5. Коли застосовуються нетарифні методи регулювання ЗЕД?
а) за існування вільної торгівлі;
б) у разі порушення суб’єктом ЗЕД правових та регулюючих норм;
в) у разі, коли відсутня валютна заборгованість країни.

6. Назвіть період у світовій торгівлі, коли політика нетарифного регулювання досягла свого апогею:
а) кінець 40-х — початок 50-х років XX ст.;
б) 30-ті роки XX ст.;
в) 70-ті роки XX ст.

7. До якої із перелічених груп належить застосування нетариф­ного методу «вимоги змішування»?
а) методи, що обмежують експорт;
б) бар’єри, що спрямовані на торгову дискримінацію окремих держав;
в) бар’єри, що мають за мету загальне обмеження імпорту.

8. Назвіть найбільш популярний метод нетарифного регулювання:
а) система міжнародних стандартів;
б) імпортні квоти;
в) система «вимоги змішування»;
г) експортні ліцензії.

9. Кількісне обмеження обсягів іноземної продукції характеризується як поняття:
а) імпортна ліцензія;
б) експортна квота;
в) система «вимоги змішування»;
г) імпортна квота.

10. Яке із наведених визначень відповідає поняттю «експортна квота»?
а) дозвіл на вивезення товарів;
б) дозвіл на ввезення та вивезення товарів;
в) дозвіл на ввезення товарів;
г) кількісне обмеження обсягів експортованої продукції.

11. Що входить до поняття «глобальні квоти»?
а) квоти, що встановлюються щодо товару з визначенням групи країн;
б) квоти, що встановлюються щодо товару без зазначення конкретних країн;
в) квоти, що встановлюються щодо товару з визначенням конкретної країни.
12. Яка з наведених форм належить як до квот, так і до ліцензій?
а) глобальна форма;
б) генеральна форма;
в) групова форма;
г) індивідуальна форма.

13. Дозвіл на експорт/імпорт товару впродовж певного часу з визначенням його загального обсягу — це:
а) індивідуальна квота;
б) генеральна ліцензія;
в) відкрита ліцензія;
г) разова ліцензія.

14. Назвіть рік, коли Україна вперше почала застосовувати режим ліцензування товарів на імпорт:
а) 1992 р.;
б) 1993 р.;
в) 1994 р.;
г) 1996 р.

15. Який із наведених способів поділу ліцензій базується на ціновій основі?
а) аукціон на конкурентній основі;
б) система певної переваги;
в) залежно від кількості вироблених потужностей;
г) розподіл ліцензій за «методом витрат».

16. Хто визначає обсяг продажу експортних квот на аукціон?
а) Міністерство економіки України;
б) Торгово-промислова палата України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Національний банк України.

17. Хто визначає кількість і розмір лотів на аукціоні?
а) Кабінет Міністрів України.
б) Міністерство економіки України,
в) Національний банк України.
г) Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України.

18. У чому полягає суть механізму торгів на аукціоні з продажу експортних квот в Україні?
а) торги проводяться виключно на пониження ціни лота;
б) торги проводяться виключно на підвищення ціни лота;
в) можливе використання як першого, так і другого варіанта.
19. Який державний орган видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій?
а) Міністерство економіки України;
б) Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України;
в) Національний банк України;
г) Кабінет Міністрів України.
20. Чи мають право обласні управління зовнішньоекономічних зв’язків видавати одноразові ліцензії на експорт-імпорт товарів?
а) ні, не мають;
б) так, якщо вартість зовнішньоекономічного контракту не перевищує 100 000 дол. США;
в) так, якщо вартість зовнішньоторговельного контракту не перевищує 50 000 дол. США.
21. Яке із перелічених положень є вагомим аргументом для відмови суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності у видачі експортної ліцензії?
а) у контракті вказано завищені ціни, порівняно з цінами зовнішнього ринку;
б) у контракті відсутні форс-мажорні умови;
в) у контракті вказано занижені ціни, порівняно з цінами внутрішнього ринку.
22. З якою метою здійснюється регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства?
а) митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться з України;
б) забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на внутрішньому ринку;
в) захист економічних інтересів України.
23. З якою метою здійснюється державне регулювання зов­нішньоекономічної діяльності підприємства?
а) застосувати заходи оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
б) стимулювати прогресивні зрушення у галузях народного господарства;
в) створити рівні можливості суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності для розвитку усіх видів підприємницької діяльності.

24. Завдання системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
а) створення привабливих умов для залучення іноземного капіталу;
б) розвиток конкуренції та ліквідація монополій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
в) нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів.
25. На підставі чого здійснюється регулювання діяльності суб’єктів ЗЕД?
а) економічних заходів оперативного державного регулювання;
б) угод між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
в) рішень недержавних органів управління у межах статутних документів.

26. Хто безпосередньо є найвищим органом регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України?
а) Адміністрація Президента України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України.

27. Назвіть найвищий орган державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України.

28. Які функції виконує Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України?
а) приймає нормативні акти управління з питань зовнішньоекономічної діяльності;
б) здійснює митний контроль;
в) забезпечує складання платіжного балансу країни;
г) забезпечує проведення єдиної зовнішньоторговельної політики підприємств.

29. Які функції виконує Кабінет Міністрів України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності?
а) розглядає, затверджує та змінює структуру органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
б) регулює курси національної валюти України;
в) забезпечує складання валютного балансу;
г) здійснює контроль за дотриманням суб’єктами ЗЕД законів України.

30. Які функції виконує Верховна Рада України при регулюванні ЗЕД ?
а) здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств;
б) здійснює обмін та розрахунки за отриманими кредитами;
в) здійснює нетарифне регулювання ЗЕД;
г) затверджує основні напрями розвитку зовнішньоекономічної
діяльності підприємств.
31. Які функції виконує Національний банк України при регулюванні ЗЕД?
а) затверджує нормативи розподілу валютної виручки підприємств;
б) укладає угоди з міжнародними валютно-фінансовими інститутами;
в) здійснює збереження та використання золотовалютного резерву України;
г) здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів державного валютного фонду.

32. Який із наведених органів регулювання ЗЕД підприємств належить до недержавних?
а) суб’єкти ЗЕД;
б) торгово-промислова палата;
в) торговельні представництва за кордоном.

33. Введення країною митного тарифу на імпорт:
а) завжди погіршує її добробут;
б) завжди погіршує добробут споживачів у цій країні;
в) завжди приносить додатковий виграш виробникам у імпортозамінюючих галузях;
г) завжди приносить додатковий дохід державі;
д) усі перелічені вище відповіді правильні;
е) усі перелічені вище відповіді правильні, крім відповіді а).

34. Фактичний рівень митного захисту стосовно кінцевої продукції за інших рівних умов підвищиться, якщо:
а) підвищиться ставка мита на імпорт конкуруючої кінцевої продукції;
б) підвищиться ставка мита на імпорт компонентів матеріальних витрат;
в) понизиться ставка мита на імпорт компонентів матеріальних витрат;
г) правильно а) і б);
д) правильно а) і в).

35. Митний тариф на імпорт збільшить рівень добробуту нації, якщо:
а) він вводиться невеликою країною для захисту від конкуренції з боку великої країни;
б) ставка мита на сировину і матеріали їх нижча, ніж на кінцеву продукцію;
в) країна, що вводить тариф, займає монопольне положення як імпортер;
г) країна, на імпорт з якою вводиться митний тариф, займає монопольне положення на світовому ринку як експортер.
36. Припустимо, що ціни в зоні вільної торгівлі перевищують світовий рівень. Потенційний виграш країни від приєднання до зони вільної торгівлі буде тим вище, ніж:
а) більш еластичний попит на імпорт у цій країні;
б) менш еластичний попит на імпорт у цій країні;
в) менше різниця між рівнем цін у країнах-партнерах по зоні вільної торгівлі і світовою ціною;
г) більше різниця між рівнем цін у країнах-партнерах по зоні вільної торгівлі і світовою ціною;
д) відповіді а) і в) правильні;
е) відповіді в) і г) правильні.
37. Введення добровільних експортних обмежень:
а) збільшує добробут країни-імпортера;
б) більш вигідно країні-імпортеру, чим використання імпортної квоти;
в) може принести виграш країні-експортеру;
г) приносить виграш як країні-імпортеру, так і країні-експортеру.
38. Використання виробничої субсидії як засобу підтримки віт­чизняних виробників:
а) призводить до тих же наслідків для добробуту країни, що і використання митного тарифу на імпорт;
б) більш переважно з погляду впливу на добробут країни, ніж введення імпортної квоти;
в) призводить до того, що обсяг вітчизняного виробництва зростає, імпорт скорочується, а внутрішня ціна збільшується;
г) аналогічно по своїх економічних наслідках використанню експорт­ної субсидії.
39. У міжнародного картелю буде тим більше можливостей диктувати вигідні йому ціни, чим:
а) більша частка картелю в продажах даного продукту на світовому ринку;
б) вища еластичність світового попиту на даний продукт;
в) нижча еластичність постачання даного продукту з альтернативних картелеві джерел;
г) правильні відповіді а) і б);
д) правильні відповіді а) і в).
40. Протекціоністська зовнішньоторговельна політика не впливає на рівень доходу при валютних курсах, що плавають, оскільки:
а) чистий експорт зростає, але інвестиції скорочуються;
б) валютний курс зростає, що нейтралізує первісне збільшення чистого експорту;
в) скорочення імпорту еквівалентне зростанню експорту;
г) усе перелічене вище правильне.
41. Установлення вільних торгових відносин призведе до того, що Україна стане експортером, а Росія — імпортером. Торгівля дозволить збільшити загальний добробут в обох країнах.
Яке з цих тверджень найбільш точно визначає групи населення в обох країнах, що будуть виступати «за» і «проти» торгівлі?
а) споживачі в обох країнах виступають за вільну торгівлю; виробники в Україні виступають за вільну торгівлю, виробники в Росії — проти;
б) споживачі в обох країнах виступають за вільну торгівлю; виробники в Росії виступають за вільну торгівлю, а виробники в України — проти;
в) виробники в обох країнах виступають за вільну торгівлю; споживачі в Україні виступають за вільну торгівлю, а в Росії — проти;
г) виробники в Україні і споживачі в Росії виступають за вільну торгівлю; споживачі в Україні і виробники у Росії — проти;
д) виробники в Росії і споживачі в Україні виступають за вільну торгівлю; споживачі в Росії і виробники в Україні — проти.

42. Чому галузі, що конкурують з імпортом, виступають проти вільної зовнішньої торгівлі?
а) їм доведеться підвищити ефективність виробництва, щоб залишатися конкурентоспроможними;
б) вони втрачають обсяг продажів тим споживачам, що віддають перевагу імпортній продукції;
в) їм доведеться продавати свою продукцію по більш низьких цінах, тому що конкуренція загостриться;
г) ці галузі зазнають збитків, обумовлених зменшенням ціни і скороченням обсягу продажів;
д) з цих перелічених вище причин.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.