лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна економічна діяльність України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


Зміст

 

Передмова................................... 3
Тематичний план курсу............................ 4
Вступ...................................... 7
Програма курсу«Міжнародна економічна
діяльність України»
......................... 10
Розділ 1. Природа, зміст та цілі міжнародної економічної діяльності 19
§ 1. Сутність міжнародної економічної діяльності........... 19
Тема 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, особливості та суб’єкти 19
Аналітичний матеріал з навчальної тематики......... 19
Міжнародне співробітництво як фактор економічного
розвитку................................ 19
Роль балансу поточних операцій.................. 21
Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу........... 22

Основні поняття теми....................... 23

Тести................................. 25

Завдання............................... 29

§ 2. Інтернаціональне співробітництво: форми, рівні
та суб’єкти
............................... 31
Тема 2. Інтернаціональне співробітництво: форми
та рівні
................................ 31
Тема 3. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України 31
Аналітичний матеріал з навчальної тематики......... 31
Актуальні напрями міжнародного співробітництва України... 31

Основні поняття теми....................... 33

Тести................................. 36

Завдання............................... 38

Розділ 2. Форми міжнародної економічної діяльності..... 40
§ 3. Україна в міжнародній торгівлі товарами.............. 40
Тема 4. Україна в міжнародній торгівлі товарами:
загальний режим
.......................... 40
Аналітичний матеріал з навчальної тематики......... 40
Торгівля товарами в контексті світового досвіду......... 40

Основні поняття теми....................... 43

Тести................................. 45

Завдання............................... 51

§ 4. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка 54
Тема 5. Експортно-імпортна діяльність: види
та українська специфіка
..................... 54
Аналітичний матеріал з навчальної тематики......... 54
Експортно-імпортна діяльність як фактор формування
ефективної відкритої економіки................... 54

Основні поняття теми....................... 56

Тести................................. 58

Завдання............................... 67

§ 5. Україна в товарообмінних операціях................. 74
Тема 6. Україна в товарообмінних операціях......... 74
Аналітичний матеріал з навчальної тематики......... 74
Моделі. Поняття бартерних операцій ............... 74

Основні поняття теми....................... 76

Тести................................. 77

Завдання............................... 79

§ 6. Міжнародний контракт........................ 82
Тема 7. Міжнародний контракт.................. 82
Тема 8. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі.... 82
Аналітичний матеріал з навчальної тематики......... 82
Міжнародний контракт як джерело правового регулювання: сучасний контекст  82

Основні поняття теми....................... 84

Тести................................. 94

Завдання............................... 111

§ 7. Міжнародна торгівля послугами: критерії та українська
специфіка
................................ 118
Тема 9. Міжнародна торгівля послугами: критерії
та українська специфіка
..................... 118
Тема 10. Послуги посередників у міжнародній торгівлі... 118
Тема 11. Міжнародні послуги у сфері виробництва, кооперуван-
ня
та реклами: специфіка транзитивної економіки..... 118
Тема 12. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві   118
Тема 13. Міжнародні транспортні послуги........... 118
Тема 14. Міжнародний туризм.................. 118
Аналітичний матеріал з навчальної тематики........ 118
Міжнародні послуги як фактор розвитку сучасної відкритої економіки   118

Основні поняття теми...................... 121

Тести................................ 125

Завдання............................... 130

§ 8. Україна та процеси транснаціоналізації............. 137
Тема 15. Міжнародне кооперування виробництва: природа, форми та сучасні особливості   137
Тема 16. Україна у процесах міжнародної міграції капіталів
та господарської транснаціоналізації
............. 137
Тема 17. Комерційні структури у процесах
транснаціоналізації
........................ 137
Тема 18. ТНК у системі міжнародного інвестування:
особливості та новітні тенденції для України
........ 137
Тема 19. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України   137
Тема 20. Україна у процесах міжнародної міграції робочої
сили
................................. 137
Аналітичний матеріал з навчальної тематики........ 137
Мотивація та роль руху капіталів................. 137

Основні поняття теми...................... 140

Тести................................ 144

Розділ 3. Проблеми міжнародної економічної діяльності.. 149
§ 9. Регулювання міжнародної економічної діяльності........ 149
Тема 21. Регулювання міжнародної економічної діяльності
в державі
.............................. 149
Тема 22. Відкрита економіка України в системі
міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин
. 149
Тема 23. Торгові режими України з країнами світу..... 149
Тема 24. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор
перспективної інтеграційної моделі
.............. 149
Тема 25. СНД в системі геоекономічних пріоритетів
України
............................... 149
Тема 26. Чорноморське економічне співробітництво
України
............................... 149
Тема 27. Субрегіональні проекти за участі України..... 149
Тема 28. Спеціальні економічні зони в міжнародній
економічній діяльності України
................ 149
Тема 29. Науково-технічна та інформаційна політика
в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
. 149
Тема 30. Економічна безпека за умов відкритої економіки. 149
Тема 31. Міжнародні економічні зв’язки в українській
історії: ретроспектива та сучасність
.............. 149
Тема 32. Сировинні ресурси в міжнародній економічній діяльності України  150
Тема 33. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці 150
Тема 34. Екологічні обмеження зростання відкритої
економіки України в контексті сучасної глобалістики
... 150
Аналітичний матеріал з навчальної тематики........ 150
Моделі відкритої економіки: міжнародний досвід та українська специфіка 150

Основні поняття теми...................... 155

Тести................................ 157

Завдання............................... 164

Методичні рекомендації до написання курсової
роботи з дисципліни «Міжнародна економічна
діяльність України»
.......................... 166
Мета і завдання курсового проекту................... 166
Структура, обсяг і зміст курсового проекту.............. 167
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України»    170
Література................................. 172
ДОДАТКИ.................................. 176

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.