лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Сучасні економічні системи

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко,
С. Г. ПОРУЧНИК, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко

 

 

Сучасні економічні системи

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 


ББК 00.000
С 00

 

 

 

Рецензенти:

І. Ф. Радіонова, д-р екон. наук, проф.
(Інститут економіки та права «Крок»)
С. С. Гасанов, канд. екон. наук, доц.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 00/00.0-0000 від 00.00.200__

 

 

С 00       Сучасні економічні системи: Навч.-метод. посібник для
самост. вивч. дисц. / О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко,
С. Г. Поручник, М. С. Руденко, Ю. М. Руденко. — К.: КНЕУ, 2003. —             с.
ISBN 000–000–000–0

Посібник містить навчально-методичне забезпечення дисципліни «Сучасні економічні системи»: методичні вказівки, плани семінарських занять, навчальні завдання, терміни і категорії та літературу до кожної теми.
Розрахований на студентів спеціальності «Економічна теорія» вищих навчальних закладів і відповідає програмі нормативних дисциплін професійно орієнтованого циклу.

ББК 00.000

 

a О. О. Бєляєв, М. І. Диба,
В. І. Кириленко та ін., 2003
ISBN 000–000–000–0                                                             a КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 

 

Бєляєв Олександр Олександрович
Диба Михайло Іванович
Кириленко Володимир Іванович
ПОРУЧНИК С.Г
РУДЕНКО М.С
РУДЕНКО Ю.М

 

 

СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ системи

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор  Ф. Червец
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор 
Верстка 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.