лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Активізація навчання в економічній освіті

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

Слово до читача........................................ 5
Вступ................................................ 5

Розділ 1. Економічна освіта й ринкова кон’юнктура
в трансформаційний період в Україні.............. 9

1.1. Основні напрямки оптимізації навчального процесу
в економічній освіті
.............................. 9
1.1.1. Вимоги до фахівця та розвиток людських ресурсів у су­часних умовах ринку праці   9
1.1.2. Формування професійних умінь майбутніх фахівців: навчання через дію     23
1.1.3. Рівні компетентності майбутніх спеціалістів та моделювання рівнів засвоєння знань навчального предмета....................................... 33
1.1.4. Технологія навчання в моделі професійної підготовки майбутніх фахівців    41
1.2. Фактори активізації навчання в економічній
освіті
......................................... 48
1.2.1. Особливості взаємодії як фактор активізації навчання 51
1.2.2. Організація змісту навчання.................... 53
1.2.3. Удосконалення організаційних форм навчання..... 59
1.2.4. Фактори активізації дидактичних процесів........ 63
1.2.5. Особливості навчання дорослих в економічній
освіті.......................................... 64
1.2.6. Навчання економіки молодших школярів ......... 67

Розділ 2. Організаційні заходи активізації навчальної
діяльності студентів з економічних дисциплін...... 75

2.1. Лекційні та комбіновані заняття................ 82
2.1.1. Міні-лекція................................ 83
2.1.2. Зведений виклад............................ 86
2.1.3. Комбінований урок з економіки................. 88
2.2. Практично-семінарські заняття................. 90
2.2.1. Малі групи................................. 91
2.2.2. Дискусія.................................. 97
2.2.3. Мозкова атака (Brain Storming)................. 109
2.2.4. Аналіз конкретних ситуацій (Case Method)........ 128
2.2.5. Метод випадків (Incident Method)............... 136
2.2.6. Презентації............................... 141
2.2.7. Інсценізації (Role Playing).................... 150
2.2.8. Дидактичні ігри............................ 154
2.2.9. Метаплан................................. 180
2.2.10. Тренінг.................................. 189
2.3. Організація самостійної роботи з економічних
дисциплін
..................................... 197
2.3.1. Самостійна робота студентів (СРС).............. 197
2.3.2. Тексти дидактичні.......................... 202
2.3.3. Економічні казки........................... 212
2.3.4. Навчальне проектування...................... 220
2.4. Використання засобів навчання в економічній
освіті
........................................ 227
2.4.1. Наочні навчальні посібники й технічні засоби навчання (ТЗН) 227
2.4.2. Технічні засоби навчання..................... 230
2.4.3. Дидактична доцільність використання засобів наочності в процесі вивчення економіки     233
2.4.4. Використання інформаційних систем і технологій
у вивченні економічних дисциплін.................. 234
2.4.5. Робота з підручником з економіки.............. 237
2.5. Комплексна діагностика успішності навчання
з економіки
................................... 240
2.5.1. Контроль успішності навчання................. 240
2.5.2. Перевірка навчальних досягнень (успішності) з економіки    247
2.5.3. Тестові завдання............................ 252

Висновки........................................... 256

Термінологічний cловник............................... 262

Рекомендована література............................... 265

 

Додатки............................................ 267

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.