лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Банківський нагляд

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

К. Є. Раєвський, Л. В. Конопатська,
В. М. Домрачев

БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 


 

Київ 2003

 

 

 

Рецензенти:
Л. М. Худолій, д-р екон. наук, професор,
(Європейський університет фінансів, інформаційних систем,
менеджменту та бізнесу)
В. Л. Ревенко, д-р екон. наук, професор,
(Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних
технологій та систем НАНУ та МОН України)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2264 від 02.12.02

 

 

Раєвський К. Є., Конопатська Л. В., Домрачев В. М.
Р 16       Банківський нагляд: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 174 с.
ISBN 966–574–452–6
У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Банківський нагляд» розглядаються організація та основні функції банківського нагляду в Україні. Викладено програму курсу «Банківського нагляду», плани та методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, термінологічний словник, запитання для самоконтролю, теми рефератів та практичні завдання для засвоєння курсу.
Книга розрахована на спеціалістів у галузі фінансів і кредиту, студентів вищих навчальних закладів, слухачів центрів магістерської підготовки, а також усіх, хто цікавиться проблемами регулювання банківської діяльності.

ББК 65.262.1

© К. Є. Раєвський, Л. В. Конопатська,
В. М. Домрачев, 2003
ІSBN 966–574–452–6                                             © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

 

РАЄВСЬКИЙ Костянтин Євгенович
КОНОПАТСЬКА Лариса Василівна
ДОМРАЧЕВ Володимир Миколайович

Банківський нагляд

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Редактор Н. Царик
Художник обкладинки О. Стеценко
Коректор Л. Киризій, С. Кирилаш
Верстка Т. Мальчевської

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.