лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна торгівля

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

18. Якщо товарний експорт перевищує імпорт, то сальдо:
а) платіжного балансу додатне;
б) балансу з поточних операцій від’ємне;
в) балансу послуг додатне;
г) торговельного балансу додатне.
19. «Золотим» серед фахівців вважається такий етап розвитку міжнародної торгівлі:
а) І;
б) ІІ;
в) ІІІ;
г) IV;
ґ) V.

20. Міжнародні товарні угоди це:
а) метод регулювання світового ринку сировинних товарів;
б) метод регулювання світових ринків певних сировинних товарів;
в) метод регулювання будь-якого світового товарного ринку.

21.Сучасними формами розрахунків за ліцензії є:
а) авансовий платіж та участь у прибутку;
б) роялті та національний платіж;
в) передача цінних паперів та технічної документації.

22. «Звичайною» прийнято називати:
а) торгівлю нескладними товарами за короткотерміновими угодами;
б) торгівлю між країнами в умовах відсутності міждержавної угоди щодо сприяння торгівлі.

23. Об’єкт ліцензії повинен мати таку рису:
а) територіальну обмеженість;
б) патентну чистоту;
в) передбачати сплату податку за його видачу;
г) можливість монопольно його використовувати.

24. Американська компанія Microsoft збуває за ліцензією оновлену версію своєї комп’ютерної програми. Який з перерахованих способів гонорару за ліцензію слід внести до угоди з компаніями, що працюють з цією програмою:
а) роялті;
б) паушальний платіж;
в)участь у прибутку;
г) участь у власності.

25. Щоб ціна зовнішньоторговельної угоди стала світовою, по­трібне дотримання таких вимог:
а) угоди мають здійснюватися в межах інтеграційних угруповань;
б) угоди повинні мати комерційний характер;
в) угоди повинні здійснюватись у національних валютах контрагентів;
г) угоди мають здійснюватися регулярно;
ґ) є вірними відповіді б) та г).
26. Угоди «ринок до рук» передбачають:
а) поставку обладнання + будівельно-монтажні роботи + закупівлю частини продукції, що вироблена на цьому обладнанні;
б) поставку обладнання + будівельно-монтажні роботи + пусконалагоджувальні роботи + закупівлю частини продукції, що вироблена на цьому обладнанні;
в) поставку обладнання + будівельно-монтажні роботи + гарантію закупівлі частини продукції, що вироблена на цьому обладнанні;
г) поставку обладнання + допомогу в організації технологічного процесу + гарантію закупівлі частини продукції, що вироблена на цьому обладнанні.
27. Предметом продажу за умов інжинірингу є:
а) технічна документація;
б) картотеки постачальників;
в) рекомендації;
г) методи персональних продажів.
28. Об’єктом комерційних ноу-хау виступають:
а) технічна документація;
б) картотеки постачальників;
в) статистичні розрахунки;
г) протоколи досліджень;
ґ) документообіг;
д) усі відповіді правильні.
29. Поняття «умови торгівлі» — це:
а) різниця між експортом і імпортом;
б) відношення експорту до імпорту;
в) співвідношення експортних та імпортних цін;
г) відношення цін на сільськогосподарську продукцію до цін на промислову продукцію.
30. Припустимо, що ціни в зоні вільної торгівлі перевищують світовий рівень. Потенційний виграш від приєднання до ВЕЗ буде тим вищим, чим:
а) еластичнішим є попит на імпорт у цій країні;
б) менш еластичним є попит на імпорт у цій країні;
в) меншою є різниця між рівнем цін у країнах-партнерах по ВЕЗ і світовою ціною;
г) більшою є різниця між рівнем цін у країнах-партнерах по ВЕЗ і світовою ціною;
ґ) відповіді а) та в) є правильними.
31. За специфікою взаємодії суб’єктів виділяють:
а) звичайну торгівлю; преференційну торгівлю; торгівлю за кооперацією;
б) компенсаційну торгівлю; преференційну торгівлю; дискримінаційну торгівлю;
в) торгівлю за кооперацією; звичайну торгівлю; компенсаційну торгівлю;
г) традиційну торгівлю; торгівлю за кооперацією; зустрічну торгівлю.
32. Виготовлення продукції не для ринку взагалі, а за завданнями та технічними вимогами конкретних замовників це:
а) збутова кооперація;
б) виробничо-збутова кооперація;
в) виробнича кооперація;
г) торгівля в складі консорціумів.
33. Розподіл послуг на послуги транспорту, зв’язку, комуналь­ні послуги підпорядковується такій класифікаційній ознаці:
а) споживчі послуги;
б) посередницькі послуги;
в) непосередницькі послуги;
г) розподільчі послуги.
34. За специфікою регулювання виділяють:
а) традиційну торгівлю; торгівлю за режимом найбільшого сприяння, преференційну торгівлю;
б) компенсаційну торгівлю; дискримінаційну торгівлю; преференційну торгівлю;
в) звичайну торгівлю; торгівлю за режимом найбільшого сприяння; дискримінаційну торгівлю;
г) традиційну торгівлю; преференційну торгівлю; дискримінаційну торгівлю.
35. За умовами розрахунків виділяють:
а) ціни: рухомі; змінні; трансферні;
б) ціни: комерційних угод; клірингові; програм допомоги;
в) ціни: комерційних угод; споживчі; нетто-ціни;
г) ціни: статистичні; аукціонні; біржові котировки.
36. До угод з тривалими термінами виконання належать:
а) базові угоди; протоколи; угоди про товарообмін на основі листа-зобов’язання;
б) паралельні угоди; повна компенсація; часткова компенсація;
в) бартерні угоди; пряма компенсація;
г) базові угоди; часткова компенсація; авансові закупівлі.
37. Множинність світових цін визначаються:
а) комерційним характером міжнародних угод;
б) нерегулярністю здійснення зовнішньоторговельних угод;
в) протекціонізм;
г) глобальною конкуренцією.
38. До причин активізації зустрічної торгівлі можна віднести такі групи факторів:
а) комерційного характеру;
б) фінансового характеру;
в) технологічного характеру;
г) правильними є тільки а) та б);
ґ) усі запропоновані варіанти — є правильними.
39. Спеціальна торгівля:
а) є більшою від зовнішньоторговельного обороту (ЗТО);
б) дорівнює ЗТО;
в) є меншою ЗТО.
40. Фактурна ціна — це:
а) базова ціна у розрахунку;
б) ціна на момент переговорного процесу;
в) скоригована ціна;
г) немає правильної відповіді.
41. Повна компенсація належить до:
а) зустрічних закупівель;
б) короткотермінових компенсаційних угод;
в) довгострокових авансових закупівель;
г) глобальних угод.
42. Сукупність зовнішньої торгівлі країн світу це:
а) міжнародна торгівля;
б) світова торгівля.
43. Протоколи належать до:
а) товарообмінних і компенсаційних угод на безвалютній основі;
б) зустрічних закупівель;
в) угод з одночасним постачанням;
г) довгострокових авансових закупівель.

44. До переваг торгівлі продукцією в розібраному вигляді належать:
а) можливість прогресивного збирання;
б) висока частота постачань;
в) висока якість виробів.

45. До споживчих послуг належать:
а) рекламні послуги;
б) транспортні послуги;
в) туристичні послуги;
г) медичні послуги.

46. Прихована знижка це:
а) дилерська знижка;
б) знижка за оборот;
в) безплатні послуги;
г) знижка посередникам зі збуту.

47. Середній розмір знижки за оборот дорівнює:
а) 2—5%;
б) 20—40%;
в) 15—30%;
г) до 15%.

48. Податки, що вирівнюють рівень цін, належать до:
а) прикордонних;
б) рухомих;
в) компенсаційних;
г) спеціальних.

49. Податки, завданням яких є термінове скорочення ввезення продукції на внутрішній ринок, належить до:
а) спеціальних;
б) рухомих;
в) компенсаційних;
г) прикордонних.
50. Дво- або тристоронні торговельні угоди утворюють:
а) міжнародний рівень регулювання міжнародної торгівлі;
б) наднаціональний рівень регулювання міжнародної торгівлі;
в) міжнаціональний рівень регулювання міжнародної торгівлі;
г) національний рівень регулювання міжнародної торгівлі.

51. Серед відмінностей брокерських операцій від агентських не виділяють:
а) брокер діє від свого імені та за свій рахунок;
б) брокер є незалежною особою;
в) брокер здійснює велику кількість разових угод;
г) брокер може одержувати винагороду як від продавця, так і від покупця товарів та послуг.

52. На міжнародній товарній біржі не здійснюються такі операції з ф’ючерсними контрактами:
а) на товар та його похідні;
б) операції хеджування;
в) на різні взаємозамінні товари;
г) на один і той самий товар на різних ринках;
ґ) немає правильної відповіді.

53. На підготовчому етапі аукціону не відбувається:
а) огляд товару з боку покупців;
б) формування лотів;
в) розсилка повідомлення про проведення аукціону продавцям;
г) публікація каталога.

54. Введення добровільних експортних обмежень:
а) підносить добробут країни-імпортера;
б) є вигіднішим країні-імпортеру, ніж використання імпортної квоти;
в) може принести виграш країні-експортеру;
г) приносить виграш як країні-імпортеру, так і країні-експор­теру.

55. Припустимо, що країна А імпортує продукцію з країн В та С. Через політичний конфлікт країна В запроваджує ембарго на торгівлю з країною А, країна С до ембарго не приєднується. З погляду економіки можна стверджувати, що в цьому разі:
а) країна А програє, а країни В та С виграють;
б) країни А та В програють, а країна С виграє;
в) країни А та С програють, а країна В виграє;
г) всі три країни програють;
ґ) сукупний добробут країн А, В, С не зміниться.

56. Використання виробничої субсидії як засобу підтримання вітчизняних виробників:
а) призводить до тих самих наслідків для добробуту країни, що і використання митного тарифу на імпорт;
б) є бажанішим з погляду впливу на добробут країни, ніж введення імпортної квоти;
в) призводить до того, що обсяг вітчизняного виробництва зростає, імпорт скорочується, а внутрішня ціна зростає;
г) є аналогічним за своїми економічними наслідками використанню експортної субсидії.

57. Одиничний демпінг — це:
а) реалізація товару на закордонному ринку за цінами, що нижчі за внутрішні;
б) реалізація товару на закордонному ринку за цінами, нижчими від видатків з метою витіснення з ринку національних виробників;
в) дискредитація ціни за рахунок власних коштів;
г) немає правильної відповіді.

58. Автоматична ліцензія це:
а) разовий дозвіл на експорт або імпорт;
б) автоматичний дозвіл на ввіз чи вивіз товару без обмеження кількості;
в) автоматичний дозвіл на ввіз чи вивіз товару тільки з певних країн;
г) автоматичний дозвіл на ввіз чи вивіз товару за умови, що експортер чи імпортер не одержав офіційної відмови.

59. Основними функціями експортного тарифу є:
а) протекціоністська та балансуюча;
б) фіскальна та балансуюча;
в) фіскальна та протекціоністська.

60. Поняття «тендер» не включає:
а) комплексну технічну і комерційну пропозицію;
б) комплект документації;
в) оферту;
г) торг.
61. Договори доручення регулюють:
а) комісійні операції;
б) брокерські операції;
в) агентські операції;
г) операції дель-кредере.
62. Імпортний депозит передбачає, що:
а) продавець має внести певну суму в валюті у відсотках від ціни контракту;
б) покупець має внести певну суму в національних грошових одиницях у відсотках від ціни контракту;
в) покупець має внести певну суму в валюті у відсотках від ціни контракту;
г) немає правильної відповіді.
63. Предметом міжнародних торгів можуть бути:
а) інженерно-консультаційні послуги;
б) товари з високим ступенем стандартизації;
в) великі партії товарів;
г) будівельно-монтажні роботи;
ґ) товари з родовими ознаками.
64. ТНК «Кока-Кола» продає концентрат безалкогольних напоїв в Україні. Український уряд запроваджує високий імпортний тариф з метою захистити вітчизняних виробників і збільшує податок на прибуток іноземних компаній. Яких заходів має вжити «Кока-Кола» з метою збереження своїх активів в Україні:
а) здійснити пряме інвестування та створити власну філію в Україні;
б) використати завищені транспортні ціни в розрахунках за поставку концентрату до України;
в) застрахувати свої інвестиції, домогтися гарантії від українського та американського урядів.

65. У міжнародного картелю буде тим більше можливостей диктувати вигідні йому ціни, чим:
а) більшою буде частка картелю в продажах даного продукту на світовому ринку;
б) вище еластичність світового попиту на даний продукт;
в) нижчою буде еластичність постачань даного продукту з альтернативних картелю джерел;
г) правильні відповіді а) та б);
ґ) правильні відповіді а) та в).
66. ТНК «Кока-Кола» продає концентрат безалкогольних напоїв в Україні. Український уряд запроваджує високий імпортний тариф з метою захистити вітчизняних виробників і збільшує податок на прибуток іноземних компаній. Яких заходів повинна вжити «Кока-Кола» з метою скорочення обсягів податків на прибуток:
а) здійснити пряме інвестування та створити власну філію в Україні;
б) використати завищені транспортні ціни в розрахунках за поставку концентрату до України;
в) застрахувати свої інвестиції, домогтися гарантії від українського і американського урядів.

67. Основною відмінністю СОТ від ГАТТ є те, що ця організація:
а) є результатом багатосторонньої угоди на довготерміновій основі за відсутності інституціональної бази;
б) є постійним інститутом, що має розгалужену систему органів;
в) має ефективну процедуру розв’язання суперечок, але діє на основі тимчасового застосування;
г) охоплює сферу торгівлі послугами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.