лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна торгівля

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Розділ І. Організація та регулювання міжнародної торгівлі
Тема 1. Сутність, етапи та показники
розвитку міжнародної торгівлі

Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Характеристика підходів до визначення міжнародної торгівлі.
 • Ретроспективний аналіз розвитку міжнародної торгівлі.
 • Якісні та кількісні ознаки сучасного етапу зовнішньоторговельного розвитку країн світу.

Практичне заняття 2 (2 год.)

 • Система показників міжнародної торгівлі.
 • Основні сфери застосування показників розвитку міжнарод­ної торгівлі.
 • Основні індикатори розвитку зовнішньої торгівлі України.

Література: 57, 3, 25, 52, 54 (див. розділ «Рекомендована література»).
Тема 2. Форми міжнародної торгівлі
Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Аналіз форм міжнародної торгівлі залежно від специфіки взаємодії суб’єктів.
 • Типізація та характерні ознаки торгових консорціумів.
 • Передумови виникнення, оцінка ефективності застосування зустрічної торгівлі.
 • Систематизація форм міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі:
 • тенденції та особливості регулювання ринку сировини;
 • характеристики торгівлі готовою продукцією;
 • різновиди торгівлі в розібраному вигляді;
 • динаміка та особливості розвитку торгівлі продукцією інтелектуальної власності.
 • Україна на світовому ринку товарів і послуг.
 • Характеристики форм міжнародної торгівлі за специфікою регулювання.

Література: 57, 7, 25, 34, 37, 46, 47, 52, 54 (див. розділ «Рекомендована література»).
Тема 3. Методи міжнародної торгівлі
Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Порівняльна характеристика методів міжнародної торгівлі.
 • Типізація і особливості транзитної торгівлі.
 • Основні види торгового посередництва.
 • Торгівля через організовані ринки:
 • міжнародні товарні біржі — організація торгів, види та класифікація операцій;
 • міжнародні аукціони — основні етапи проведення та товарна структура;
 • міжнародні тендери — порядок проведення і типізація;
 • міжнародні виставки та ярмарки.
 • Участь України в роботі організованих товарних ринків.

Література: 57, 7, 22, 34, 36, 42, 46, 51, 52, 54 (див. розділ «Рекомендована література»).
Тема 4. Регулювання міжнародної
торгівлі

Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Загальні рівні регулювання міжнародної торгівлі.
 • Адміністративні методи регулювання міжнародної торгівлі та їх характеристики.
 • Класифікація та загальні риси економічних методів регулювання міжнародної торгівлі.

Практичне заняття 2 (2 год.)

 • Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.
 • Загальні принципи, процедура регулювання міжнародних торгових відносин, етапи приєднання до організації.
 • Характеристика проблем співробітництва України з міжнародними торговельними організаціями.

Література: 57, 1, 7, 25, 33, 34, 35, 37, 38, 46, 50, 55 (див. розділ «Рекомендована література»).

Розділ ІІ. Міжнародні комерційні контракти

Тема 1. Основні параметри міжнародних
комерційних контрактів

Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Міжнародна комерційна операція: поняття, об’єкт і суб’єк­ти, етапи проведення.
 • Основні принципи та юридичні терміни визначення міжнародного комерційного контракту.
 • Порядок укладання та виконання міжнародних комерційних контрактів.

Практичне заняття 2 (2 год.)

 • Структура та зміст міжнародного комерційного контракту.
 • Основні типові форми міжнародного контракту.
 • Умови контракту.

Література: 57, 5, 6, 7, 12, 13, 58 (див. розділ «Рекомендована література»).
Тема 2. Система міжнародних
комерційних контрактів

Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Основні підходи до класифікації міжнародних комерційних контрактів.
 • Характеристики та основні риси комерційних контрактів купівлі-продажу товарів.
 • Міжнародні комерційні контракти, що обслуговують реалізацію форм торговельних відносин:
 • контракти у сфері торгівлі сировиною;
 • контракти купівлі-продажу готових промислових виробів;
 • контракти у сфері зустрічної торгівлі;
 • контракти купівлі-продажу послуг.

Література: 57, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 52, 58 (див. розділ «Рекомендована література»).
Тема 3. Виконання міжнародних
комерційних контрактів

Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Види зобов’язань і процес виконання контракту.
 • Характеристика техніко-юридичної стадії виконання міжнародних комерційних контрактів.
 • Документарне забезпечення процесу виконання контракту.
 • Основні способи забезпечення виконання зобов’язань за контрактом.

Література: 57, 7, 10, 20, 58 (див. розділ «Рекомендована література»).
Тема 4. Особливості нормативно-правового
регламентування укладання міжнародних
комерційних контрактів

Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Правові основи укладання міжнародних комерційних контрактів: загальні та спеціальні конвенції.
 • Порівняльна характеристика і зміст основних нормативних документів міжнародних організацій.
 • Основні правила тлумачення контрактів.

Література: 57, 4, 5, 58 (див. розділ «Рекомендована література»).
Тема 5. Врегулювання міжнародних
комерційних контрактів

Практичне заняття 1 (2 год.)

 • Основні переваги міжнародного арбітражу.
 • Європейська практика арбітражного розслідування комерційних справ.
 • Характеристика та специфічні особливості Американського арбітражу.
 • Процедура врегулювання торгових суперечок ВТО/МТП.

Література: 57, 4, 16, 31, 45, 58 (див. розділ «Рекомендована література»).

 КОНТРОЛЬНІ ЗАДАЧІ ТА ЗАВДАННЯ
ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ

 

ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ I
І. Ціни в міжнародній торгівлі

Задача 1

Умова. Зовнішньоторговельна фірма з Гамбурга одержала від торгового дому імпортера, розташованого в Сіднеї, замовлення на постачання 100 електроприладів. На основі пропозиції цін на умовах СІФ імпортер розраховує на торгову надбавку в 12%. Транспортування триватиме, за припущеннями, 32 дні. Гамбурзька зовнішньоторговельна фірма займається пошуком пропозицій від різних виробників і обирає якнайвигідніші умови:

 • ціна 100 одиниць приладів зі складу в Дортмунді з пакуванням і транспортуванням 400 000 Euro;
 • знижка за кількість з боку виробника 5% і знижка «сконто» 2% в разі сплати протягом 10 днів;

Зовнішньоторговельна фірма працює з торговою надбавкою 16%. Вартість банківських послуг 1,5%.
З транспортуванням товару до Сіднея пов’язані такі витрати:

 • експедиторські витрати від Дортмунда до Сіднея дорівнюють 18 660 Euro;
 • вантажно-розвантажувальні витрати 2 150 Euro;
 • оформлення митної документації 870 Euro;
 • розмір страхової премії 3100 Euro.

Завдання. Складіть експортну калькуляцію та розрахуйте ціну імпортера у Сіднеї. На скільки може скоротитися розрахована ціна в разі здійснення прямого експорту?
Задача 2
Умова. Німецький імпортер вина завдяки торговому маклеру одержує вигідну пропозицію на постачання 25 000 л марокканського високоякісного червоного вина в бочках за загальною ціною 14 500 дол. з урахуванням призначених 4% комісійних маклеру.
Марокканське вино подібної якості матиме попит на німецькому ринку за умови вартості однієї пляшки вина місткістю 0,7 л не більше 2,5 Euro. Крім того, імпортер обчислює свої майбутні витрати з урахуванням витрат на утримання власного складу в Гамбурзі, що дорівнюють 2,3 тис. Euro. Одночасно він одержує пропозицію від експедиційної компанії з транспортування вина з плантацій до складу в Гамбурзі включно, вартість якого 6 518 Euro.
Через страхову компанію імпортер одержує ще одну пропозицію на укладання угоди зі страхування з виплатою премії в сумі 410 Euro, розмір якої залежить від орендної вартості складу в Гамбурзі.
Транспортні накладні витрати становлять 550 Euro, сукупні витрати з митного очищення в Марокко та Німеччині — 1200 Euro. Інші витрати, включаючи процедуру одержання сертифіката якості, складуть 400 Euro.
На складі в Гамбурзі природні збитки становлять 400  л. Крім того, розлив вина в пляшки по 0,7 л, маркування й пакування в картонні коробки по 6 пляшок передбачаються на складі в Гамбурзі, що потягне додаткові витрати в розмірі 10 375 Euro. У ході цього процесу виникають втрати в середньому 1,2% від загальної кількості.
Імпортер калькулює прибуток у розмірі 25% від собівартості, надаючи своїм оптовим покупцям 5%-ву знижку за кількість, знижку «сконто» 2%, а середній розмір кредиторської ставки становить 14%. Тривалість транспортування до складу в Гамбурзі — 14 днів, термін від надходження вина до моменту його готовності до продажу — 20 днів, термін зберігання на складі — 36 днів.
Завдання.
1. Складіть калькуляцію та розрахуйте вартість продукту на складі в Гамбурзі.
2. Складіть калькуляцію збуту та розрахуйте вартість пляшки вина 0,7 л, за якої продукція користуватиметься попитом на німецькому ринку.
Задача 3
Умова. Автомобілебудівна фірма отримали на вибір три пропозиції субпостачальників, що поставляють комплектуючі вироби — амортизатори. Для зіставлення конкуруючих моделей амор­тизаторів обрано 5 незалежних параметрів — ціну, вагу, безпеку, естетичність вигляду, надійність. Значення параметрів для всіх трьох моделей наведені в табл. 1.
Таблиця 1
ПАРАМЕТРИ КОНКУРУЮЧИХ МОДЕЛЕЙ
АВТОМОБІЛЬНИХ АМОРТИЗАТОРІВ


Показники

Ціна,
дол.

Вага,
кг

Безпека, бали

Естетичність
вигляду, бали

Надійність,
бали

Межа значень параметра
Коефіцієнт вагомості
параметра*
Модель 1
Модель 2
Модель 3

20

8
17,56
9,95
14,47

10

3
9,7
6,2
6,09
8
7
74
4
9
7

0,75

6
0,96
0,81
0,9

* Визначений експертним способом.
Завдання. Оцінити конкурентоздатність моделей через інтегральну оцінку якості амортизаторів.
Задача 4
Умова. Предметом зовнішньоторговельної операції є стандартні трифазні асинхронні електродвигуни потужністю 15 квт, 1500 об/хв, 380/660 В звичайного виробництва. Склад конкурентних параметрів наведений у табл. 2.
Таблиця 2
КОНКУРЕНТНІ ПАРАМЕТРИ


Предмет
угоди

Стандартний трифазний асинхронний електродвигун
потужністю 15 квт, 1500 об/хв, 380/360 В звичайного виробництва

Фірма-продавець

Howker Siddeley Electric Motors

Relians Electric

Schorch

Esmac

Країна

Велика
Британія

США

Німеччина

Фінляндія

Джерело
інформації

Каталоги
фірм

Каталоги
фірм

Каталоги
фірм

Каталоги
фірм

Базисні умови постачання

FOB
Лондон

FOB
Філадельфія

DAF
Німеччина

EXW

Валюта ціни

Фунт
стерлінгів

Американсь-
кий долар

Німецька
марка

Фінська
марка

Ціна одиниці продукції

310

750

4340

6530

Рік дії ціни

1992

1991

1998

1995

Надана
знижка, %

10

20

50

55

Усі двигуни є цілком технічно порівнянними.
Вартість фрахту і страхування такого товару, як електродвигуни, становить:

 • між портами України та портами Західної Європи, Близького Сходу, Північної Африки 3—5%;
 • між портами України та портами Америки, Японії, Індії, Південно-Східної Азії 6—8%;
 • провіз територією країни 2%.

Для приведення цін по термінах конкурентних параметрів і планованих угод до порівнянного значення варто скористатися умовними показниками зміни індексу експортних цін на електродвигуни, єдиними для всіх постачальників.
Таблиця 3
ІНДЕКСИ ЕКСПОРТНИХ ЦІН
НА ЕЛЕКТРОДВИГУНИ з 1988 по 1998 р.


Роки

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Індекси

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Для процедури приведення цін до порівнянного значення необхідно враховувати комерційні знижки при замовленні кількості:

 • понад 100 штук — 2%;
 • понад 500 штук — 5%;
 • понад 1000 штук — 10%.

Розподіл конкурентних матеріалів по підгрупах.
Підгрупа експортерів:
1. Howker Siddeley Electric Motors. Abriged Pricelist (прейскурант).
2. Industrial Motors Catalog. Reliance Electric (прейскурант).
3. Schoreh Preisverzeichnis (прейскурант).
4. Esmac Hinnasto (прейскурант).
Підгрупа імпортерів:
1. AEG Motoren Preiablatt zum Katalog (прейскурант до каталогу).
2. Контракт № 89/0540744-254 (специфікації до контракту).
3. Пропозиція австрійської фірми Elm.
4. Koneisto (прейскурант).
5. DORNHOFF and Co GMBH (прейскурант).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.