лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях народного господарства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

Вступ.................................. 3
Типова програма дисципліни «Бухгалтерський облік
у галузях народного господарства»................. 5
Розділ 1. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі..... 8
Термінологічний словник ключових понять теми,
що характеризують торговельну діяльність з визначенням
їх сутності............................ 8
Тема 1. Основи організації та бухгалтерського обліку в торгівлі 9
Методичні вказівки........................... 9
1.1. Організація торговельної діяльності........... 10
1.2. Організація бухгалтерського обліку в торгівлі..... 11
1.3. Формування цін на товари, контроль за їх дотриманням 13
1.4. Ліцензування і патентування окремих видів
торговельної діяльності.................. 15
1.5. Застосування Регістраторів розрахункових операцій (РРО) в обліку торговельної діяльності  19

Контрольні запитання........................ 21

Завдання для самостійного виконання................ 22
Тема 2. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі....... 23
Методичні вказівки.......................... 23
2.1. Облік надходження товарів............... 23
2.1.1. Порядок приймання товарів, придбаних
у постачальників.................... 23
2.1.2. Облік операцій, пов’язаних з придбанням товарів
у постачальників.................... 29
2.1.3. Облік нестачі, виявленої при прийманні товарів... 32
2.1.4. Порядок обліку, розподілу і списання транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням товарів......................... 34
2.1.5. Облік надходження товарів з інших джерел..... 37
2.1.6. Організація обліку товарних запасів на складах
і в бухгалтерії...................... 37
2.2. Облік реалізації товарів................. 40
2.2.1. Методи оцінки вибуття товарів............ 40
2.2.2. Форми реалізації товарів, що застосовуються
підприємствами оптової торгівлі........... 42
2.2.3. Облік реалізації товарів зі складів і баз підприємств
оптової торгівлі.................... 43
2.2.4. Облік реалізації товарів транзитом.......... 47
2.2.5. Облік реалізації товарів у порядку обміну
на інші активи..................... 53
2.3. Облік іншого вибуття товарів.............. 58
Контрольні запитання........................ 60
Завдання для самостійного виконання................ 61
Тема 3. Облік товарних операцій у роздрібній торгівлі..... 67
Методичні вказівки.......................... 67
3.1. Облік надходження товарів у підприємства роздрібної торгівлі 68
3.2. Облік реалізації товарів уроздріб............ 72
3.3. Облік торгових націнок на товари, порядок їх розподілу
і списання........................ 73
3.4. Облік торгових знижок з вартості товарів....... 77
3.5. Облік реалізації товарів у розстрочку.......... 85
3.6. Облік операцій, пов’язаних з поверненням товарів.. 90
3.7. Особливості обліку тари в торгових підприємствах.. 96
3.8. Облік переоцінки товарних запасів на дату балансу. 101
3.9. Облік реалізації товарів у комісійній торгівлі..... 105
3.10. Облік товарних втрат у торгівлі........... 111
Тема 4. Облік витрат операційної діяльності торгових
підприємств
........................ 123
Тема 5. Облік фінансових результатів операційної діяльності
торгових підприємств
.................. 131
Рекомендовані джерела....................... 134
Контрольні запитання........................ 135
Завдання для самостійного виконання............... 136
Розділ 2. Особливості організації бухгалтерського обліку
в будівництві
....................... 151
Термінологічний словник ключових понять теми щодо
обліку доходів і витрат підрядників за будівельними
контрактами......................... 151
Тема 1. Основи організації та бухгалтерського обліку
в будівництві
........................ 151
1.1. Організаційні форми будівництва........... 151
1.2. Основи організації бухгалтерського обліку
в будівництві...................... 153
1.3. Організація обліку доходів і витрат у підрядних
будівельних організаціях................ 155
1.4. Облік витрат на будівництво у забудовника..... 165
Рекомендовані джерела....................... 167
Контрольні запитання........................ 167
Завдання для самостійного виконання............... 168
Розділ 3. Особливості бухгалтерського обліку
в сільськогосподарських підприємствах
....... 170
Методичні вказівки......................... 170
Тема 1. Основи організації та обліку в сільськогосподарських підприємствах  170
1.2. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції
рослинництва...................... 172
1.2.1. Організація синтетичного й аналітичного обліку
затрат рослинництва та виходу продукції...... 172
1.2.2. Калькулювання собівартості продукції рослинництва 176
1.2.3. Коригування планової собівартості продукції
рослинництва до фактичної собівартості в кінці року 179
1.3. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва   180
1.3.1. Організація синтетичного й аналітичного обліку
затрат тваринництва та виходу продукції...... 180
1.3.2. Калькулювання собівартості продукції тваринництва 183
1.3.3. Коригування планової собівартості продукції
тваринництва до фактичної собівартості в кінці року 192
Рекомендовані джерела....................... 194
Контрольні запитання........................ 194
Завдання для самостійного виконання............... 195

  • Порядок оцінювання знань студентів з урахуванням
   поточної успішності
   ....................... 196
  • Поточний контроль знань студентів.............. 197
  • Підсумковий контроль знань студентів............ 198

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.