лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бухгалтерський облік у галузях народного господарства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Кредит рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».
Оскільки бартерні операції є натуральним товарообміном, за яким кількість одного або кількох товарів обмінюється на еквівалентну за контрактними цінами вартість інших товарів, то заборгованість одного учасника бартерної операції погашається взаємним заліком іншому, що в бухгалтерському обліку відображається записом:
Дебет рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Кредит рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».
Приклад відображення в обліку операцій, пов’язаних з обміном подібними активами (товарами), наведено в табл. 2.9.

Таблиця 2.9

ОБЛІК БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМІНОМ
ПОДІБНИМИ ЗАПАСАМИ (ТОВАРАМИ)


№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Дебет
рахунку

Кредит
рахунку

Балансова вартість товарів, що підлягають обміну,
дорівнює справедливій вартості

1

Списано балансову вартість товару А, переданого в порядку обміну на подібний товар А?

10 000

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

281
«Товари
на складі»

2

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості переданого товару

2000

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

641
«Розрахунки за податками»

Продовження табл. 2.9


№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Дебет
рахунку

Кредит
рахунку

3

Оприбутковано подібний актив (товар А?), одержаний у порядку обміну, за справедливою вартістю

10 000

281
«Товари
на складі»

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

4

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ, на яку оптове підприємство набуло право після останньої (заключної) операції

2000

641
«Розрахунки за податками»

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

5

Відображено погашення заборгованості між учасниками бартерної операції взаєм­ним заліком

12 000

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Балансова вартість товарів, що підлягають обміну, перевищує їх справед­ливу вартість (справедлива вартість товарів — 9000 грн)

1

Списано балансову вартість товару А, переданого в порядку бартерного обміну (справедлива вартість товару — 9000 грн)

10 000

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

281
«Товари
на складі»

2

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до справедливої вартості переданого в обмін товару (9000 ? 20 : 100)

1800

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

641
«Розрахунки за податками»

3

Оприбутковано подібний товар А?, одержаний у порядку обміну, за справедливою вартістю

9000

281
«Товари
на складі»

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

4

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ, на яку оптове підприємство набуло право після останньої (заключної) операції

1800

641
«Розрахунки за податками»

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Закінчення табл. 2.9


№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Дебет
рахунку

Кредит
рахунку

5

Списано на витрати звітного періоду суму різниці між балансовою і справедливою вартістю переданих товарів А (10 000 грн – 9000 грн)

1000

949
«Інші витрати операційної діяльності»

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

6

Відображено погашення заборгованості між учасниками бартерної операції взаєм­ним заліком

10 800

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

У разі обміну неподібними запасами (товарами), як уже зазначалося, дохід по такій операції визначається у кожного учасника бартерної операції (оскільки така операція розглядається як реалізація активів без грошових розрахунків).
У бухгалтерському обліку операції по обміну неподібними запасами (товарами) відображаються в такому порядку (табл. 2.10).

Таблиця 2.10

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБМІНОМ
НЕПОДІБНИМИ ЗАПАСАМИ (ТОВАРАМИ)


№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Дебет
рахунку

Кредит
рахунку

1

Відображено договірну (конт­рактну) вартість товарів А, переданих у порядку обміну на неподібні активи (в тому числі ПДВ — 12 000 грн)

72 000

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

702 «Дохід від реалізації товарів»

2

Відображено суму податкового зобов’язання по ПДВ, визначену за встановленою ставкою до контрактної вартості товарів (без ПДВ) [(72 000 – 12 000) ? 20 : 100)]

12 000

702 «Дохід від реалізації товарів»

641
«Розрахунки за податками»

3

Списано за балансовою вартістю передані в порядку об­міну товари

56 000

902
«Собівартість реалізованих товарів»

281
«Товари
на складі»

4

Оприбутковано за контракт­ною вартістю одержані в по­рядку обміну неподібні активи (виробничі запаси — пальне)

60 000

203
«Паливо»

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Закінчення табл. 2.10


№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

Дебет
рахунку

Кредит
рахунку

5

Відображено суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство набуло право після останньої (заключної) операції

12 000

641
«Розрахунки за податками»

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

6

Відображено погашення заборгованості між учасниками бартерної операції взаєм­ним заліком

72 000

631
«Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

361
«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

7

Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати:

 

 

 

 

— собівартість реалізованих у порядку бартерного обміну товарів

56 000

791
«Результат операційної діяльності»

902
«Собівартість реалізованих товарів»

 

— суму чистого доходу по бартерній операції (за вирахуванням ПДВ)

60 000

702
«Дохід
від реалізації
товарів»

791
«Результат операційної
діяльності

8

Визначено і списано фінансовий результат (прибуток) по бартерній операції

4000

791
«Результат операційної діяльності

441
«Прибуток нерозподілений»

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.