лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Державний фінансовий контроль

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Передмова.......................................... 3
1. Навчальна програма дисципліни..................... 5
2. Навчально-методичне забезпечення за темами
дисципліни
.......................................... 17
Тема 1. Суть і функції державного фінансового контролю..... 17
1.1. Методичні поради до вивчення теми.................. 17
1.2. Навчальні завдання............................... 36
1.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю............................................ 37
1.4. Рекомендована література за темою................... 38
Тема 2. Контрольно-ревізійний процес: планування та органі-
зація здійснення....................................... 39
2.1. Методичні поради до вивчення теми.................. 39
2.2. Навчальні завдання............................... 52
2.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю............................................ 56
2.4. Рекомендована література за темою................... 57
Тема 3. Контроль виконання місцевих бюджетів у фінансових
органах.............................................. 58
3.1. Методичні поради до вивчення теми.................. 58
3.2. Навчальні завдання............................... 67
3.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю............................................ 70
3.4. Рекомендована література за темою................... 71
Тема 4. Контроль виконання кошторисів бюджетних установ.. 72
4.1. Методичні поради до вивчення теми.................. 72
4.2. Навчальні завдання............................... 91
4.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю............................................ 99
4.4. Рекомендована література за темою................... 99
Тема 5. Контроль грошових коштів, розрахунків та кредитних
операцій............................................ 100
5.1. Методичні поради до вивчення теми................. 100
5.2. Навчальні завдання.............................. 129
5.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 141
5.4. Рекомендована література за темою.................. 142
Тема 6. Контроль основних засобів і нематеріальних активів.. 143
6.1. Методичні поради до вивчення теми................. 143
6.2. Навчальні завдання.............................. 154
6.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 160
6.4. Рекомендована література за темою.................. 161
Тема 7. Контроль запасів............................. 162
7.1. Методичні поради до вивчення теми................. 162
7.2. Навчальні завдання.............................. 172
7.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 178
7.4. Рекомендована література за темою.................. 179
Тема 8. Контроль витрат основної діяльності.............. 180
8.1. Методичні поради до вивчення теми................. 180
8.2. Навчальні завдання.............................. 191
8.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 197
8.4. Рекомендована література за темою.................. 197
Тема 9. Контроль доходів і фінансових результатів діяльності
підприємницьких структур.............................. 198
9.1. Методичні поради до вивчення теми................. 198
9.2. Навчальні завдання.............................. 216
9.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 223
9.4. Рекомендована література за темою.................. 224
Тема 10. Контроль статутної діяльності та фінансового стану
підприємницьких структур.............................. 225
10.1. Методичні поради до вивчення теми................ 225
10.2. Навчальні завдання............................. 245
10.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 254
10.4. Рекомендована література за темою................. 255
Тема 11. Контроль стану обліку, внутрішньогосподарського
контролю та звітності.................................. 256
11.1. Методичні поради до вивчення теми................ 256
11.2. Навчальні завдання............................. 266
11.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 270
11.4. Рекомендована література за темою................. 271
Тема 12. Податковий контроль платників податків за розрахун-
ків з бюджетом....................................... 272
12.1. Методичні поради до вивчення теми................ 272
12.2. Навчальні завдання............................. 288
12.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 291
12.4. Рекомендована література за темою................. 292
Тема 13. Контроль виконання Державного бюджету в системі
казначейства України.................................. 293
13.1. Методичні поради до вивчення теми................ 293
13.2. Навчальні завдання............................. 306
13.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 307
13.4. Рекомендована література за темою................. 308
Тема 14. Контроль ефективності використання коштів держав-
ного бюджету Рахунковою палатою при Верховній Раді України. 310
14.1. Методичні поради до вивчення теми................ 310
14.2. Навчальні завдання............................. 324
14.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 325
14.4. Рекомендована література за темою................. 326
Тема 15. Відомчий фінансовий контроль у системі виконавчої
влади.............................................. 326
15.1. Методичні поради до вивчення теми................ 326
15.2. Навчальні завдання............................. 333
15.3. Перелік програмних питань для поточного та підсумкового
контролю........................................... 333
15.4. Рекомендована література за темою................. 334
3. Завдання для поточного та підсумкового контролю..... 335
4. Тематика рефератів та вимоги до їхнього написання.... 357
5. Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни..... 360
6. Список літератури............................... 363
7. Додатки....................................... 367

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.