лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Загальний поділ праці, спеціалізація та кооперування виробництва в розвиненій ринковій економіці здебільшого приводять до того, що підприємства не виконують усього виробничого циклу — від сировини до готового виробу. Найчастіше виробничий процес здійснюється кількома виробництвами різних фірм, кожне з яких виконує одну із виробничих операцій (стадій обробки матеріалу). У міру наближення до завершення виготовлення кінцевого продукту вироб­ничий процес, по суті, перетворюється на складання готових вузлів та агрегатів, що їх купують у різних постачальників. Характерним прикладом є сучасна автомобільна промисловість, виготовлення телевізорів, електронної та складної електропобутової техніки. Ці підприємства, як правило, купують необхідні вузли та агрегати в багатьох постачальників. Придбання цих відносно не складних компо­нентів не справляє великих труднощів, оскільки більшість із них стандартизовані (автомобільні шини, елементна база, електродвигуни). Проте виробник кінцевої продукції, укладаючи контракти з постачальниками, намагається вибрати таких, які гарантують якість комплектуючих елементів та своєчасність їх поставки. Нині такою гарантією вважають наявність на підприємствах-постачальниках системи управління якістю продукції, розробленої відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ІСО 9000. Крім цього, виробник продукції намагається зменшити кількість постачальників, але зберегти кілька джерел надходження необхідних вузлів та агрегатів. Такий підхід дає змогу здійснювати постійний контроль за дотриманням постачальниками прийнятих зобов’язань щодо термінів та якості поставки, звести до мінімуму обсяги виробничих запасів.
Основні матеріали є органічною складовою готових виробів або своєю присутністю безпосередньо впливають на виробничий процес (наприклад хімічні каталізатори). Для переважної більшості основних матеріалів діє система державних або галузевих стандартів, які встановлюють вимоги до їхньої якості, методів контролю, правил збереження та транспортування. Тому головними чинниками вибору продавців основних матеріалів є відповідність матеріалів технічним вимогам виробництва, розумні ціни та налагоджений процес після­продажного технічного обслуговування.
Допоміжні матеріали не становлять матеріальної основи готового виробу. Вони використовуються під час виробничих процесів та управління ними або полегшують ділову організацію праці. До них найчастіше належать фарби, мило та миючі засоби, мастильні матеріали, обтирочні матеріали, канцелярське приладдя. Широке використання допоміжних матеріалів у різних галузях уможливлює застосовування методів їх продажу, аналогічних із маркетингом спо­живчих товарів.
Сировинні товари — це первинні товари для промисловості. Як правило, виробник сировини виконує лише такі обробні операції, що полегшують її використання та перевезення або приводять її у відповідність з вимогами чинних стандартів. Сировина може бути мінеральною та натуральною. До мінеральної відносять паливно-енерге­тичну (нафту, природний газ, вугілля, уран), горно-хімічну (руди, природну сірку тощо) сировину. Сюди також належить сировина для виробництва будівельних матеріалів. Натуральною сировиною вважають природні декоративні матеріали, сільськогосподарські продукти, лікарські рослини, сировинні продукти скотарства, бджільництва, а також сировину лісової та рибної промисловості тощо. Стосовно цих товарів покупці особливо цінують надійність постачальника. Слід також зазначити, що саме основні товари, особливо високотехнологіч­ні та тривалого використання, створюють потреби в послугах. Залежно від властивостей виробу потреби в послугах можуть передбачати:
– транспортування та складування;
– встановлення або монтаж;
– технічне обслуговування та налагодження;
– чищення та відновлення зовнішнього вигляду;
– екологічно адекватну утилізацію.
Детальнішу характеристику товарів виробничого призначення пропонують відомі вчені Дж. Р. Еванс та Б. Берман (табл. 2) [19].
Таблиця 2
Характеристика товарів виробничого призначення

 

Тип товарів

 

промис­лові уста­новки

додаткове обладнання

сировина

компоненти

виготовле­ні деталі

запаси, які
необхідні для повсякденного функціонування організації

Рівень прийняття рішень

Високий

Середній

Низький

Низький

Низький

Найнижчий

Відносні витрати

Високі

Середні

Низькі

Низькі

Низькі

Найнижчі

Швидкість споживання

Дуже низька

Низька

Висока

Висока

Висока

Висока

Чи стає органічною частиною кінцевого продукту

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Чи зміню­ється фор­ма товару

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Головне бажання споживачів

Тривалість виробни­чого процесу

Сучасність обладнання

Стабіль­ність, відповідність ціни, відповідність гатунку

Стабіль-
ність, відповідність ціни, відповідність спе­цифікаціям

Стабіль­ність, від­повідність ціни

Стабільність, відповідність ціни матеріа­лів

Слід також зазначити, що попит на товари промислового при­значення має цільовий (вторинний) характер. У розвинутій ринковій економіці такий попит здебільшого є похідним від попиту на споживчі товари або послуги, для виробництва яких потрібні те чи те обладнання, вузли, агрегати, сировина й матеріали. Зрозуміло, що кон’юнктурні коливання першого різновиду товарів та послуг спричиняють адекватні зміни випуску продукції виробничо-технічного призначення. Попит на товари, які використовуються для ремонту та технічного обслуговування промислового обладнання, залежить від загального рівня ділової активності й визначається збутом усього асортименту промислових товарів. Водночас попит на обладнання є менш залежним від коливань цін, ніж попит на матеріали, вузли, агрегати тощо. На відміну від товарів широкого вжитку, головними чинниками, спонукальними мотивами, які визначають прийняття рішень щодо придбання продукції виробничо-технічного призначення є його якість, рівень технічного обслуговування, ціна.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.