лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Зростання обсягів послуг у світовій економіці пояснюється поліпшенням добробуту населення, збільшенням у нього вільного часу, технічним ускладненням багатьох товарів, що потребують після­продажного технічного обслуговування. На жаль, сфера послуг в Україні ще перебуває на низькому рівні. Про це свідчать результати дослідження Європейського банку реконструкції та розвитку (табл. 1).
Таблиця 1
Питома вага працівників різних сфер народного
господарства в 1996 р.


Країни

Сфера послуг

Промисловість

Сільське та лісове господарство

США

71,1

26,2

2,7

Англія

67,7

29,8

2,5

Франція

64,2

29,4

6,2

Японія

58,6

33,8

7,6

Україна

33,1

45,1

21,8

Послуги також є об’єктами продажу, але нематеріальність багатьох із них робить їх вибір для споживача складнішим, ніж вибір реального товару. Виробник послуг має більшу взаємодію зі споживачем, зміст послуг індивідуалізований, а їхня природа здебільшого не дозволяє і не потребує збереження, пакування, перевезень. Багато послуг взагалі неможливо відокремити від того, хто їх надає (лікар, учитель, юрист).
Придбання виробів короткочасного використання та послуг супроводжується частими контактами покупця і продавця. Це створює умови для формування у споживачів «прихильності до марки». Зрозуміло, що обов’язковою передумовою цього є висока якість продук­ції та культура обслуговування.
Вироби тривалого використання, а тим більше виробничого призначення, потребують більших зусиль щодо організації продажу та формування «прихильності до марки».
На підставі поведінки покупців, їхніх звичок щодо споживання розрізняють такі товари:
1. Повсякденного попиту, що купують, витрачаючи мінімальні зусилля на їх порівнювання між собою (хліб, господарські дрібниці). Додатково ці товари поділяють на:

  • товари постійного попиту (які купують регулярно — сіль, цукор, чай, кава);
  • товари імпульсивної купівлі (які купують незаплановано під впливом невідкладних потреб без попереднього пошуку та порівняння — цигарки, жувальна гумка або періодичні видання на лотку роздрібного продавця):
  • товари для нагальних потреб (купівля парасольки під час зливи, обігрівачів за великих морозів, електроліхтариків за аварії електромережі).

2. Ретельного вибору, для придбання яких покупець ретельно порівнює з аналогічними товарами якість, ціну, зовнішнє оздоблення та інші ринкові характеристики. Серед цих товарів є схожі (телевізо­ри, холодильники, комп’ютери) і несхожі (взуття, одяг, меблі) вироби.
3. Престижні товари, які або справді мають унікальні характерис­тики, або асоціюються з назвою відомої фірми-продуцента (парфу­ми відомих французьких фірм, японська електроніка).
4. Товари пасивного попиту, до яких покупці з різних причин не виявляють інтересу (через надто високі ціни, недостатню поінформованість, відсутність реклами тощо).
Товари виробничого призначення класифікуються за такими гру­пами: основне обладнання; допоміжне обладнання; вузли та агрегати; основні матеріали; допоміжні матеріали та сировина.
Як правило, придбання основного обладнання ототожнюється з актом капіталовкладення. До цієї категорії товарів належать генератори, важкі верстати та агрегати тощо. Основне обладнання підрозділяють на дві великі групи: універсальні (багатоцільові, стандартні) і спеціалізовані (нестандартні) машини. Універсальне обладнан­ня використовується в багатьох галузях промисловості чи в окремих виробництвах для виконання різних видів робіт. Навпаки, спеціалізовані машини конструюються та виготовляються для виконання лише однієї технологічної операції. Конструктивна необоротність спеціалізованого обладнання унеможливлює його подальше використання, якщо кінцевий продукт (готові вироби) оновлюється чи змінюється в інший спосіб. Відносна гнучкість універсального обладнання розширює можливі сфери його застосування, спрощує обсяги попереднього техніко-економічного аналізу та переговорів покупців з продавцями щодо його придбання.
Зрозуміло, що вартість допоміжного обладнання значно нижча ніж основного. Пояснюється це тим, що більшість видів допоміжного обладнання є стандартизованими, що робить його придатним для виконання кількох технологічних операцій. Наприклад, невеликі токарні верстати, електродвигуни, трактори можуть використовуватися на різних стадіях виробничих процесів та в різних галузях. Тому попит на це обладнання досить високий і не обмежується однією галуззю. У зв’язку з цим його продаж передбачає створення розгалуженішої збутової мережі як порівняти з основним обладнанням. Зрозуміло також, що взаємозв’язок виробника (продавця) з покупцем більш тісний, що сприяє успішній діяльності з формування у споживачів «прихильності до марки».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.