лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Праця з власними службами стосується питань:

 • вивчення можливостей використання наявних та визначення необхідних перспективних удосконалень технологічних процесів;
 • забезпечення створення товарів з урахуванням уточнених вимог споживачів.

Останнє особливо важливо нині, коли виробництво товарів все більше набуває ознак дрібносерійного (одиничного). Тому головним напрямком удосконалення технологічних процесів вважається запровадження гнучких виробничих систем (ГВС). Такі системи є сукупністю (у різних комбінаціях) обладнання з числовим програмним управлінням (ЧПУ), роботизованих технологічних комплексів, гнуч­ких виробничих модулів, окремих одиниць технологічного обладнання та систем, що забезпечують їх функціонування в автоматичному режимі протягом відповідного часу. Гнучкі виробничі системи мають здатність до автоматизованого налагоджування за виробництва виробів довільної номенклатури. На відміну від конвеєрів, що мають вузьку спеціалізацію, ГВС забезпечують виготовлення продукції невеликими партіями, номенклатура та обсяги яких можуть змінюватися відповідно до вимог окремих сегментів ринку. ГВС скла­даються із таких підсистем:
– автоматизована технологічна підсистема, яка виконує головні технологічні операції виробництва;
– автоматизована транспортно-складська підсистема, що забезпечує складання, збереження, тимчасове накопичення, розвантаження та доставку необхідних складових продукції та технологічного оснащення;
– автоматизована транспортна підсистема, за допомогою якої досягається переміщення матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, деталей, інструментів та оснащення, а також усунення відходів виробництва;
– автоматизована складська підсистема, що забезпечує прийман­ня, накопичення і збереження нормативного запасу, видачу у виробництво та облік заготовок, напівфабрикатів, комплектуючих, готових виробів, пристосувань, інструменту, тари з метою забезпечення ритмічного процесу виробництва;
– автоматизована підсистема управління, до складу якої входять засоби обчислювальної техніки та програмного забезпечення.
Запровадження ГВС у вітчизняній промисловості є однією з головних передумов її оновлення й удосконалення.
Одночасно розробляються заходи щодо збуту: від реклами до сервісного обслуговування.
Усі ці етапи мають здійснюватися швидко, оскільки витрати на створення нового товару повинні окупитися ще до того, як він за­старіє і втратить попит внаслідок появи на ринку нових конкуруючих виробів. Досвід провідних фірм, які виготовляють складну побутову техніку, свідчить, що запізнення на рік на етапі проектно-конструк­торських робіт може призвести до зменшення прибутку більше ніж у два рази. Значне скорочення цих термінів і забезпечує використання систем автоматизованого проектування (САПР) та гнучких виробничих систем (ГВС).
Головними передумовами комерційного успіху інноваційного продукту є також органічне та збалансоване поєднання ефективних науково-дослідних робіт, виробництва та маркетингу. Передовсім це досягається активною взаємодією та заінтересованістю людей, що беруть участь у розробці, наявністю в творчому колективі сильного лідера, достатнім фінансуванням. Неабияке значення мають також чітко визначені цілі інноваційної діяльності, наявність відповідних стратегічних планів у підприємства.
У сучасному інноваційному процесі особливе місце належить службі маркетингу. Маркетологи залучаються до всіх етапів інноваційного процесу з різним рівнем відповідальності (табл. 13).
Таблиця 13
Участь служби маркетингу в інноваційному процесі


Етапи інноваційного процесу

Рівень відповідальності
служби маркетингу

Визначення мети

Погодження

Генерування ідей

Відповідальність

Вибір вихідної мети

Відповідальність

Розроблення концепції нового продукту та проекту

Погодження

Оцінювання концепції продукту

Погодження

Дослідження ринку та маркетингове планування

Відповідальність

Дослідне виробництво

Погодження

Поточне оцінювання продукту

Відповідальність

Ринкові випробування

Відповідальність

Комерційне виробництво

Відповідальність

Комерційний збут

Відповідальність

Слід зазначити, що системне та комплексне маркетингове забезпечення нового товару значно підвищує ймовірність його комерційного успіху на ринку. У цьому разі економічні наслідки запровадження новації не обмежуються лише прибутком, який отримує фірма. Здебільшого сам факт виробництва та реалізації такого товару стає об’єктом пильної уваги з боку інших фірм, котрі мають бажання придбати ліцензії на право виробництва нової продукції. Тобто досягається ефект не одного, а двох товарів, тому що ліцензія також є різновидом товару на відповідному ринку.


Контрольні питання
 • Основні завдання планування продукту.
 • Головні критерії визначення нового товару.
 • Параметричні ряди та асортиментний набір товарів.
 • Міжнародний досвід інформаційного забезпечення створення нової наукомісткої та високотехнологічної продукції.
 • Генерація ідеї нової продукції.
 • Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту нового товару.
 • Оцінка економічної доцільності виробництва нової продукції.
 • Проектування та випробування нового товару. Розвиток виробництва і збуту нового продукту.
 • Зміст і процедури участі маркетингових служб у плануванні та розробці нового товару.

_______________________________

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.