лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

5.4. Етапи планування нового продукту

Процедура перевірки і відбору нових товарів (від виникнення ідеї до випуску продукції) є органічним поєднанням кількох етапів.
1. Генерування (розробка) ідеї. Задум нових товарів виникає або як наслідок процесу цілеспрямованого пошуку, або випадково. Вихідним джерелом можуть бути: інтерв’ю, спостереження за спорідненими товарами на виставках чи ярмарках, звіти і пропозиції торгових агентів, дослідження недоліків продукції, що виробляється, вивчення тенденцій у розробці нових виробів конкуруючих фірм, аналіз патентної інформації, з’ясування думок експертів з питань техніки та технології, оцінка власних переваг і слабкостей. Тобто як джерело ідей нових товарів та послуг можна застосовувати різні методи, але тільки такі, що дають змогу передбачати еволюцію потреб, а не пасивно реагувати на вимоги ринку. Це особливо важливо, коли врахувати, що, за висновками провідних західних маркетологів, 1968 року для створення одного конкурентоспроможного виробу було потрібно в середньому 58 ідей, а у 80-ті роки необхідна кількість ідей зменшилась до 7 на один виріб завдяки науковим об­грунтуванням, які базуються на практиці маркетингової діяльності. Підприємство може постійно займатися пошуком нових продуктів, однак певні обставини інтенсифікують цю діяльність. На думку французьких учених, інколи ідея, що до неї наближав увесь поперед­ній розвиток того чи того різновиду товару, з’являється раптово. Ще частіше створення нового продукту породжується розвитком технології (комп’ютери четвертого, п’ятого поколінь). Зміни також можливі внаслідок варіювання вимог ринку (мода, автомобільні салони). Крім того, дослідницькі підрозділи фірми, які діють у різних напрямках, також здатні до розробки ідей нових продуктів, що породжуватимуть новий попит. Наприклад, найбільший попит буде забезпечено продуктам тієї фірми, яка створить пластмаси із традиційними споживчими властивостями, але котрі швидко розкладатимуться без негативного впливу на довкілля [15].
Роль маркетингу у створенні нових ідей товарів постійно зростає. Пояснюється це тим, що ідея створення нового продукту, який досяг комерційного успіху, на 75 % має ринкові джерела. Наприклад, дослідження швейцарськими вченими науково-дослідної та вимірювальної техніки свідчать, що джерелом інноваційних ідей прин­ципово нових приладів на 100 %, суттєвого поліпшення — на 64 %, незначного оновлення — на 49 % був ринок [5].
Як уже зазначалося, джерелом інноваційних ідей може бути й випадковість. Керівник, спеціаліст з маркетингу, конструктор і технолог мають бути підготовлені до оцінки такого шансу, тобто не обмежуватися лише стандартними підходами. Проте співвідношення успіху від цілеспрямованої інноваційної діяльності та від випадкового відкриття становить 99,9% до 0,01%.
У процесі генерування нових ідей має місце традиційний, майже стандартний набір критеріїв:
– переваги віддають ідеям, що мають альтернативні варіанти;
– особливо цінними є ідеї з перспективою багаторазового використання;
– переваги мають ідеї, що впливають на кінцеві результати господарської діяльності;
– першочергове значення мають ідеї, інформація відносно яких достатня для вибору раціонального (оптимального) варіанта рішення;
– переваги мають ідеї, трудомісткість, терміни виконання та вар­тість матеріальних носіїв яких, не перевищують установлених обмежень.
2. Попередній аналіз можливостей виробництва і збуту. До того, як ідеї отримають конкретне втілення в товарах, вони проходять відбір у процесі аналітичного дослідження. З цією метою здійснюється оцінка середовища щодо економічних, комерційних, технологічних, правових та соціальних складових. Ретельно вивчається потенційний попит майбутніх покупців у різних сегментах ринку, їх ставлення до самої ідеї продукту, його ціни. На цій стадії йдеться лише про найбільш узагальнене прогнозування попиту на нові товари. Прогнозування попиту на споживчі товари здійснюється за допомогою різних методів. Наприклад, визначаючи місткість ринку харчових продуктів та інших товарів повсякденного попиту можна виходити із двох критеріїв: середніх норм споживання та кількості потенційних споживачів. В основу розрахунків можуть бути покладені результати опитувань, тестів тощо. Точніші результати прогнозування можна отримати за допомогою методів моделювання. У цьому разі функцію попиту визначають як середньозважений геометричний (1) або середньозважений арифметичний (2) показник.

                                                                     (1)
                        (2)
де Х1, Х2, ..., Хn — чинники, що визначають попит;
А0, А1, ..., Аn — коефіцієнти моделі.
Основними чинниками попиту вважають кількість можливих споживачів, динаміку доходів, розподіл споживачів за доходами, співвідношення та зміни роздрібних цін, час тощо. Зрозуміло, що для прогнозування треба враховувати також демографічні чинники: кількість родин, їхній соціальний стан, статевий та віковий склад. Для продукції виробничо-технічного призначення, а також товарів тривалого користування (телевізори, автомобілі, холодильники) треба додатково оцінювати чинники, що зв’язані з термінами та сезонністю експлуатації продукції, а також динаміку заміни застарілих товарів.
Беруться до уваги можливі витрати збуту. Оцінюється також кон­куренція щодо продукту і його функцій, а також місткість можливої частки ринку, імідж марки та її популярність.
Підготовка до випуску нового продукту передбачає попереднє визначення головних обмежень: максимальну тривалість термінів розробки; необхідність використання відпрацьованих виробництвом технологій та джерел матеріально-технічного постачання; припустимий рівень витрат.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.