лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

РОЗДІЛ 5

П

родукт у сучасному розумінні — це предмет і результат багатьох підприємницьких рішень. Він створюється, упроваджується на ринок, за необхідності модифікується, а за браком належних економічних передумов та комерційної доцільності знімається з виробництва. Зрозуміло, що коли ринок насичено, а конкуренція є значною, головним завданням планування продукту є створення нових товарів. Разом з цим планування продукту охоплює всю діяльність, котра дає можливість виробникам та посередникам визначити таку товарну політику фірми, яка забезпечить їй отримання прибутку. Удосконалення товару — більш вузький термін і ототожнюється з технічною діяльністю (інже­нерним мистецтвом) зі створення новацій. Кожна фірма-вироб­ник, що приймає рішення про необхідність інновації, вибирає такі варіанти рішень:

 • придбати грунтовну інформацію про новий товар або послугу (за контрактом чи ліцензією);
 • винайти товар самостійно;
 • удосконалити конструкцію або зовнішнє оформлення вже освоєного виробництвом товару чи послуги;
 • залучити інших партнерів до створення нової продукції.

Заходи, необхідні для розробки нового продукту та його впровадження на ринок, мають такий зміст та послідовність:

 • комплекс дій щодо планування продукту;
 • заходи щодо реалізації результатів інноваційного процесу.

Модифікування також є частиною планування продукту. Але з цим напрямком пов’язують також варіацію та диференціювання продукту. Варіація — це зміна попередніх властивостей продукту для посилення зв’язку між перевагами продукту та його сприйняттям споживачами. Під диференціюванням розуміють зміну продукту за умов, що попередній виріб з виробництва не знімається. Диференціювання дає змогу повніше врахувати особливості окремих ринків або їх сегментів.
Таким чином, пошук ідей є центральним елементом планування продукту. Тому в жорсткому конкурентному середовищі багато фірм саме в цьому шукають можливості отримати переваги над суперниками. З цією метою створюються спеціальні підрозділи для моніторингу технічних журналів та наукових конференцій за відповідною тематикою. Здебільшого цього не досить, оскільки розгорнута інфор­мація у відкритій пресі з’являється дуже рідко. Тому нині існують спеціальні фірми, які пропонують бази даних з інформацією, що її вибрано з тисяч періодичних видань багатьма мовами. Такий комбінований моніторинг дає змогу компанії остаточно переконатися в тім, що вона достатньо поінформована про новітні розробки і може приймати такі стратегічні рішення:
– ігнорувати нововведення;
– намагатися протидіяти нововведенням власними розробками;
– встановити оперативні зв’язки з особами чи організаціями, які лідирують у відповідній галузі.
Ефективним засобом є також зміцнення творчих зв’язків з академічними та іншими дослідними організаціями у власній державі та за кордоном для виявлення можливих «проривів» у новацію ще до того, як про це стане відомо з публікацій у спеціальних журналах. Ще одним засобом пошуку нових ідей вважають активізацію самореклами — участь у торгових ярмарках, розповсюдження рекламних проспектів, встановлення прямих контактів з консультантами з технічних винаходів. Така самореклама може підштовхнути від­повідну організацію в процесі пошуку клієнтів вибрати саме цю, а не іншу фірму. Крім цього, компанія може розмістити частину своїх досліджень та розробок в інших країнах з великим науковим потенціалом. Слід зазначити, що нині інноваційні проекти реалізуються на ринку, який інтенсивно та перманентно змінюється, оскільки вимоги споживачів стають щодалі все більш жорсткими. Тому фірмам, котрі орієнтуються на інноваційну діяльність, треба бути постійно присутніми як на ринку збуту, так і на ринку інформації. Це тим більш необхідно, коли взяти до уваги, що витрати на інноваційні проекти не можуть бути повернені у разі невдач. Виходячи з цього, інноваційна стратегія має бути спрямована на те, щоб отримати достатній прибуток від продажу продукції і, відповідно, базуватися на вимогах споживачів до неї. Зрозуміло, що за таких умов інноваційний проект повинен передбачати створення нових корисностей для покуп­ця, а не механічне нарощування функціональних властивостей виробу.
Успіх інноваційної діяльності нині все більше залежить від рівня її організації. Головними чинниками, що впливають на організацію інноваційного процесу, можна вважати:

  • рівень комунікації та обміну інформацією між усіма учасниками розробки та реалізації проекту;
  • організаційну структуру інноваційного процесу, яка дає змогу досягти необхідної відповідності між визначеними проблемами та структурами груп, що їх вирішують;
  • стиль менеджменту та характер співвідносин між учасниками інноваційного проекту, їхню готовність до ризику, загальне сприяння організації виконання технічних експериментів;
  • колективний механізм прийняття рішень, який реалізується через конфронтацію підходів та ідей.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.