лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 РОЗДІЛ 4


ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

з

поняттям інновація (нововведення) найчастіше ототожнюють: по-перше, новаторське дослідження або розробку; по-друге, зміни в стилі роботи організації з метою створення сприятливіших умов для клієнтів; по-третє, розробку нових товарів або послуг, на умовах, досконаліших ніж ті, що є нині. Усі ці напрямки найбільш успішно реалізуються за наявності достатнього інноваційного потен­ціалу. З останнім пов’язують здатність створювати наукомістку продукцію, що відповідає вимогам світового ринку. Інноваційний потенціал — це наукові, проектні та конструкторські розробки, експериментальні роботи, які стосуються нового виробництва, виготов­лення необхідного інструменту та оснащення, засобів технічного контролю. Найчастіше з інноваційним процесом ототожнюють комплекс робіт від отримання нового теоретичного знання до використання споживачем його матеріалізованого втілення в продукті (послузі). Останнє визначає необхідність установлення в інноваційному циклі зворотного зв’язку між споживачем нового товару та науковою сферою, тобто маркетингового опосередкування. З цього погляду інновацію слід вважати процесом, за якого винахід або ідея набуває економічного значення. Зміст інновації ототожнюється з чимось новим, а безпосередньо головною метою інноваційної діяльності є функція зміни. Ще на початку ХХ сторіччя австрійський вчений І. Шумпетер визначив п’ять типових змін:

 • використання нової техніки, технологічних процесів або нового ринкового забезпечення виробництва (купівля-продаж);
 • запровадження продукції з новими властивостями;
 • використання нової сировини;
 • зміни в організації виробництва та його матеріально-технічного забезпечення;
 • поява нових ринків збуту.

І. Шумпетер увів поняття інновації як зміни з метою запровадження та використання нових видів споживчих товарів, нових вироб­ничих і транспортних засобів, ринків і форм організації в промисловості. Новизна інновацій оцінюється за технологічними парамет­рами, а також з ринкових позицій. Цікавими є й міркування сучасних авторів. Так, на думку В. Г. Мединського та Л. Г. Шаршукової [37] розрізняють такі види інновацій:
1. За ступенем радикальності (новизни):

 • базисні інновації, котрі реалізуються у великих винаходах і стають засадними для формування нових поколінь і напрямків розвитку техніки;
 • інновації, що поліпшують техніку не дуже значними та невеликими винаходами;
 • псевдоінновації, скеровані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки та технологій;

2. За характером застосування:

 • продуктивні інновації, орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів;
 • технологічні інновації, що мають на меті створення і застосування нової технології;
 • соціальні інновації, які передбачають побудову і функціону­вання нових структур;
 • комплексні інновації, що об’єднують кілька видів змін.

3. За стимулом (відправними джерелами):

 • інновації, породжені розвитком науки і техніки;
 • інновації, породжені потребами виробництва;
 • інновації, породжені ринковими потребами.

4. За місцем у процесі відтворення:

 • інновації споживчі;
 • інновації інвестиційні.

5. За масштабом:

 • складні (синтетичні) інновації;
 • прості інновації.

Головним спонукальним механізмом розвитку всіх видів інновацій є ринкова конкуренція. Разом з цим вагомими є ще кілька чинників, які сприяють або протидіють розвитку інноваційних процесів у суспільстві. Їх класифікаційні ознаки та зміст наведені в табл. 8.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.