лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Забезпечення якості TQM розуміє як систему заходів, що забезпечує впевненість споживача в якості продукції. Поряд із цим, суттєво зростає роль людини та навчання персоналу. У взаємовідносинах постачальників та споживачів велике значення має сертифікація систем якості на відповідність стандартам ІСО 9000.Споживачі активно використовують методи оцінки постачальників, публікують їх рейтинги, намагаються працювати тільки з одним постачальником продукції визначеного виду (зрозуміло, тільки з найліпшим). Велика увага приділяється також якості процесів, що їх здебільшого ототож­нюють із якістю так званих 5М:
Men — люди (інформація, мотивація, кваліфікація, навчання, трудовий колектив);
Machine — машини (обладнання, пристосування, інструменти);
Material — матеріали (покупні сировина, деталі, напівфабрикати, комплектуючі вироби);
Method— метод (системи організації, стиль керівництва, технологія);
Mileu — середовище (умови праці).
Таким чином, всеосяжне управління якістю — це концепція, яка передбачає всебічне, цілеспрямоване, скоординоване застосування систем і методів управління якістю у всіх сферах діяльності — від досліджень та розробок до післяпродажного обслуговування — за участі керівників і службовців усіх рівнів з ефективним використанням технічних можливостей. Зрозуміло, що концепція TQM дає уявлення лише про загальні підходи відносно запровадження в повсякденну практику менеджерів всіх складових управління забезпеченням та поліпшенням якості. Кожна країна повинна вибрати свій національний шлях до високої якості продукції. Зрозуміло, що світове співтовариство вже опрацювало багато універсальних методів та заходів, використання яких може допомогти підприємствам України досягти оптимального поєднання своїх можливостей, досвіду, традицій із сучасним розумінням всеосяжного управління якістю. Узагальнену класифікацію цих заходів подано в табл. 7.
Таблиця 7
Засоби та методи TQM


Якість

Процес

Персонал

Ресурси

Управління
якістю

Управління
процесом

Керівництво
персоналом

Управління
ресурсами

Визначення поняття якості

Стабільність процесу

Команда
керівників

Програма витрат на якість

Політика якості

Статистичні методи контролю

Загальне навчання якості

Показники контролю виконання

Загальне навчання персоналу

Можливості процесів

Організація груп працівників

Вартісні показники

Взаємовідносини з внутрішніми споживачами

Вирішення техно­логічних проблем

Методи і засоби мотивації

Консервація ресурсів

Системи якості

Удосконалення
процесу

Зв’язуючі ланки

Поліпшення навколишнього середовища

Гуртки якості

Аналіз характеру та наслідків відмов на стадії проекту (FMEA)

Теорії інтенсифікації

Праця за принципом «точно в належний термін» (ЛТ або «канбан»)

Методи Тагучі

Те саме на стадії виробництва

Підвищення кваліфікації

 

Як відомо, якість завжди була функцією часу, що постійно корегує вимоги до неї споживачів та суспільства. У 90-ті роки значно посилився вплив суспільства на підприємства, а останні все більше враховують громадські інтереси. Це привело до створення стандартів ІСО 14000, які встановлюють вимоги до систем менеджменту з погляду захисту довкілля та безпечності продукції. Сертифікація систем якості на відповідність стандартам ІСО 14000 стає не менш популярною, ніж на відповідність стандартам ІСО серії 9000. Тобто згідно з концепцією соціально-етичного маркетингу та його сучасним різновидом — екомаркетингом — суттєво посилився вплив гуманістичної складової якості.


Контрольні питання
  1. Система показників якості продукції.
  2. Рівень якості товару і методи його вимірювання.
  3. Розвиток системного підходу до управління якістю.
  4. Забезпечення управління якістю та поліпшенням її.
  5. «Петля якості» та її елементи.
  6. Вимоги «петлі якості» до окремих етапів створення продукції.
  7. Організаційна структура системи «Якість».
  8. Сучасні принципи та системи забезпечення якості.

_______________________________

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.