лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

3.2. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Можливість товару або послуги задовольняти обумовлені або передбачувані потреби покупця визначається за допомогою оцінювання їхньої якості. Слід зазначити, що такі дії є важливими для визначення конкурентоспроможності товару чи послуги та визначення їх ціни. За допомогою оцінювання якості з’ясовується також відповідність властивостей товару вимогам споживачів, визначаються основні напрямки його поліпшення.
Оцінювання якості продукції (послуги) передбачає вибір системи показників, визначення їх числових значень і зіставлення із аналогічними показниками, узятими за базові для порівняння. Відносну характеристику якості товару, що є результатом порівняння його показників із відповідними значеннями базових показників, прийнято вважати рівнем якості. Цей показник є, по суті, мірилом якості, що поєднує в собі технічний рівень виробу, якість виготовлення, ефективність його експлуатації та використання.
Технічний рівень якості визначається за допомогою системи спеціальних показників якості. Під такими розуміють кількісну характеристику властивостей продукції, що виявляються за відпо­відних умов її створення, експлуатації чи споживання. Розрізняють одиничні та комплексні показники якості. Одиничний показник дає характеристику однієї із властивостей, що визначають якість продукції. Наприклад, розмір кінескопа телевізора по діагоналі, ресурс двигуна тощо. За допомогою комплексного показника якості одразу оцінюється кілька властивостей продукції. Це, наприклад, показник надійності складних комплексів побутової техніки. У маркетинговій діяльності, особливо за здійснення програми про­сування товару, найчастіше застосовуються одиничні показники якості. До них належать такі групи показників:
Показники призначення, які характеризують призначення, сферу застосування, продуктивність, транспортабельність, конструктив­ні та інші специфічні особливості продукції. Наприклад, асортимент велосипедів складається з чоловічих, жіночих, юнацьких, дитячих, універсальних та спеціальних (спортивних) машин. Показники призначення характеризують корисну роботу, що здійснюється виробом, універсальність застосування або певний спеціальний ефект споживання товару.
Показники надійності дають змогу оцінювати споживчі властивості виробу, що зумовлюють збереження основних параметрів функціонування у межах відповідного часу і за відповідних умов споживання: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність та пристосованість до тривалого зберігання. Для оцінювання якості складних побутових машин та приладів (наприклад кольорових телевізорів) використовують усі чотири показники. Їхній зміст і методи оцінювання тотожні показникам, що використовуються для визначення надійності виробів виробничо-технічного призначення.
Ергономічні показники якості служать для оцінювання пристосованості виробу до взаємодії із людиною-користувачем (операто­ром). Стосовно споживчих товарів ергономічні показники підрозді­ляють на комплексні показники зручності поводження з товаром (простота підготовки виробу до використання), зручність управ­ління технічно складним виробом (наприклад телевізором чи відеомагнітофоном) тощо.
Усі комплексні ергономічні показники, що характеризують зруч­ність використання (комфортність) виробу, грунтуються на гігієнічних, антропометричних, фізіологічних і психологічних характеристиках, які використовувалися ще під час конструювання виробу.
Естетичні показники характеризують зовнішній вигляд продукції, її виразність, своєрідність, гармонійність, цілісність, відповідність середовищу, стилю та моді. До них належать показники:
– інформаційної виразності;
– раціональності форми;
– цілісності композиції;
– досконалості виробничого виконання та сталості товарного виду.
У процесі оцінювання якості товару беруться до уваги також екологічні показники, які свідчать про можливі негативні наслідки (шкідливі домішки, випромінювання), що можуть супроводжувати його споживання. Як правило, ці показники відбивають вимоги, виконання яких забезпечує раціональну взаємодію між діяльністю людини та довкіллям.
Для оцінювання ступеня нешкідливості виробу для людини під час його споживання (експлуатації) застосовуються показники безпеки. Дотримання таких захищає споживача від можливої небезпеки і шкідливого для здоров’я впливу.
Додатково технічний рівень виробу характеризують показники технологічності, патентно-правові, показники транспортабельності та інші.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.