лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Здійснюючи горизонтальну диверсифікацію, підприємство додає до товарів традиційної номенклатури продукцію, що виготовляється з використанням тих самих технологій, або потребує тих самих маркетингових можливостей. Наприклад, завод на додаток до побутових пластмасових виробів починає виробництво деталей із пластмас для машин та обладнання. Коли виробнича програма розширюється внаслідок залучення продукції попередніх та наступних ступенів, має місце стратегія вертикальної диверсифікації. Наприклад, броварня починає виробляти власні діжки та пляшки, а потім відкриває мережу власних кафе. Ознакою латеральної диверсифікації є намагання підприємства увійти в галузі, що не мають нічого спільного з його традиційною виробничою та маркетинговою діяльністю. Така диверсифікація пов’язана з великим ризиком, зменшити який можна лише спираючись на значний науково-технічний та технологічний потенціал фірми. У найбільш узагальненому вигляді маркетингові стратегії диверсифікації мають вигляд спеціальної матриці, автором якої є відомий американський учений А. Ансоф [табл. 3].
Таблиця 3
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ


Ринки / Товари

Товари, що
виробляються

Нові товари

Наявні ринки

Стабілізація позицій

Диверсифікація
за товарами

Нові ринки

Диверсифікація
за ринками

Повна
диверсифікація

Зміст матриці свідчить, що підприємство має можливість реа­лізувати такі стратегії:
1) спробувати одержати максимальний зиск із наявних ринків та товарів;
2) розширити географію ринків задля майбутніх дій;
3) збагатити асортимент продуктів, що виробляються, або здійснити повну диверсифікацію (нові товари для нових ринків).
З допомогою стратегії диверсифікації найчастіше намагаються зменшити підприємницький ризик під час насичення та спаду попиту, його кон’юнктурного коливання. За такої стратегії з’являються можливості задіяти вільний капітал, використати податкові переваги, більш ефективно завантажити виробничі потужності.
На протилежному полюсі перебуває стратегія концентрації виробничої діяльності, з допомогою якої фірма може проникнути лише на один або кілька сегментів ринку. Головні змінні, що впливають на вибір стратегії диверсифікації або концентрації, наведено в табл. 4.
Таблиця 4
ГОЛОВНІ ЗМІННІ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ВИБІР СТРАТЕГІЇ
МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ


Характеристики
продукції або ринку

Переваги
диверсифікації

Переваги
концентрації

Динаміка обсягів продажу залежно
від витрат на маркетинг

Зниження

Підвищення

Темпи зростання продажу на кожному ринку

Низькі

Високі

Стабільність обсягів продажу на кожному ринку

Низька

Висока

Випереджання конкурентів у часі

Незначне

Значне

Потреба в адаптації продукції до ринку

Низька

Висока

Потреба в адаптації комунікацій

Низька

Висока

Ефект масштабу в розподільній мережі

Незначний

Значний

Потреба в контролі програми просування

Низька

Висока

Кількість обмежень

Незначна

Значна

Таким чином, головні характеристики, які беруться до уваги під час вибору диверсифікації чи концентрації виробничої діяльності це: реакція обсягів продажу на невелике прирощення витрат на маркетинг; стабільність обсягів продажу та темпів їх зростання на кожному ринку; очікуваний час випереджання конкурентів; рівень потреб в адаптації продукції та маркетингу до умов різних ринків; внутрішні та зовнішні обмеження, на які може натрапити фірма. Разом з цим слід зазначити, що процес диверсифікації в багатьох випадках породжується не тільки необхідністю оптимізації товарної політики фірми, але стає також прямим наслідком науково-тех­нічного прогресу. Цей процес, як правило, виявляється в такому:

 • випуск принципово нових виробів, що займають вільну в предметному світі «нішу»;
 • заміна наявної продукції на нову та найновішу (переважна тенденція);
 • збільшення різновидів усередині рядів виробів, що виготовляються, та відокремлення нових рядів;
 • ускладнення самого виробу та його складових;
 • якісні зміни рівня технології, необхідної для випуску продукції;
 • жорсткіші вимоги до вхідних матеріалів;
 • жорсткі ресурсні, особливо енергетичні та екологічні обмеження, які спонукають урізноманітнювати випуск продукції і при­водити його у відповідність із обмеженнями.

Отже, узагальнюючи, можна сказати, що диверсифікація відбиває процес виявлення нових потреб та реалізації нових можливостей. Для маркетингу це означає появу все нових і нових ситуацій, для яких необхідні адекватні інноваційні рішення.


Контрольні питання
 • Товарні номенклатура та асортимент продукції.
 • Кількісні та якісні показники номенклатури та асортименту продукції.
 • Асортиментна концепція та її складові.
 • Основні процедури формування асортименту.
 • Переваги й недоліки стандартизації та диференціації товару.
 • Сутність товарної політики.
 • Маркетингові стратегії диверсифікації.

__________________________

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.