лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.2. Типові завдання
для блочно-модульного контролю

Модуль № 1

Запитання та розрахункові задачі

1. Маємо такі дані з кредиту, млн грн


Галузь

Однодобовий оборот з погашення

Середні залишки кредиту

базисний рік

поточний рік

базисний рік

поточний рік

А

0,25

0,32

30

35

Б

0,35

0,31

15

20

Визначити, як змінилась середня тривалість користування кредитом у двох галузях.
2. За даними задачі 1 визначити, на скільки днів змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни структури в однодобовому обороті.
3. Маємо такі дані з кредиту, млн грн:


Галузь

Однодобовий оборот з погашення

Середні залишки кредиту

базисний рік

поточний рік

базисний рік

поточний рік

А

0,1

0,15

20

25

Б

0,3

0,4

10

11

Визначити, на скільки днів змінилась середня тривалість користування кредитом.
4. Маємо такі дані з кредиту, млн грн:


Галузь

Однодобовий оборот з погашення

Середні залишки кредиту

базисний рік

поточний рік

базисний рік

поточний рік

А

0,15

0,14

15

18

Б

0,4

0,5

10

13

Визначити, як змінилась середня тривалість користуван-
ня кредитом за рахунок зміни структури в однодобовому обо­роті.
5. За даними задачі 4 визначити, на скільки днів змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни тривалості користування кредитом в окремих галузях.
6. Маємо такі дані з кредиту, млн грн:


Галузь

Однодобовий оборот з погашення

Середні залишки кредиту

базисний рік

поточний рік

базисний рік

поточний рік

А

0,2

0,21

20

25

Б

0,2

0,21

10

11

Визначити, як змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни тривалості користування кредитом в окремих галузях.
7. Визначити тривалість короткострокового кредиту, якщо сума погашеного кредиту за рік становить 50 млн грн, а залишки кредитних ресурсів на рахунках дорівнюють: на 01.01 — 10 млн грн; 01.04 — 20 млн грн; 01.07 — 15 млн грн; 01.10 — 20 млн грн; 01.01 — 10 млн грн.
8. Маємо такі дані з обороту кредиту:


Галузь

Кількість оборотів кредиту

Середні залишки кредиту, млн грн

базисний рік

поточний рік

базисний рік

поточний рік

А

10

12

40

50

Б

8

10

20

25

Визначити загальні індекси обороту кредиту з погашення, кількість оборотів кредиту, середніх залишків кредиту.
9. Що розуміють під грошовою масою?
а) зобов’язання банківської системи нефінансовим секто­рам;
б) готівка в обігу, готівка в сейфах та резерви комерційних
банків;
в) сукупний обсяг купівельних і платіжних коштів, що обслуговують господарський обіг і належать приватним особам, підприємствам і державі.
10. Що характеризує кількість оборотів грошей?
а) кількість днів, необхідних для одного обороту грошей протягом нового періоду;
б) кількість оборотів, що здійснила грошова маса за рік.
11. Зростання кількості оборотів грошей відбувається в разі:
а) зростання валового внутрішнього продукту при зменшенні грошової маси;
б) зростання грошової маси при зменшенні валового внутрішнього продукту;
в) випереджаючої динаміки валового внутрішнього продукту порівняно з динамікою грошової маси;
г) випереджаючої динаміки грошової маси порівняно з динамікою валового внутрішнього продукту.
12. Зростання тривалості одного обороту грошової маси відбувається в разі:
а) зростання грошової маси при зменшенні валового внутрішнього продукту;
б) зростання валового внутрішнього продукту при зменшенні грошової маси;
в) випереджаючої динаміки грошової маси порівняно з динамікою валового внутрішнього продукту;
г) випереджаючої динаміки валового внутрішнього продукту порівняно з динамікою грошової маси.
13. У звітному періоді порівняно з базисним обсяг ВВП збільшився на 56 %, а грошова база — на 30 %. На скільки відсотків змінився рівень кількості оборотів грошей?
Відповіді: 1) 30 %; 2) 20 %; 3) 130 %.
14. У звітному періоді порівняно з базисним грошова маса збільшилась на 68 %, а валовий внутрішній продукт — на 40 %. На скільки відсотків змінився рівень тривалості одного обороту грошей?
Відповіді: 1) 68 %; 2) 135 %; 3) 20 %.
15. У звітному періоді порівняно з базисним грошовий мультиплікатор збільшився на 50 %, а грошова база — на 20 %. На скільки відсотків змінився рівень грошової маси?
Відповіді: 1) 80 %; 2) 25 %; 3) – 20 %.
16. У звітному періоді порівняно з базисним кількість оборотів грошей збільшилась на 20 %, а грошова маса — на 50 %. На скільки відсотків змінився рівень валового внутрішнього продукту?
Відповіді: 1) 25 %; 2) 80 %; 3) – 20 %.
17. У звітному періоді порівняно з базисним валовий внутрішній продукт збільшився на 20 %, а тривалість одного обороту грошей — на 30 %. На скільки відсотків змінився рівень грошової маси?
Відповіді: 1) 8 %; 2) – 8 %; 3) 56 %.
18. У звітному періоді порівняно з базисним грошова маса збільшилась на 56 %, а грошова база — на 20 %. На скільки відсотків змінився рівень грошового мультиплікатора?
Відповіді: 1) 255 %; 2) 80 %; 3) 30 %.
19. Грошова база становить 60 млрд грн, грошовий мультиплікатор – 3, тоді пропозиція грошей становитиме:
а) 20 млрд грн;
б) 60 млрд грн;
в) 63 млрд грн;
г) 180 млрд грн.
20. Зниження нормативу резервних вимог збільшить пропозицію грошей за рахунок:
а) збільшення грошової бази;
б) збільшення грошового мультиплікатора:
в) зниження облікової ставки;
г) зниження співвідношення облікових грошей до депозитів.
21. Яка з наведених формул є формулою кількості оборотів грошей:
1)  2) ; 3) .
22. Яка з наведених нижче формул є формулою тривалості одного обороту грошової маси:
1)  2) ; 3) .
23. Яка з наведених формул є формулою тривалості перебування коштів у розрахунках:
1)  2) 3) .
24. Яка з наведених формул є формулою числа оборотів коштів у розрахунках:
1) ; 2) 3)
25. Що розуміють під безготівковим грошовим оборотом:
а) сукупність грошових розрахунків, які застосовуються у взаємовідносинах держави, підприємств, установ і населення у формі готівкових грошей;
б) сукупність грошових розрахунків, які здійснюються шляхом запасів y банках і шляхом заліку взаємних вимог;
в) рух суспільного продукту і національного доходу, створення доходів у народному господарстві, які здійснюються шляхом грошових відносин, що складаються між населенням, підприємствами, організаціями та характеризуються розміром грошового обороту, який являє собою сукупність операцій, в процесі здійснення яких відтворюється рух грошової маси.
26. За даними про податок на додану вартість, ставку податку і податкову базу по області визначити: абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами податкової бази; абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами величини доданої вартості. Зробити висновки:


Показники

За планом

Фактично

Сума податку на додану вартість, тис. грн

800

750

Ставка податку на додану вартість, %

20

15

Додана вартість, тис. грн

4000

5000

27. Показники розвитку країни характеризуються такими даними:


Показники

Базисний рік

Звітний рік

Валовий випуск товарів і послуг

5000

6000

Валовий внутрішній продукт

3000

3500

Валовий національний дохід

2800

3200

Валовий національний наявний дохід

2500

2800

Доходи державного бюджету

1500

1800

Розрахувати абсолютний приріст доходів державного бюджету, зумовлений змінами:
а) обсягу валового випуску товарів і послуг;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.