лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінансова статистика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

 

 

Вступ................................................ 3
1. Типова програма дисципліни........................... 4
2. Навчально-методичне забезпечення..................... 9
Тема 1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики......... 9
Тема 2. Статистика державного бюджету..................... 12
Тема 3. Статистика страхування........................... 25
Тема 4. Статистика кредиту............................... 41
Тема 5. Статистика грошового обігу........................ 52
Тема 6. Статистика платіжного балансу...................... 62
Тема 7. Фінансовий рахунок у системі національних рахунків.... 79
Тема 8. Аналіз фінансових результатів підприємств............ 87
Тема 9. Оцінювання зміни вартості........................ 103
Тема 10. Визначення еквівалентності відсоткових ставок....... 126
Тема 11. Аналіз фінансових потоків....................... 138
Тема 12. Статистична оцінка довгострокової заборгованості..... 154
Тема 13. Статистика цінних паперів....................... 161
3. Блочно-модульний контроль засвоєння навчального
матеріалу
........................................... 177
3.1. Форми поточного контролю.......................... 177
3.2. Типові завдання для блочно-модульного контролю......... 178
3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт
для студентів заочної форми навчання..................... 190
3.4. Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому
контролі (заліку, іспиті)................................ 200
Література......................................... 204

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.