лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в юридичній діяль­ності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  

 


ЗМІСТ

 

 

 

Вступ................................................ 3
Розділ 1. Основи інформаційних систем і технологій
1.1. Концепція інформатизації в Україні   5
1.2. Розвиток інформаційних технологій   7
1.3. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем......................................... 9
1.4. Структура інформаційних систем     11
1.5. Класифікація інформаційних систем   15
1.6. Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових ІС............. 18
1.7. Системи підтримки прийняття рішень в юридичній діяльності............................. 22
1.8. Правові експертні системи    27
Контрольні запитання і завдання   32
Розділ 2. Основи телекомунікаційних технологій
2.1. Основні поняття комп’ютерних мереж 34
2.2. Класифікація комп’ютерних мереж    36
2.3. Концепція побудови, адміністрування та сервіси Інтернет................................. 43
2.4. Використання сервісу World-Wide Web 58
2.5. Забезпечення анонімності роботи в Інтернет....................................... 65
2.6. Організація корпоративних комп’ютерних мереж. Інтранет................................. 67
Контрольні запитання і завдання   70
Розділ 3. Технології захисту інформації
3.1. Проблеми захисту інформації в сучасних ІС............................................ 72
3.2. Основні види комп’ютерних злочинів 77
3.3. Комп’ютерні віруси як загроза інформаційним системам.......................... 82
3.4. Засоби захисту інформації     85
3.5. Організація захисту комп’ютерних інформаційних
систем........................................ 100
Контрольні запитання і завдання   104
Розділ 4. Системи автоматизації ділових процесів та управління документами. Електронна комерція
4.1. Системи автоматизації діловодства і документообігу................................. 106
4.2. Системи автоматизації ділових процесів............................................. 114
4.3. Сутність, системи та учасники електронної комерції...................................... 118
4.4. Держава як учасник електронної комерції............................................. 127
4.5. Віртуальне підприємство і віртуальний офіс.......................................... 132
Контрольні запитання і завдання   136
Розділ 5. Правові інформаційно-пошукові системи
5.1. Концепція організації інформаційно-пошукових
систем........................................ 138
5.2. Комп’ютерна правова система «ЛІГА:ЗАКОН»................................. 144
5.3. Правова інформаційно-пошукова система
«Нормативні акти України»....................... 149
5.4. Організація пошуку правової інформації в Інтернет...................................... 152
5.5. Закони та підзаконні акти України в Інтернет...................................... 159
5.6. Глобальна мережа правової інформації GLIN......................................... 164
5.7. Пошук документації з Європейського законодавства
в Інтернет..................................... 169
Контрольні запитання і завдання   176
Розділ 6. Інформаційні системи законодавчих органів
6.1. Основні напрями реалізації проектів з теледемократії.................................. 178
6.2. Інформаційно-технічний комплекс «РАДА»...................................... 180
6.3. ІС «Законопроект»     183
6.4. Електронний інформаційний бюлетень............................................. 189
6.5. Бази даних правової інформації Верховної Ради України.................................. 191
6.6. Інформаційно-аналітична система «Вибори»..................................... 193
6.7. Проблеми і перспективи Інтернет-виборів............................................. 195
Контрольні запитання і завдання   203
Розділ 7. Інформаційні системи органів юстиції України
7.1. Концепція створення єдиної інформаційної системи органів юстиції України........ 205
7.2. Єдині та Державні реєстри Міністерства юстиції....................................... 207
7.3. Багаторівнева ієрархічна ІС «РАГС» ............................................. 232
Контрольні запитання і завдання   234
Розділ 8. Інформаційні системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи
8.1. Інформаційні системи судових органів............................................. 236
8.2. Корпоративна інформаційна система органів
прокуратури України      253
8.3. Комп’ютерні технології в судовій експертизі..................................... 268
Контрольні запитання і завдання   277
Розділ 9. Інформаційні системи органів внутрішніх справ
9.1. Проблеми і концепція розвитку ІС ОВС України....................................... 279
9.2. Рівні та склад інформаційних обліків............................................. 284
9.3. Оперативно-розшукові обліки  288
9.4. ІС Державної автомобільної інспекції............................................. 295
9.5. Єдина державна автоматизована паспортна система України................................ 297
9.6. Географічні інформаційні системи ОВС України....................................... 304

Контрольні запитання і завдання   312

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.