лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація виробництва

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Контрольна робота № 23
Тема: Організація проектно-конструкторської
підготовки виробництва

 • Сутність, завдання та етапи проектно-конструкторської підготовки виробництва.
 • Дослідно-конструкторські роботи, особливості їх проведення в сучасних умовах.
 • Експериментальна база конструкторської підготовки виробництва.

Задача 1. На лінії здійснюється обробка валиків трьох типорозмірів — А, Б, В. Річне завдання дорівнює відповідно 26, 40, 60 тис. шт. Режим роботи лінії — двозмінний. Витрати часу на ремонт становлять 5 %. Склад операції та норми штучного часу на них за типорозмірами наведено в таблиці.


Найменування
технологічної операції

Норми штучного часу на окремі вироби, хв

А

Б

В

Токарно-револьверна

4,2

4,1

4,8

Токарна

2,4

2,0

2,5

Фрезерувальна

1,7

1,9

1.9

Свердлильна

1,3

1,4

1,2

Поздовжньо-фрезерувальна

3,9

4,0

4,2

Шліфувальна

2,7

2,1

2,3

Визначити такт змінно-потокової лінії з виготовлення трьох валиків — А, Б, В. Розрахувати кількість робочих місць та їх завантаження.
Задача 2. У механічному цеху оброблення деталей здійснюється партіями. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 штук, а транспортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої та третьої) дорівнює дві, три й чотири хвилини. Середній міжопераційний час перерв становить 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Роботу механічного цеху організовано у дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу — 0,706.
Обчислити тривалість технологічного й виробничого циклів механічної обробки деталей за умови використання послідовно-паралельного виду руху деталей.
Контрольна робота № 24
Тема: Організація проектування виробів

 • Цілі та завдання розроблення проектних рішень.
 • Формування вимог до нових виробів і методи аналізу під час їх проектування.
 • Сучасні системи проектування виробів.

Задача 1. Пропонується три варіанти зовнішнього планування робочого місця багатоверстатника, обладнаного верстатами-дублерами (рис. 1). Шлях робітника за час циклу багатоверстатного обслуговування становить за варіантами: а) lр = 16,4 м; б) lр = 6,3 м;  в) lр = 12,3 м.

Рис. 1. Варіанти планування робочого місця багатоверстатника
Оперативний час на операцію tоп = 2, 8 хв, час зайнятості робочого на верстаті tз = 0, 91 + tпв, де tпв — час на підхід до верстата, хв.
Частка оперативного часу від часу зміни становить 0,8. За один цикл багатоверстатного обслуговування обробляються три деталі. Середня швидкість руху робочого — 4 км/год. Виробнича площа Sвп за варіантами планування: а) 38 м2; б) 41 м2;  в) 50 м2.
Визначити кількість продукції, що знімається з 1 м2 виробничої площі за зміну (480 хв), і вибрати найбільш доцільний варіант зовнішнього планування робочого місця.
Задача 2. Для забезпечення річної виробничої програми підприємства з випуску деталей у кількості 136 000 штук необхідно розрахувати потребу в інструменті за таких вихідних даних:

 • робоча довжина свердла, що використовується, становить 34 мм;
 • товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла у процесі його переточування, дорівнює 3 мм;
 • стійкість свердла становить 60 хв;
 • коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту становить 0,02;
 • машинний час роботи свердла під час оброблення однієї деталі — 5 хв.

Контрольна робота № 25
Тема: Організація
технологічної підготовки виробництва

 • Сутність, цілі та завдання технологічної підготовки виробництва.
 • Системи організації технологічної та екологічної підготовки виробництва нових виробів.
 • Проектування технології та методи її оцінки.

Задача 1. Механічний цех у першій декаді місяця за планом повинен був виготовити 140 редукторів із дотриманням рівномірного (однакового щоденного) їх випуску. Визначити коефіцієнт рівномірності, якщо фактичний випуск продукції за декаду характеризується такими даними.


Число місяця (1 декада)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Випуск редукторів, шт.

10

12

20

20

25

25

26

28

30

Задача 2. Розрахувати: такт, швидкість, довжину та площу, що потрібна для встановлення двосторонньої конвеєрної лінії, а також необхідну чисельність робітників для повного її завантаження.
Вихідна інформація для відповідних розрахунків: добове завдання виробничої дільниці становить 180 готових виробів (великогабаритних машин); конвеєрна лінія працює у дві зміни по 8 год кожна; протягом робочої зміни конвеєр зупиняється за встановленою технологією на 20 хв; довжина готового виробу (машини), що складається на виробничій дільниці, дорівнює 4 м, а відстань між суміжними виробами — 1 м; ширина конвеєрної лінії — 3 м; проходи з усіх боків по 2 м; на конвеєрній лінії облаштовано 30 робочих місць.
Контрольна робота № 26
Тема: Організаційно-економічна підготовка
виробництва та освоєння нового продукту

 • Сутність і завдання організаційно-економічної підготовки виробництва
 • Процеси освоєння випуску нової продукції в різних типах виробництва.
 • Методи переходу до випуску нової продукції.

Задача 1. Необхідно визначити проектну норму змінного виробітку та зміну норми часу (відсотків, хвилин), якщо відомо, що: основний час становить 5 хв, допоміжний час — 2,6 хв, час на обслуговування робочого місця — 0,15 хв, час на відпочинок робітника — 0,22 хв, підготовчо-завершальний час на одиницю продукції — 0,53 хв, проектну норму виробітку збільшено на 16 %, тривалість зміни — 476 хв.
Задача 2. Парк технологічного устаткування на підприємстві складається з 480 одиниць, середня ремонтна складність яких становить 12,8 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний, три середні, чотири поточні (малі) ремонти і низку періодичних оглядів. Тривалість міжремонтного періоду 1 рік, а міжоглядового періоду — 3 місяці. Норми часу для виконання наведено в таблиці. Річний ефективний фонд часу одного робітника-верстатника — 1830 год.


Вид ремонту

Слюсарні роботи

Верстатні
роботи

Інші роботи

Усього

Огляд

0,75

0,1

0,85

Поточний

4,0

2,0

0,1

6,1

Середній

16,0

7,0

0,5

23,5

Капітальний

23,0

10,0

2,0

35,0

Визначити кількість оглядів, сумарну кількість ремонтних одиниць, трудомісткість ремонтних робіт за видами (слюсарні, верстатні та ін.), кількість ремонтних робітників, якщо слюсарі виконують норму виробітку на 125 %, верстатники — на 130 %, а інші робітники працюють погодинно.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.